Dachser v roce 2020 s pozitivními výsledky

14 dubna 2021, 8:53

DACHSER rekapituluje úspěšný rok 2020, který se vyznačoval loajalitou a atmosférou vzájemné důvěry mezi tímto mezinárodním poskytovatelem logistických služeb, jeho zákazníky a přepravními partnery. Konsolidovaný čistý obrat skupiny DACHSER činil 5,61 miliard euro, což  ve srovnání s předchozím rokem představuje mírný pokles o 0,9 procenta.

Dachser

Dostáli jsme našemu slibu, že v koronavirové krizi budeme stabilním opěrným bodem a spolehlivým partnerem,” říká CEO skupiny DACHSER Burkhard Eling. „Obrovské povzbuzení od našich zákazníků a partnerů pro nás bylo velkým zdrojem motivace. Zvláštní poděkování patří našim zaměstnancům a všem, kteří se starají o distribuci jménem společnosti DACHSER, protože jsou to právě oni, kdo se v minulém roce o tento úspěch zasloužili. Navzdory mimořádné zátěži spojené s nákazou Covid-19 byl jejich výkon pozoruhodný a vždy důsledně dostáli odpovědnosti, kterou na nás klade role systémově důležitého poskytovatele.

Společnost DACHSER udržovala nepřetržitý chod globálních dodavatelských řetězců svých zákazníků a přicházela s flexibilními řešeními pro slabá místa v oblasti kapacit zejména mezikontinentálních přepravních služeb.

Na rozdíl od poklesu o 2,2 procenta v obchodní oblasti Road Logistics, obchodní oblast Air & Sea Logistics zaznamenala nárůst o 5,2 procenta. Tato oblast těžila z vlastní kapacity charterové letecké přepravy a z vysokých přepravních sazeb pro mezikontinentální přepravy. Na úrovni skupiny poklesl počet zásilek o 2,5 procenta na 78,6 milionu, tonáž se snížila o 2,9 procenta na 39,8 milionu tun.

DACHSER v České republice

Své postavení upevnila společnost DACHSER i v České republice. DACHSER Czech Republic dosáhl v roce 2020 obratu ve výši 3,28 miliard korun, což je téměř o 6 procent více než v roce 2019. Společnost v současné době zaměstnává 564 lidí, kteří se starají o vysokou kvalitu logistických služeb ve skladech, logistických centrech a administrativních pozicích na osmi pobočkách a dvou provozovnách po celé republice. Společně v loňském roce realizovali přes 1,1 milionu zásilek o celkové tonáži 643 tisíc tun.

Rok 2020 znovu ukázal, jak významnou roli hraje logistika,“ říká Ing. Jan Pihar, generální ředitel DACHSER Czech Republic a.s., a dodává, „jsme moc rádi, že jsme společně s našimi zákazníky udrželi plynulý tok zásilek i v tak náročné době a že se nám dařilo nacházet pro ně řešení pro nenadálé situace, které pandemie přinášela.“

DACHSER Czech Republic pokračoval ve své strategii a v souladu s principy udržitelného rozvoje zahájil v loňském roce pilotní projekt bezemisního doručování v centru Prahy pomocí elektrokol. Společnost také realizovala další kroky v plánovaném procesu digitalizace.

Implementovali jsme použití nových mobilních terminálů pro řidiče na první a poslední míli a zavedli nové digitální nástroje pro digitalizaci dokumentů a jazykové překlady,“ uvádí Jan Pihar. 

Držet otěže stále pevně ve svých rukou

Burkhard Eling zdůrazňuje, že společnost DACHSER nedopustila, aby koronavirová krize určovala její další kroky. To platí jak pro generační výměnu v představenstvu připravenou v roce 2020 a dokončenou 1. ledna 2021, tak pro investiční plánování.

V minulém roce jsme investovali 142,6 milionů euro do naší globální logistické sítě. V letošním roce jsme vyčlenili přibližně 190 milionů euro na vytvoření dalších kapacit pro kontraktní logistiku a k pokračování v digitalizaci procesů a obchodních modelů.

Významnou roli přitom bude hrát  nově vytvořená exekutivní jednotka IT & Development, kterou vede Stefan Hohm jako Chief Development Officer.

Podle Burkharda Elinga poskytuje vysoký poměr vlastního kapitálu v hodnotě 61,6 procent a loajalita akcionářů k rodinné společnosti podporu, kterou DACHSER potřebuje k tomu, aby mohl pokračovat ve své osvědčené politice růstu čerpáním z vlastních zdrojů. Koronavirová krize navíc upevnila závazek společnosti DACHSER v oblasti vzdělávání, a to zejména řidičů a pracovníků v logistických provozech, které je hluboce zakořeněno ve firemní kultuře společnosti. Navzdory omezením spojeným s koronavirovou krizí zahájilo v roce 2020 svou kariéru ve společnosti DACHSER v Německu 625 nových učňů a studentů duálních studijních programů.

„Naším cílem je zachovat silné stránky společnosti a zvýšit její agilitu. Jinými slovy – zrychlujeme integraci našich sítí a zavádění digitálních technologií pro použití v oblastech, jako je například strojové učení nebo lokalizace výměnných nástaveb. Zintenzivníme také naše úsilí týkající se udržitelnosti a ochrany klimatu,“ uvádí Burkhard Eling, a uzavírá: „V příštích dvou letech plánujeme rozšířit naše bezemisní řešení DACHSER Emission-Free Delivery do nejméně jedenácti evropských měst a současně nasadit více nákladních vozidel na elektropohon a nákladních elektrokol. Navíc jako člen Německého svazu pro vodíkové a palivové články (DWV) aktivně podporujeme výzkum a testování pohonů na vodíkové palivové články pro nákladní vozidla.“

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!