Přeprava zboží do a ze Spojeného království. Zde je kontrolní seznam dokumentů, které je třeba mít na paměti

13 července 2023, 9:00

Brexit nezpomalil obchod mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, ale zkomplikovaly se postupy při přepravě zboží. Jaké doklady jsou nyní vyžadovány, když dopravce plní zakázky do a ze Spojeného království?

Podle nejnovějších údajů britského Národního statistického úřadu hodnota dovozu a vývozu mezi EU a Spojeným královstvím meziročně roste. Hodnota dovozu do EU ze Spojeného království a Severního Irska v loňském roce činila více než 294 miliard eur a hodnota vývozu z EU do Spojeného království a Severního Irska přesáhla 351 miliard eur. Aby přeprava zboží probíhala bez přerušení nebo prostojů, je důležité myslet na všechny v současné době požadované dokumenty.

Přeprava zboží do Spojeného království

Přeprava zboží do Spojeného království vyžaduje následující doklady:

 • Vývozní doklad EU;
 • Obchodní faktura;
 • Nákladní list (packing list);
 • U zboží podléhajícího spotřební dani se vyžaduje prohlášení eAD v systému EMCS;
 • dovozní prohlášení CDS;
 • veterinární osvědčení ze země vývozu pro zboží rostlinného a živočišného původu.

„V současné době je před odesláním zboží do Spojeného království nutné vypracovat předběžné oznámení o dovozu, tj. celní prohlášení před vstupem zboží do Spojeného království. Deklarace se generuje v systému CDS a je jí přiděleno číslo MRN. Číslo MRN dovozu je nezbytné pro vygenerování čísla GMR,” vysvětluje Joanna Porath, majitelka celní agentury AC Porath.

GMR je referenční číslo přepravovaného zboží. Již více než rok je povinné pro každého řidiče, který přepravuje zboží z Evropské unie do Spojeného království nebo v opačném směru. Pro každý vůz se generuje jedno číslo GMR, takže v případě překládky musí být všechna prohlášení zadána pod jedním číslem GMR. To platí pro všechny vstupní body do Spojeného království.

„Číslo GMR musí být vygenerováno pomocí systému GVMS, neboli Goods Vehicle Movement Service. Aby bylo možné se do tohoto systému zaregistrovat, je nutné mít číslo GB EORI. O to můžete požádat na webových stránkách gov.uk,” dodává Joanna Porath.

Pro vygenerování čísla GMR je třeba:

 • plánovaná trasa přepravy – místo výjezdu z EU a vjezdu do Spojeného království;
 • údaje o dopravci – informace o společnosti, která trajekt převáží;
 • registrační čísla vozidel, pokud převáží zboží;
 • číslo přívěsu nebo referenční číslo kontejneru;
 • referenční číslo průvodního dokladu TAD, pokud je zboží přepravováno v tranzitu;
 • referenční čísla pro přepravu v rámci karnetů ATA a TIR;
 • dovozní prohlášení CDS.

Je třeba také připomenout, že pro dovoz živočišných produktů podléhajících bezpečnostním opatřením je vyžadováno veterinární osvědčení. Kromě toho je dovozce povinen podat předběžné oznámení prostřednictvím systému IPAFFS a poskytnout vývozci číslo vygenerované tímto systémem. Oznámení podléhají: živá zvířata, biologické produkty, vedlejší produkty živočišného původu, vysoce rizikové potraviny a krmiva neživočišného původu, produkty živočišného původu, složené potravinářské produkty, rostliny a rostlinné produkty.

Přeprava zboží ze Spojeného království

Přeprava zboží ze Spojeného království vyžaduje následující doklady:

 • Vývozní doklad Spojeného království;
 • Obchodní faktura;
 • Nákladní list (packing list);
 • Tranzitní doklad.

U zásilek zboží rostlinného a živočišného původu je nutné podat prohlášení v systému TRACES a vygenerovat doklad CHEDD. U zásilek s výstupním místem Dover je rovněž nutné vygenerovat číslo GMR.

„Znalost všech těchto postupů a celého kontrolního seznamu celních dokladů umožňuje hladký průběh přepravy zásilek do a ze Spojeného království. Je nutné sledovat změny, ke kterým dochází v právních předpisech EU a Spojeného království, abychom měli čas vhodně reagovat a přizpůsobit se měnícím se předpisům,“ uzavírá Joanna Porath, majitelka celní agentury AC Porath.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!