Proč je třeba ve vozech měnit filtr pevných částic a palivový filtr?

15 února 2023, 13:05

Palivový filtr je stejně jako většina součástí ve voze naprosto nezbytný pro správnou funkci motoru. Na rozdíl od většiny jiných součástí, jako jsou kola nebo motor, se řidič o palivový filtr příliš nestará a jeho údržba pro něj není hlavní prioritou.

Oprava nákladního vozu

Vozidlo využívá k pohonu motoru palivo, které čerpá z palivové nádrže. Drobné nečistoty, jako jsou prach, úlomky nebo jiné pevné částice, však mohou nepříznivě ovlivnit výkon motoru. Palivový filtr byl navržen tak, aby zachytil tyto drobné nečistoty předtím, než se dostanou do motoru, takže se díky němu do motoru dostane pouze čisté palivo. Palivový filtr bývá součástí palivového systému jako samostatný díl, některé novější vozy jsou dodávány s jednoduchým palivovým filtrem, který se vyměňuje pouze s celou palivovou jednotkou.

Filtr pevných částic se u vozidel se vznětovými motory začal používat od roku 2005. Skládá se z kovového válce umístěném na výfukovém potrubí za katalyzátorem. Jeho úkolem je zachycovat částice, dokud neproběhne regenerační cyklus. To znamená, že když se vozidlo ocitne v optimálních podmínkách, do DPF se vstříkne palivo, které částice zapálí a zničí. Tím se snižují emise výfukových plynů.

Filtry pevných částic snižují emise o 90 % a více. Tím je také zajištěno dodržování i velmi přísných emisních limitů stanovených pro vznětové motory. Za tímto účelem automobilky upravují celou koncepci řízení emisí motoru, což zahrnuje také optimalizaci součinnosti ostatních klíčových technologií, jako je přeplňování, vstřikování paliva, řízení motoru a případně katalyzátor SCR s filtrem pevných částic. Z tohoto důvodu motory ve srovnání s verzemi bez systému následného zpracování výfukových plynů nespotřebovávají více paliva a mají stejně vysoký výkon při výrazně nižších emisích. Filtr pevných částic je také vhodným řešením pro provozovatele, kteří – bez ohledu na platnou emisní normu – chtějí eliminovat emise vznikající při jejich použití.

Proč filtry pevných částic u vznětových motorů selhávají?

Částice sazí jsou zachyceny většinou ve filtru pevných částic, aniž by se uvolnily do vzduchu. Takto by to bylo ideální, ale kapacita filtru je omezená a množství sazí se neustále zvyšuje. Východiskem je tyto saze z filtru nějakým způsobem odstranit. Nejjednodušším řešením je jejich spálení. Za tímto účelem řídicí jednotka motoru pravidelně vydává tzv. příkaz k regeneraci vstříknutím nafty přímo do filtru pevných částic. K vypálení sazí ve filtru je potřeba vysoká teplota.

Časté krátké jízdy po městě nemohou filtr DPF dostatečně zahřát. Pro spuštění automatické regenerace je třeba jet delší dobu v optimálních podmínkách, aby teplotní čidlo filtru pevných částic zaznamenalo potřebnou teplotu. Regenerace tedy na krátkém úseku neprobíhá nebo je špatná kvůli špatně zahřátému filtru. Nutit řidiče, aby cíleně vytvářeli podmínky pro její spuštění, je samozřejmě neefektivní.

Ztráta výkonu, rozsvícení výstražné kontrolky, nepravidelný chod motoru nebo přechod do nouzového režimu jsou příznaky, že je třeba filtr pevných částic vyměnit. V takovém případě je lepší nečekat příliš dlouho, protože jízda s poškozeným filtrem DPF může motor vážně poškodit.

Poruchy součástí palivového systému

Hlučné, poškozené nebo nefunkční palivové čerpadlo může ukazovat na ucpaný palivový filtr. To zabraňuje přísunu správného množství paliva do motoru. Palivové čerpadlo se snaží špatný průtok palivovým filtrem kompenzovat, čímž vytváří nadměrný tlak, což může způsobit jeho předčasné selhání.

Znečišťující látky, které se dostanou přes nefunkční palivový filtr, mohou poškodit, ucpat nebo způsobit netěsnost vstřikovače paliva, což vede k nejrůznějším problémům s jízdními vlastnostmi motoru.

Kdy je potřeba vyměnit palivový filtr?

Palivový filtr, stejně jako každý jiný filtr, zachycuje prach a jiné nečistoty. V průběhu životnosti vašeho vozu může dojít k zanesení a znečištění palivového filtru, což může mít vliv na výkon vašeho vozu, neboť může dojít k průniku paliva s pevnými částicemi do vstřikovače nebo k přerušení optimálního průtoku paliva. Dříve se v oboru uváděla životnost palivového filtru 30.000 až 60.000 km, avšak se stále čistšími palivy může palivový filtr optimálně fungovat až 100.000 km.

Paradoxně, pokud by k první výměně palivového filtru došlo až po ujetí 150.000 km, mohlo by to způsobit poruchu motoru; a to proto, že palivové čerpadlo pracuje za takových podmínek intenzivněji, aby překonalo znečištěný filtr. Při výměně filtrů s takto ujetými kilometry byste proto měli být obezřetní.

Zdroj informací:

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!