Dopravní barometr Q4: Analýza evropské silniční nákladní dopravy a výhled do roku 2024

28 února 2024, 12:30

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023 bylo zaznamenáno celkem o 18 % více zadávaných objednávek přeprav než v předchozím roce. Nárůst na konci roku je částečně způsoben tím, že poptávka vzrostla zejména v důsledku sezónních aktivit, jako je vánoční obchod, doplňování zásob a zvýšená aktivita spotřebitelů před svátky. Vzhledem k tomu, že mnoho dopravců snížilo své kapacity, poměr přeprav a volných vozů se viditelně zvýšil, jak dokládá i dopravní barometr od TIMOCOM.

Roční přehled vykazuje menší absolutní počet zadaných objednávek přepravy

Celkově se rok 2023 vyznačoval výrazným poklesem objemu zadaných zakázek na spotovém trhu. V celé Evropě klesl počet zadaných objednávek v loňském roce o 31 % a v Německu dokonce o 40 %. To naznačuje, že hospodářský pokles, který od začátku roku 2023 řada ekonomických institutů očekávala, se v loňském roce projevil i na dopravním trhu.

Naproti tomu ceny dopravy nabízené na německém trhu ve čtvrtém čtvrtletí vzrostly. Ceny za kamionovou dopravu byly až o 10 % vyšší než v předchozím roce, nedosahovaly však maximálních hodnot z roku 2021. Tento vývoj je způsoben především vyššími náklady na pracovní sílu a energii. Kromě toho dopravci ve čtvrtém čtvrtletí ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku o 15,3 % snížili počet zadávaných nákladních vozidel. V prosinci bylo dokonce o 21 % méně zadávaných volných vozidel než v předchozím roce.

Graf TIMOCOM
zdroj: TIMOCOM

Vývoj cen a nárůst poptávky po dopravě na jaře

Dle informací od dopravních svazů budou muset ceny dopravy v roce 2024 výrazně stoupnout. Odhady počítají s nárůstem až o 12 % v důsledku dodatečných výdajů, zejména zvýšení mýtného v Německu.

„Mnoho zasílatelských firem v tak vysoké nárůsty nevěří,“ uvádí Gunnar Gburek. „Předpokládají nárůst cen maximálně o 6 %. Tyto rozdílné odhady povedou k náročným jednáním mezi zadavateli dopravy a přepravci.“

zdroj. TIMOCOM

Roční dno podílu přeprav se očekává v únoru

Na základě dlouhodobých pozorování a analýz lze předpokládat, že poptávka po volných vozech bude vyšší než v předchozím roce, a to přinejmenším v lednu a březnu 2024. Předběžná nejnižší hodnota za celý rok se očekává v únoru. Tento vývoj lze pozorovat téměř ve všech evropských zemích a bude vytvářet další tlak na ceny nákladní dopravy.

Zkušenosti ukazují, že od března poptávka po dopravě opět vzroste, což povede k odpovídajícímu zvýšení podílu přeprav. Do června by mohla poptávka po přepravní kapacitě v celé Evropě zůstat stabilní a překročit poměr mezi přepravami a volnými vozy 60:40 (viz prognóza v grafu). Čísel z let 2021 a 2022 se však pravděpodobně dosáhnout nepodaří.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!