S nízkým valivým odporem lze šetřit palivo

, 20 dubna 2022, 13:02

Ne nadarmo se ropě a jejím derivátům říká „černé zlato“. A právě v těchto dnech se nafta a benzín zdají být skutečně něčím, co se podobá luxusním komoditám, jak nasvědčuje nářek řidičů při pohledu na ceny na čerpacích stanicích. Není tedy vůbec překvapivé, že stále se zvyšující náklady nedají dopravcům a manažerům vozových parků klidně spát.

Oborové asociace sdružující logistické společnosti dokonce varují před vlnou insolvencí. Bez paliva se totiž dopravní průmysl doslova zadře a zcela zastaví. Důraz je tedy opět kladen na úsporu paliva a v jejím rámci samozřejmě i na pneumatiky. Pneumatiky jsou totiž jedním z mnoha faktorů, které zásadním způsobem ovlivňují spotřebu paliva.

Nižší spotřeba paliva: jak zachovat nákladovou efektivitu A udržitelnost

Podle údajů z EU jsou v Evropě za zhruba čtvrtinu emisí CO2 vyprodukovaných v rámci silničního provozu a sektoru dopravy odpovědné těžké nákladní automobily. Za účelem splnění klimatických cílů EU jsou firmy s vozovými parky vybízeny k tomu, aby do roku 2030 zredukovaly své emise CO2 o 30 procent. A snížení CO2 znamená snížení spotřeby paliva. V této době, kdy jsou ceny paliv na historicky nejvyšší úrovni, nabylo hledání způsobů, jak šetřit palivem, na ještě větším významu.

„Valivý odpor pneumatiky je odpovědný za téměř 30 procent spotřeby paliva a emisí CO2 nákladního automobilu,“ říká Hinnerk Kaiser, vedoucí produktového vývoje v divizi pneumatik pro nákladní automobily a autobusy ve společnosti Continental.

Tlak v pneumatikách, konfigurace vozidla, rozložení nákladu, kilometrový výkon, trakce a výkon pneumatik jsou důležitými faktory při určování spotřeby paliva, a tudíž také množství emisí CO2. Avšak tím zdaleka nejpodstatnějším a nejvýznamnějším faktorem je valivý odpor. Zde je vždy nutné řešit protichůdné cíle: nízký valivý odpor na jedné straně a atributy související s bezpečností, jako jsou záběrové vlastnosti a handling, na straně druhé.

Zásadním faktorem je běhounová směs

Na pneumatiky při jízdě působí celá řada sil. Běhoun a bočnice pneumatiky jsou totiž vystavovány ohýbání, deformacím a otěru. Neustálá deformace pneumatik automobilů a jejich opakovaný návrat do původního stavu způsobuje, že se energie přeměňuje na teplo, a to při procesu zvaném hystereze.

„To je jednou z hlavních příčin vzniku valivého odporu u pneumatik,“ vysvětluje Kaiser. „Při hysterezi dochází ke ztrátám energie ve formě tepla. Aby bylo možné tento jev překonat a udržet vozidlo v pohybu vpřed, je nutné spalovat palivo.“

To ukazuje, jak důležité je vybrat správné pneumatiky pro daný účel vozidla.

V zájmu zvýšení transparentnosti procesu výběru pneumatik vytvořila společnost Continental kalkulačku spotřeby paliva a emisí CO2 vycházející ze simulačního nástroje VECTO. Tato kalkulačka nabízí provozovatelům vozových parků možnost si spočítat, o kolik mohou snížit spotřebu paliva a emise díky správnému výběru pneumatik.

Pro stanovení toho, kolik paliva vozový park spotřebovává a kolik ho lze ušetřit, je rozhodující souhra správného výběru pneumatik, konstrukce pneumatik, tlaku v pneumatikách a valivého odporu. Současné vysoké ceny paliv a rostoucí požadavky na snižování emisí CO2 a zvyšování udržitelnosti zaměřují pozornost na problematiku úspory paliva – a to prizmatem ekonomiky, dopadu na životní úroveň, dodavatelské řetězce a v neposlední řadě také životní prostředí.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!