Ložiska NSK pomáhají zvýšit spolehlivost hnacích ústrojí zemědělských strojů

, 19 května 2021, 13:10

Mechanismy hnacích ústrojí pro vozidla a stroje v zemědělském průmyslu musí splňovat různé technické požadavky, které obvykle souvisí s velkým krouticím momentem a velkým zatížením. Ložiska pro převodovky, diferenciály a kloubové hřídele proto musí mít tu nejvyšší úroveň spolehlivosti a životnosti. 

Ložiska NSK

V zemědělství se objevuje mnoho nových trendů, které sledují vývoj v automobilovém průmyslu. Například rostou požadavky na snižování emisí a snížení spotřeby paliva, neboť právní předpisy EU o emisích oxidu uhličitého se neustále zpřísňují, a to nejen v automobilové dopravě. Splnit tyto požadavky pomáhají i ložiska, která se vyznačují takovými charakteristikami, jako je velká únosnost a malé tření.

Specifické požadavky

I když jsou zkušenosti z automobilového průmyslu prospěšné, mezi použitím ložisek zde a v zemědělství je mnoho velkých rozdílů. Zatímco silniční vozidla mají velkou rychlost a zrychlení a jezdí většinou na hladkých površích, zemědělská vozidla se musí vyrovnat s nerovným terénem a nést či táhnout těžké náklady, což znamená, že vysokou rychlost jako primární požadavek na hnacího ústrojí nahradí velký krouticí moment.

Pokud jde o hnací ústrojí, použití špatně specifikovaných nebo nesprávně zvolených ložisek může způsobit mnoho problémů. Mezi běžné poruchy ložisek převodovek s nežádoucími následky patří povrchové odlupování, vibrační koroze (fretting), poškození klece a prokluz v uložení hřídele. Moderní zemědělství je závislé na vysoké produktivitě, které se dosahuje maximalizací doby provozuschopnosti vozidla či stroje. Potenciální náklady a ztráta provozních hodin v důsledku selhání ložisek jsou proto často katastrofické. Pro výrobce OEM by to mohlo znamenat velké náklady na záruční opravy a poškození profesionální pověsti.

V hnacích ústrojích dochází k odlupování, když se v důsledku únavového poškození při odvalování od povrchu oběžné dráhy nebo od valivých prvků oddělí fragmenty materiálu ložiska a následně se vytvoří oblasti s hrubou strukturou. Tento mechanismus poškození může mít různé počáteční příčiny, včetně nadměrného zatížení a nebo znečištění maziva.

Vhodná ložiska

K zamezení jevu odlupování je potřeba využívat ložiska s velkou únosností, která jsou vhodná právě pro hnací ústrojí zemědělských strojů. Větší únosnost, a tedy i trvanlivost v provozních podmínkách nejenže brání odlupování, ale také umožňuje snížit velikost celého pohonného ústrojí. Kuželíková ložiska firmy NSK používají kuželíky vedené žebrem na zadní straně kužele. Tato ložiska jsou schopna přenášet velká radiální a jednosměrná axiální zatížení, protože kuželíky jsou větší a je jich větší počet.

Aby se zabránilo kontaminaci ložisek hnacího ústrojí, která je další častou příčinou poškození oběžných drah, používají se utěsněná ložiska. Těsnění je zvláště účinné v převodových systémech zemědělských vozidel, kde přináší až 2,5krát delší životnost než mají otevřená ložiska.

Inovativní konstrukce těsnicího břitu zabraňuje vnikání nečistot a prachu a současně umožňuje průchod mazacího oleje. Mazivo v těsnění má navíc vysokou afinitu k převodovému oleji, což napomáhá počátečnímu mazání. Špatné nebo nedostatečné mazání je další z možných příčin poškození oběžné dráhy ložiska.

Další ložiska, která jsou ideální pro výrobce převodovek sloužících v zemědělství, jsou soudečková ložiska NSKHPS a axiální kuličková ložiska HST. První používají nejmodernější materiály, díky nimž mají velkou únosnost.

Soudečková ložiska mají únosnost až o 25 % vyšší než běžná soudečková ložiska NSK, což umožňuje v některých případech volit menší ložiska.

Axiální ložiska HST, vybavená klecí, jsou speciálně určená pro hydraulické statické převody (HST), které se běžně vyskytují v zemědělských strojích a vozidlech. Ložisko má dvojnásobnou trvanlivost než běžná axiální ložiska, částečně díky použití speciálně tepelně zpracované oceli EP, které odolává podpovrchové únavě vnitřních a vnějších oběžných drah.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!