ČOI kontrolovala prodejce elektronických dálničních známek

12 června 2024, 11:29

Česká obchodní inspekce provedla v období od 15. února do 28. března 2024 mimořádnou kontrolní akci, zaměřenou na prodej elektronických dálničních známek. V jejím rámci bylo povedeno celkem 29 kontrol, z toho bylo při 8 kontrolách zjištěno porušení právních předpisů. 

Na základě podnětu Státního fondu dopravní infrastruktury, upozorňujícího na nekorektní jednání některých hospodářských subjektů, provedla ČOI mimořádnou kontrolní akci, zaměřenou na plnění zákonných požadavků při zprostředkování úhrady časového poplatku za užívání zpoplatněných pozemních komunikací (elektronických dálničních známek). Cílem kontrolní akce bylo ověřit, zda hospodářské subjekty, nabízející zprostředkování prodeje elektronických dálničních známek, dodržují právní předpisy, které se k této činnosti vážou, a jejichž dodržování náleží do dozorové působnosti ČOI.

Na kontrolní akci se podílely všechny regionální inspektoráty ČOI. V rámci akce bylo povedeno 29 kontrol. Jedna kontrola se týkala webových stránek, 20 kontrol čerpacích stanic, 4 kontroly směnáren a 4 kontroly jiných kamenných provozoven. Kontroly byly zaměřeny na ověření, zda jsou při úhradě časového poplatku za užívání zpoplatněných pozemních komunikací spotřebiteli poskytovány úplné, pravdivé a jednoznačné informace o ceně časového poplatku a o ceně poplatku za zprostředkování, a zda jsou dodržovány další povinnosti vyplývající hospodářským subjektům z obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Při 8 z celkového počtu 29 provedených kontrol bylo zjištěno 11 porušení právních předpisů. Ve všech případech se jednalo (mimo jiné) o porušení ust. § 12 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, které spočívalo v nesprávném informování spotřebitele o ceně časového poplatku nebo o výši poplatku za zprostředkování. Tato porušení byla zjištěna na webových stránkách u pěti čerpacích stanic, v jedné směnárně a v jedné kamenné provozovně.

Ve většině případů byla zahájena správní řízení, která dosud nebyla ukončena. Ve dvou případech byly uloženy pokuty na místě v úhrnné výši 3.000 korun. Přesné vyčíslení výsledků kontrol bude možné po ukončení všech správních řízení.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!