IVECO a CNR představují novou studii o dopadech stlačeného biometanu na životní prostředí

10 července 2024, 13:48

Italská Národní rada pro výzkum (CNR) ve spolupráci se společností IVECO potvrdila, že bio-CNG je optimálním řešením pro sběr odpadu.

Společnost IVECO, zavedený lídr v oblasti alternativních pohonů, podpořila studii provedenou Ústavem pro znečištění ovzduší Italské národní rady pro výzkum (CNR) s cílem vyhodnotit dopady používání stlačeného biometanu získaného z organické frakce tuhého komunálního odpadu (OFMSW) na životní prostředí a porovnat jej s tradičními palivy (nafta a stlačený zemní plyn) používanými ve vozidlech pro svoz odpadu ve městech.

Studie sledovala italský trh, kde jsou plnicí stanice CNG velmi rozšířené. Vozidel využívajících metan je zde totiž velký počet – patří k evropské špičce. Provedená analýza Well-to-Wheels zohledňuje dopady výroby a používání paliva, bez ohledu na výstavbu nebo údržbu zařízení a infrastruktury tak, aby bylo možné provést čisté srovnání samotných paliv. Analýza zkoumala přínos zachycování CO2 při výrobě a přínos energetického mixu používaného v průmyslových procesech.

Výsledky studie odhalují potenciálně rozhodující úlohu stlačeného biometanu pro dekarbonizaci odvětví dopravy a pro snížení znečištění ovzduší v městských oblastech. V analyzovaném odvětví může stlačený biometan vést ke snížení emisí plynů, které mění klima, až o 96 % ve srovnání s naftou a ke snížení emisí oxidů dusíku až o 72 %. Tato výrazná snížení mohou jistě přispět k dosažení cílů uhlíkové neutrality stanovených na evropské úrovni.

Ze všech zkoumaných scénářů bylo nejlepších výsledků dosaženo, pokud se předpokládalo, že všechny kroky v řetězci výroby stlačeného biometanu, tedy od nakládání s OFMSW (organická frakce tuhého komunálního odpadu) až po anaerobní digesci, zušlechťování, zachycování CO2, stlačování biometanu a doplňování paliva do vozidel, probíhají na stejném místě a všechny procesy jsou poháněny energií vyrobenou spalováním bioplynu vyrobeného rovněž na místě.

Giandomenico Fioretti, vedoucí oddělení vývoje alternativních pohonů společnosti IVECO, řekl: “Je nám ctí, že můžeme podporovat výzkum udržitelných technologií, které nám skutečně mohou pomoci dosáhnout dekarbonizace dopravy. Ve společnosti IVECO jsme vždy věřili v přínos biometanu, technologicky vyspělého paliva pro celou naši řadu. Studie vedená CNR potvrzuje, že využití bio-CNG je ekologicky udržitelným řešením a může vytvářet velmi žádoucí oběhové hospodářství, které získává hodnotu z odpadu a organických látek a poskytuje palivo pro samotný sběr odpadu, aniž by to ovlivnilo efektivitu vozidel.”

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!