Evropský parlament chce dopravu zařadit do systému obchodování s emisemi – dopravcům se opět zvýší náklady

, 28 června 2022, 12:49

Evropský parlament se rozhodl zahrnout silniční a námořní dopravu do nové verze evropského systému obchodování s emisemi. To při neexistenci jiných alternativ znamená další zvýšení nákladů na dopravu, protože nahrazení spalovacích motorů v dálkové dopravě není v současné době z technických a infrastrukturních důvodů možné.

Doprava bude platit za emise CO2, byť je nemůže přestat vypouštět

Příští rok má vstoupit v platnost nová verze evropského systému obchodování s emisemi, tzv. ETS II. Do systému budou mimo jiné zahrnuta paliva používaná v komerční dopravě. Rozhodnutí je motivováno potřebou snížit emise a investovat do nízkoemisních technologií. Za tímto účelem by měl být systém obchodování s emisními povolenkami odpovídajícím způsobem reformován a jeho působnost rozšířena na nové oblasti. Zisky ze zavedených poplatků budou odváděny do Sociálního klimatického fondu, jehož zákonným cílem bude bojovat proti dopadům přechodu na novou energetiku – včetně vyloučení z dopravy spojeného s vysokými cenami a sníženou dostupností dopravních prostředků.

Problémem je, že po zavedení legislativy budou dopravní podniky prakticky nuceny platit pokuty za emise, které nebudou schopny snížit. Dálkové jízdy elektrických nákladních vozidel jsou totiž stále v oblasti sci-fi, z technických důvodů a kvůli příliš špatné dobíjecí infrastruktuře. Ceny těchto vozidel, i když budou běžně dostupná, mohou být několikanásobně vyšší než ceny nákladních vozidel se spalovacími motory.

Mezinárodní unie silniční dopravy (IRU) ostře reagovala na hlasování Evropského parlamentu:

„Jsme šokováni, že navzdory konstruktivnímu přístupu celé branže nakonec nepraktický a nepřátelský návrh ENVI ETS II přesvědčil Evropský parlament, aby se postavil proti odvětví komerční silniční dopravy,“ uvedla ředitelka IRU pro záležitosti EU Raluca Marian. „Odvětví silniční dopravy je znepokojeno reálným rizikem zvýšených nákladů bez možnosti návratnosti a bez reálné šance na rychlý přechod na vozidla s nulovými emisemi,“ dodala.

IRU spolu s dalšími oborovými organizacemi od počátku prosazovala postupné začlenění odvětví dopravy do systému ETS v souladu s rozvojem technologií a infrastruktury. Náhlé zapojení celého odvětví do systému by znamenalo pouze zavedení dodatečných poplatků, což nelze považovat za pobídku pro dopravní podniky, aby se podílely na dekarbonizaci. Za současných tržních podmínek bude většina podniků jednoduše nucena platit, aniž by měla k dispozici dostatečně účinnou nebo nákladově přijatelnou alternativu v podobě investic do vozidel s nulovými emisemi.

Do systému ETS II má být zahrnuta pouze komerční doprava. Soukromých vozidel se to prozatím netýká.

„Je to z mnoha hledisek špatné rozhodnutí,“ říká Raluca Marian z IRU. „Nastavená pravidla budou nepraktická kvůli rozdílu mezi soukromými a užitkovými vozidly. Veřejná doprava bude dražší, což povede k většímu využívání osobních automobilů a vyšším emisím CO2. Příjmy z ETS z komerčních služeb v silniční dopravě nebudou stačit na financování investic potřebných k dosažení cílů stanovených v plánu RePowerEU a na financování sociálního klimatického fondu,“ dodává Marian.

Za zmínku stojí, že zahrnutí silniční dopravy do systému ETS II prosazovali výrobci automobilů, zastoupení sdružením ACEA. Je v zájmu výrobců, aby si v blízké budoucnosti zajistili trh pro elektrická a vodíková vozidla. Emisní poplatky, které nutí dopravní podniky k nákupu takových vozidel, zajistí výrobcům jistou návratnost investic do vývoje nízkoemisních technologií.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!