Lze motorový olej nalít do převodovky a naopak?

20 září 2021, 15:56

Jednou z funkcí automobilových maziv je snižovat tření, například v motoru nebo převodovce. Příkladem takových látek jsou samozřejmě motorové a převodové oleje. Vzhledem k tomu, že jejich primární funkce je stejná, bylo by možné například v nouzové situaci nalít motorový olej do převodovky nebo převodový olej do motoru?

manuální řazení

Všechny motorové oleje mají své specifické funkce. Za jejich hlavní úkol je považováno zajištění dostatečného mazání pohyblivých součástí motoru. Základní a nejdůležitější funkcí olejů je totiž vytvoření trvalého mazacího filmu, který chrání pracovní součásti. Mají však i další důležité úkoly, na které bychom neměli zapomenout:

  • odvod tepla
  • ochrana proti korozi (železných i neželezných kovů)
  • zajištění těsnosti spalovacího prostoru
  • udržování čistoty motoru

Zásady pro výběr převodového oleje jsou stejné jako u motorového oleje. Olej musí splňovat normy kvality a viskozity stanovené výrobcem vozidla. Pravdou však je, že pracují ve zcela odlišných podmínkách, a přestože jejich primární funkce v podobě mazání je stejná, výrazně se liší použitými aditivy. Je to proto, že při výrobě synchronizátorů se používají velmi odlišné materiály, jako je mosaz, molybden a karbid.

„Motorové oleje nejsou vhodné pro použití v převodovkách. Nemají žádné třecí přísady, které by spolupracovaly se synchronizátory, což by velmi ztížilo řazení. Kromě toho obsahují menší množství přísad pro extrémní tlaky (EP), jako je síra, molybden a bór. Jejich nedostatek může vést k opotřebení nebo zadření převodovky (v závislosti na jejím zatížení). V opačném směru by převodový olej neměl být v motoru použit především kvůli nedostatku alkalické rezervy, tj. alkalických přísad, které neutralizují kyselé produkty spalování, a menšímu množství disperzních přísad, které zachycují nečistoty, např. saze. Kromě toho by EP přísady (síra a fosfor) mohly způsobit poškození nebo ucpání katalyzátoru nebo DPF filtru,” vysvětluje Andrzej Husiatyński, inženýr technické podpory společnosti Total.

Další důležitou otázkou je viskozita a rozsah provozních teplot, které se u motoru a převodovky velmi liší. Motorový olej pracuje v mnohem širším rozsahu teplot. Převodové oleje pracují v mnohem “příznivějším” prostředí, např. z hlediska teploty.

„Olej v motoru dosahuje v blízkosti pístních kroužků až 250 stupňů, což ho vystavuje oxidaci. V převodovce takové zdroje tepla nejsou, olej se zahřívá pouze třením a jen zřídka dosahuje teplot vyšších než 100 °C. Ve společnosti TotalEnergies však upozorňujeme, že olej v převodovce musí být odolnější vůči mrazu a musí správně fungovat hned po nastartování, kdy se zahřívá velmi pomalu. V převodovkách je olej navíc silněji stlačován mezi zuby, což vyžaduje další aditiva pro zvýšení viskozitního indexu. Výrobky by se proto měly používat v souladu s jejich určením. Smíchání těchto dvou typů oleje může rychle vést k nákladné poruše,” uzavírá Andrzej Husiatyński.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!