Scania zveřejňuje výroční zprávu a zprávu o udržitelnosti za rok 2023

13 března 2024, 14:31

Společnost Scania v průběhu roku 2023 pokračovala ve skvělých výkonech a výrazně zvýšila tržby i zisk. Aktuálně byla zveřejněna výroční zpráva a zpráva o udržitelnosti společnosti Scania, která podrobně popisuje její finanční, sociální a environmentální výsledky v roce 2023.

Scania

Shrnutí celého roku 2023:

  • Čisté tržby skupiny Scania vzrostly o 28 procent na 204,1 miliardy SEK (159,2)
  • Upravený provozní zisk dosáhl 26,0 miliard SEK (14,0) a upravená provozní marže činila 12,7 % (8,8)
  • Dodávky se zvýšily o 13 % na 96 727 vozů, z toho 246 vozů s nulovými emisemi (ZEV) (262)
  • Výnos z poskytování služeb se po úpravě měnového přepočtu zvýšil o 11 %
  • Příjem objednávek se zvýšil o 2 % na 84.080 vozidel

Shrnutí za čtvrté čtvrtletí roku 2023:

  • Čisté tržby skupiny Scania vzrostly o 21 % na 60,0 miliard SEK (49,7)
  • Upravený provozní zisk dosáhl 7,4 miliardy švédských korun (5,3) a upravená provozní marže činila 12,3 % (10,7)
  • Dodávky se zvýšily o 8 % na 28.984 vozů, z toho 57 vozů s nulovými emisemi (115)
  • Výnos z poskytování služeb se po úpravě měnového přepočtu zvýšil o 6 %
  • Příjem objednávek se snížil o 5 % na 22.299 vozidel

Silný závěr rekordního roku

Rok 2023 byl dalším rokem, kdy podnikatelské prostředí ovlivnila geopolitická a makroekonomická nestabilita. Společnost Scania však dokázala tuto situaci překonat, a prokázala tak svou finanční odolnost a schopnost zajistit udržitelný růst. V roce 2023 dosáhly tržby společnosti Scania více než 200 miliard SEK, což představuje zdvojnásobení tržeb za pouhých sedm let.

Poptávka po výrobcích a službách společnosti Scania zůstala v roce 2023 vysoká, i přesto, že na některých klíčových trzích z dříve velmi vysokých úrovní poklesla. Společnosti Scania se podařilo výrazně stabilizovat tok objednávek a dodávek vozidel a zvýšit dodávky o 13 % ve srovnání s předchozím rokem. Zisky dosáhly rekordní úrovně, protože byly pozitivně ovlivněny vyšším objemem vozidel a služeb, dobře nastavenými cenami a sortimentem a měnovými vlivy. Negativní dopad na zisk měla inflace, vyšší ceny surovin a některá přetrvávající komplikace v dodavatelských řetězcích.

Čtvrté čtvrtletí bylo silné, dodávky vozů vzrostly o 8 % a servisní činnost vzrostla v místní měně o 6 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Příjem objednávek vozidel ve čtvrtém čtvrtletí poklesl o 5 %, což odráží běžnější úroveň poptávky na některých klíčových trzích společnosti Scania v Evropě.

„Stejně jako mnoho jiných podniků se i Scania přizpůsobuje světu, kde je novou normou nejistota a neustálé nepokoje. Přestože se nám v roce 2023 podařilo stabilizovat toky a dosáhnout dobrých finančních výsledků, stále společně s partnery a výrobci nástaveb usilovně pracujeme na zlepšení přesnosti dodávek naším zákazníkům,“ říká generální ředitel Christian Levin.

Milníky a výzvy v oblasti udržitelnosti

V roce 2023 dosáhla společnost Scania mnoha milníků na cestě k udržitelnému dopravnímu systému. Jedná se například otevření závodu na montáž baterií, který umožní výrobu elektrických nákladních vozidel ve velkém měřítku, investice do portfolia elektrických produktů a jeho rozšíření a převod cílů dekarbonizace dodavatelského řetězce na formální požadavky.

Každá velká transformace však přináší výzvy. Společnost Scania se jako první v oboru zavázala k vědecky podloženým cílům a stanovila si globální cíle pro rok 2025. Společnost Scania je na dobré cestě k dosažení cílů v oblastech 1 a 2 (emise z vlastního provozu), a to s poklesem o 42 % směrem k cíli 50 % do roku 2025, dekarbonizace provozu vyrobených vozidel, z něhož pochází největší podíl emisí uhlíku, však přináší více výzev. V rámci této tzv. oblasti 3, tedy vozidel Scania v provozu, je cílem dosáhnout snížení emisí o 20 % do roku 2025. V současné době činí snížení od výchozího roku 2015 necelá 3 %. Změna skladby prodeje vedla k negativnímu vývoji klíčového ukazatele vykázaného v roce 2023. Vykázané snížení oblasti 3 vychází z objemů v roce 2022, protože vstupní údaje vycházejí z používaných vozidel. Znamená to, že se v hodnotách pro rok 2023 ještě plně neprojeví dopad iniciativ, jako je například zavedení nového úsporného hnacího ústrojí Scania Super.

Cíl v oblasti 3 pro rok 2025 je tak stále výzvou, ale i vodítkem pro pozitivní změny. V roce 2024 se Scania zaměří na efektivitu řidičů, optimalizaci specifikací vozidel, podporu obnovitelných paliv a rozšíření elektrifikovaných řešení, což jí umožní pokračovat v plnění cílů v oblasti snižování emisí.

„Elektrifikace sice představuje konečnou odpověď a my děláme vše pro to, abychom zvýšili výrobu bateriových elektrických vozidel, které budeme dodávat našim zákazníkům, ale tady a teď jsou pro dekarbonizaci rozhodující opatření na úsporu paliva a využívání obnovitelných paliv,“ říká Christian Levin.

Author: AnM
Journalist at TruckFocus.cz

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!