Na trhu je nedostatek řidičů a bude jich stále méně

, 1 července 2022, 9:00

Světová dopravní organizace IRU zveřejnila zprávu, podle níž se nedostatek profesionálních řidičů zvyšuje vysokým tempem. Očekává se, že do konce roku 2022 dosáhne tento podíl na 40 %.

Organizace provedla průzkum u více než 1.500 provozovatelů komerční silniční dopravy ve 25 zemích Ameriky, Asie a Evropy. Jako každý rok pak zveřejnila výsledky svého výzkumu, které jasně ukazují, že problém nedostatku řidičů se každým rokem zhoršuje. Počet volných pracovních míst roste alarmujícím tempem po celém světě, s výjimkou některých zemí v Asii a Americe.

V Evropě se mezi roky 2020 a 2021 zvýšil nedostatek řidičů na 42 %, přičemž počet volných míst v Rumunsku dosáhl 71.000, v Polsku a Německu 80.000 a ve Velké Británii 100.000. V Mexiku se poptávka po řidičích zvýšila o 30 % na 54.000, v Číně o 140 % na 1,8 milionu. Zavedení vyšších mezd řidičů v roce 2021, zejména v Evropě a USA, nevedlo ke snížení počtu chybějících pracovníků.

„Chronický nedostatek řidičů užitkových vozidel se prohlubuje a miliony pracovních míst zůstávají neobsazeny. To vystavuje již tak ohrožené ekonomiky většímu riziku inflace, problémů s mobilitou a zhroucení dodavatelských řetězců,“ uvedl Umberto de Pretto, generální tajemník IRU.

Pokud se podíváme na situaci v tomto odvětví v roce 2022, tak dopravci ve většině regionů předpokládají, že nedostatek řidičů kamionů bude nadále narůstat – v Turecku o 15 %, v Mexiku o 32 %, v Evropě a Eurasii o 40 %. Pouze společnosti v Argentině a Číně očekávají mírné zlepšení.

Nárůst počtu neobsazených míst se očekává také v osobní přepravě. V současné době chybí přibližně 7 % řidičů autobusů, přičemž se v roce 2022 tento podíl pravděpodobně zvýší na 8 %.

Problémem je také nízký podíl žen na pozicích řidičů nákladních automobilů. V roce 2021 bylo mezi řidiči méně než 3 % žen, s několika výjimkami na dopravních trzích v Číně (5 %) a USA (8 %). Podíl žen mezi řidiči autobusů v Evropě byl o něco lepší – 12 %. Všechny tyto ukazatele jsou však stále výrazně nižší než průměr v celém odvětví dopravy, zejména pak v Evropě a USA, kde ženy tvoří 22 %, resp. 28 % všech pracovníků v dopravě.

Problematickým se může brzy ukázat i nedostatek mladých řidičů. Ve většině regionů tvořili mladí lidé do 25 let jen nepatrnou menšinu zaměstnanců, 6 až 7 % řidičů nákladních vozidel. Na druhou stranu je ve všech regionech s výjimkou Číny a Mexika dvakrát až pětkrát více starších řidičů ve věku nad 55 let. V USA a Evropě se jedná přibližně o třetinu pracovní síly. Evropa má nejvyšší průměrný věk řidiče, a to 47 let.

Větší věkový rozdíl je také v osobní dopravě. V Evropě v roce 2021 jezdilo s autobusem pouze 3 % řidičů mladších 25 let, což je o polovinu méně než v celém odvětví dopravy. Řidiči starší 55 let však tvořili 32 % pracovní síly, přičemž průměrný věk řidiče byl 50 let.

Podle autodopravců je současná krize způsobena hlavně nedostatkem kvalifikovaných řidičů ve všech regionech s výjimkou Číny a Turecka, kde jako hlavní důvody uvádějí pracovní podmínky řidičů a image profese.

„Provozovatelé silniční dopravy dělají svou práci, ale vlády a úřady je musí i nadále podporovat. Zejména by se měli zaměřit na zlepšení parkovací infrastruktury a přístupu ke školení a na zatraktivnění této profese pro větší počet žen a mladých lidí,“ uzavřel generální tajemník IRU Umberto de Pretto.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!