Navrhni svoji Tatru

, 22 února 2017, 9:11

Soutěž Navrhni svoji Tatru se od začátku letošního roku snaží oslovit cílové skupiny studentů a veřejnosti. Druhá fáze náboru účastníků soutěže odstartovala v polovině února prezentacemi na vysokých školách. První v seznamu technických univerzit bylo Vysoké učení technické v Brně.

Navrhni svoji Tatru – střední školy

Druhý ročník soutěže Navrhni svoji Tatru završil první fázi prezentací a náboru účastníků na středních odborných školách. Vybrané střední školy navštívili zástupci společnosti Tatra Trucks a.s., aby představili nejen pravidla soutěže, profil nejstarší automobilky ve střední Evropě, ale také diskutovali se zájemci o technice nákladních vozidel Tatra a o plánech studentů do blízké budoucnosti.

Podpora vzdělanosti

V průběhu studia na střední škole se již mnohdy studenti rozhodují o svém dalším zaměření. Tatra Trucks jako jediný výrobce nákladních vozidel v České republice chce být u toho. Představitelé automobilky berou tuto záležitost jako vyjádření úcty všem bývalým i současným pracovníkům podílejícím se na vývoji a výrobě světově proslulých vozidel Tatra.

Automobilka s hlubokými kořeny, pevně vrostlými do tradice světové strojírenské a automobilové výroby velmi ráda sdílí své zkušenosti z hlediska podpory studia techniky a jejího vývoje.

Nabídka možnosti spolupráce formou soutěže Navrhni svoji Tatru odpovídá strategii současných majitelů automobilky udržovat a rozvíjet tradici technicky zdatných a šikovných konstruktérů, techniků a dělníků, kteří pocházejí z regionu severní Moravy, potažmo celé České republiky.

Střední průmyslové a odborné školy

Začátkem února 2017 byla soutěž Navrhni svoji Tatru představena na půdě SPŠ FM a SOŠ Lískovecká ve Frýdku-Místku a SPŠ Ostrava-Vítkovice. „Soutěž je určena pro studenty středních a vysokých škol a pro odborně zdatnou veřejnost. Zcela záměrně oddělujeme střední školy od technických univerzit, abychom umožnili účast co nejširší skupině zájemců a rovněž proto, aby si studenti z obou vzdělávacích stupňů mohli nalézt v soutěži svůj vlastní prostor,“ říká PhDr. Kateřina Nogolová, personální ředitelka společnosti Tatra Trucks a.s. „Velmi nás těší zájem studentů o techniku a o celý proces toho, jak prezentovat své myšlenky. Hned po ukončení prezentací na středních školách jsme na svých internetových stránkách zaznamenali první desítky přihlášených účastníků,“ dodává ředitelka.

Další fáze soutěže Navrhni svoji Tatru vede představitele automobilky k prezentacím a tvůrčím diskuzím na vysokých školách.

Navrhni svoji Tatru – vysoké školy

Hned první zastávka prezentačního týmu Tatra Trucks a.s. na vysokých školách se odehrála v dokonale interaktivní atmosféře. Ještě dříve, než pozvaní studenti zasedli do lavic přednáškové učebny, sami prezentovali své vývojové a konstrukční aktivity.

Aktivita na obou stranách

Zástupci jediné české automobilky vyrábějící těžká nákladní vozidla měli možnost shlédnout představení konstrukční a technické aktivity s mezinárodním rozměrem, Formule Student. Tým TU Brno Racing při VUT v Brně si právě v tomto projektu vede více než dobře. Vyvíjí, projektuje a staví závodní vozidla, s nimiž potom soutěží na slavných závodních okruzích v celé Evropě.

Formule Student je komplexní přípravou budoucích technických inženýrů na praxi. Vedle vlastního závodního vozidla se hodnotí také příprava fiktivní možné sériové výroby, dokonalost rozkladu nákladů na jednotlivé fáze projektu a v neposlední řadě marketingová strategie a schopnost prezentovat výsledky své práce. Společnost Tatra Trucks je hrdá na skutečnost, že týmu TU Brno Racing může být formou podpory v oblasti zkušebnictví nápomocna při plnění ambiciózních cílů.

Velký zájem studentů

K velké spokojenosti prezentačního týmu Tatra Trucks a.s. vedeného členem představenstva a technickým ředitelem Ing. Radomírem Smolkou a personální ředitelkou PhDr. Kateřinou Nogolovou si do posluchárny P4 našlo v odpoledních hodinách cestu více než šest desítek studentů VUT v Brně.

Úvodní prezentace cílů a podmínek soutěže, které se zhostila PhDr. Kateřina Nogolová, navodila atmosféru otevřenosti a upřímného zájmu všech zúčastněných. Studenti neváhali a během vystoupení se aktivně o prezentované skutečnosti zajímali. „Forma prezentace s aktivní diskuzí se studenty je pro nás a naše účely velmi cenná. Otázky a nápady vyřčené v okamžiku svého vzniku podporují otevřenost prezentace a jsou důkazem zájmu,“ podotýká ke své přednášce na VUT v Brně personální ředitelka PhDr. Kateřina Nogolová.

Druhá část prezentace soutěže Navrhni svoji Tatru byla věnována výrobnímu programu automobilky a především vhledu do techniky a konstrukce vozidel Tatra. Technický ředitel společnosti Ing. Radomír Smolka zavedl posluchače na konstrukční a výrobní pole těžkých nákladních vozidel Tatra, a to do zákoutí, která se běžnému zákazníkovi či fanouškovi značky nepodaří jen tak navštívit. Kromě popisu klíčových výrobních řad automobilky byl studentům k dispozici též technický a konstrukční rozklad vozidel Tatra.

Na konci prezentace se zájemci o vstup do soutěže přihlásili o další, podrobnější informace a možnosti konzultací některých svých úvah a myšlenek, které vyvstaly během přednášky. Zájem o soutěž a prezentaci společnosti Tatra Trucks a.s. dokládala svým způsobem i skutečnost, že celá řada prezentačních materiálů a dokonce i vyvěšených plakátů s logem soutěže ve formě mechanického srdce si našla cestu do soukromých sbírek a knihoven studentů.

Související články

Radek Strouhal Novým generálním ředitelem TATRA TRUCKS
Radek Strouhal Novým generálním ředitelem TATRA TRUCKS

K 1. 2. 2017 nastupuje do pozice generálního ředitele TATRA TRUCKS po více než třech letech úspěšného působení v čele finančního úseku automobilky dosavadní ekonomický ředitel Radek Strouhal.

TATŘE se v roce 2016 dařilo
TATŘE se v roce 2016 dařilo

Automobilka TATRA TRUCKS v roce 2016 vyrobila celkem 1326 vozidel, všechna vyrobená vozidla jsou zároveň prodaná. Výroba meziročně vzrostla o 56 procent.

TATRA TRUCKS splnila dodávku pro Armádu ČR tři měsíce před plánovaným termínem
TATRA TRUCKS splnila dodávku pro Armádu ČR tři měsíce před plánovaným termínem

Jedná se o dodávku 26 kusů valníků typové řady TATRA TACTIC (dříve T810). Přejímka zákazníkem v armádním logistickém centru ve Štěpánově byla dokončena 28. prosince 2016 a slavnostní předání vozidel za účasti ministra obrany Martina Stropnického proběhlo 3. prosince 2017. Původní termín dodání podle kontraktu byl 31. března 2017.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!