Klimatizační okruh: Komponenty, popis funkce a možné problémy

5 listopadu 2018, 9:04

Klimatizaci dnes najdeme téměř v každém novém vozidle nebo také ve stavebním stroji. Klimatizační systém je poměrně složitý a skládá se z několika vzájemně propojených dílů. Společně s firmou Nissens si v tomto článku řekneme o všech důležitých součástech klimatizačního okruhu, popíšeme jejich funkci a zmíníme možné problémy a rady pro bezproblémový chod klimatizace.

Jednotlivé komponenty klima okruhu

Komponenty klima okruhu

Kondenzátor (Výměník tepla) – rozhodující pro změnu stavu chladiva v systému

Kondenzátor (Výměník tepla) NissensKondenzátor je umístěn v přední části vozu a je obvykle spojen s jiným výměníkem tepla v motorovém prostoru, jako je vodní chladič nebo intercooler.

Úlohou kondenzátoru je zajistit, aby došlo změně stavu chladiva z plynného na kapalnou formu. Tato změna stavu se nazývá kondenzace, tzn. teplo chladiva je extrahováno a vyměněno s okolním vzduchem.

Co je důležité vědět:

 • Kondenzátor je vystaven korozi, která může rychle oslabit mechanickou konstrukci a výkon, jakož i snížit jeho těsnost
 • Zkorodované nebo chybějící lamely mohou podstatně snížit výkon kondenzátoru a tím i spolehlivost celého klima okruhu
 • Netěsnící nebo špatně fungující kondenzátor vede k nadměrnému přetížení ostatních částí klima okruhu, především však kompresoru, který vystavuje přehřátí či v extrémních případech k zadření

Kompresor – Srdce klima okruhu

Kompresor - Srdce klima okruhuChladivo je stlačeno kompresorem, který ho transportuje systémem, aby vytvářel vysoký a nízký tlak.

Kompresor má zásadní význam pro účinnost A/C systému. Během jednoho A/C cyklu umožňuje kompresor chladivu měnit svou formu z plynu na kapalinu při průtoku přes jednotlivé složky systému, jak na vysokotlaké, tak i nízkotlaké větvi.

Co je důležité vědět:

 • Správné mazání je nutností pro správnou funkci a životnost produktu
 • Správný postup montáže včetně způsobu proplachu je zásadní pro správnou funkci a životnost produktu
 • Výkon kondenzátoru ovlivňuje výkon kompresoru a jeho pracovní vytížení

Vnitřní ventilátor – Zajišťuje řádné nasávání vzduchu, jeho průtok a distribuci, což je nezbytné pro správné fungování klima okruhu

Vnitřní ventilátorVnitřní ventilátor zajišťuje správné množství nasávaného okolního vzduchu a proudění vzduchu skrz výměníky tepla – topení a výparník. Vzduch proudící přes výměníky tepla může být buď teplý nebo studený a to díky ventilátoru, který ho distribuuje do kabiny vozidla.

Typicky se vnitřní ventilátor nachází v modulu HVAC (Heat- Ventilation-Air-Conditioning), který je mezi kabinou a motorovým prostorem. Vnitřní ventilátor je elektrické zařízení, které je považováno za křehké v důsledku mnohých plastových prvků a elektronické citlivosti na selhání systému vozidla

Co je důležité vědět:

 • Ucpaný nebo opotřebený vzduchový kabinový filtr snižuje podstatně životnost vnitřního ventilátoru
 • Nejběžnější důvody selhání vnitřního ventilátoru jsou poruchy v elektrickém systému vozidla, snížený průtok v sání vzduchu a nesprávná manipulace s produktem v průběhu montáže
 • Interiér ventilátoru v komerčních vozidlech (taxi, autobusy, atd.) je často vystaven rychlejšímu opotřebení (nájezd kilometrů resp. počet pracovních hodin)

Klima ventilátor – Důležitý hráč v klima systému

Klima ventilátorVentilátor hraje důležitou podpůrnou roli pro účinné fungování chlazení motoru a klima okruhu vozidla. V klima okruhu tlačí klima ventilátor vzduch přes kondenzátor.

Vysoké provozní tlaky v kondenzátoru a teplota způsobená procesem kondenzace vyžaduje dodatečné proudění vzduchu na podporu výměny tepla mezi okolním vzduchem a chladivem uvnitř. Chlazení vyprodukované klima ventilátorem je rozhodující pro správnou funkci kondenzátoru.

Co je důležité vědět:

 • Nefuknční klima ventilátor má negativní vliv na proces kondenzace v kondenzátoru a tím i celý výkon klima okruhu
 • Ventilátor jako elektrické zařízení je často vystaven selhání kvůli problémům s elektrickým systémem vozidla např. přepětí, špatná pojistka, nevýkonný alternátor
 • V závislosti na aplikaci vozidla , AC ventilátor může být v záběru pomocí : tlakovým spínačem, nepřímým napojením na spojku kompresoru, Electronic Control Module (ECM) nebo signály pomocí tlačítka AC-ON

Vysoušeč/Akumulátor – Ochrana systému

Vysoušeč/AkumulátorVysoušeč je filtrační jednotka, která se nachází na vysokotlaké straně klima okruhu mezi kondenzátorem a expanzním ventilem. Úlohou vysoušeče je filtrovat částice a nečistoty proudící v okruhu, jakož i absorbování vlhkosti, navíc je i rezervoárem oleje a chladiva.

Akumulátor je také filtrační zařízení, které je použito pouze u vozidel s orifice trubicí, která funguje jako expanzní zařízení. Akumulátor je umístěn na nízkotlaké straně systému a kromě filtrování, ukládání oleje/chladiva také zajišťuje, že se chladivo nedostane v kapalné formě do kompresoru.

Co je důležité vědět:

 • Vysoušeč/akumulátor je třeba vyměnit jednou za dva roky nebo vždy, když byl okruh otevřen
 • Opotřebované vnitřní filtrační a absorpční vrstvy mohou způsobit, že vysoušeč ztratí svou schopnost správně filtrovat chladivo a olej
 • Stav vysoušeče je zásadní pro chod kompresoru – vysoká úroveň vlhkosti v klima okruhu může způsobit korozi a výrazně snížit mazání kompresoru. Nefiltrované částice, nečistoty, kovové třísky apod. jsou hlavními příčinami nefunkčního nebo zadřeného kompresoru
 • Příliš mnoho oleje v systému snižuje schopnost vysoušeče správně filtrovat – filtrační a absorpční vrstvy jsou příliš mastná

Topení – Výroba horkého vzduchu a zajištění bezpečnosti odmlžováním skel

TopeníTopení je nedílnou součástí chladícího systému motoru, nicméně významně přispívá i do klima okruhu produkcí teplého vzduchu. Topení je často umístěno za palubní deskou nebo v modulu HVAC.

Horká chladící kapalina z bloku motoru prochází topením a ohřívá nasávaný vzduch vháněný na svůj povrch vnitřní ventilátorem. Vzduch se oteplí a může být nasměrován do kabiny vozidla.

Topení produkuje teplý vzduch během chladných dnů na podzim a v zimě, čímž výrazně zvyšuje bezpečnost zkrácením času na odmlžení skel vozidla.

Co je důležité vědět:

 • Při použití vody namísto správné chladící směsi může dojít k zablokování topení a omezení průtoku chladící kapaliny. Sediment a nečistotu z nekvalitní chladící kapaliny, špatných směsí chladící kapaliny nebo zbytků utěsňovačů zvyšují počet trubek, které mají omezený průchod
 • Opotřebovaný nebo nefunkční termostatický ventil může způsobit omezený průtok chladící směsi takže topení nebude pracovat správně
 • Vzhledem ke svému umístění ve vlhkém prostředí je topení často vystaveno korozi, která může způsobit netěsnosti
 • Nedostatek chladiva v důsledku netěsností i v jiných komponentech bude mít za následek nesprávnou funkčnost topení

Výparník – Kabinový tepelný výměník produkuje studený vzduch

Výparník - Kabinový tepelný výměníkVýměník tepla se nachází na nízkotlaké části klima okruhu mezi expanzním ventilem a kompresorem. Typicky je montován to HVAC modulu (Heat-Ventilation-Air-Conditioning) za palubní desku vozidla.

Výparník zajišťuje vypařování chladiva tzn. změnu stavu chladiva z kapalné na plynnou formu. Okolní vzduch je vháněn na povrch výparníku, kde uvnitř dochází k procesu odpařování chladiva a proudící vzduch tepelnou výměnou chladne a může být směrován do kabiny vozidla.

Kromě výše uvedeného výparník odvlhčuje nasávaný vzduch, což má velký význam pro odmlžování skel vozidla.

Co je důležité vědět:

 • Nefunkční vnitřní ventilátor způsobí nefunkčnost výparníku, která může vést k vážnému poškození kompresoru
 • Ucpaný nebo opotřebovaný kabinový vzduchový filtr, stejně jako znečištěný povrch výparníku bude významně omezovat provozní schopnost výparníku
 • Kontaminovaný, ucpaný, mechanicky poškozený nebo zkorodovaný výparník nelze opravit a musí být vždy vyměněn. Po montáži nového výparníku musí být nahrazen i expanzní ventil

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!