VECTO: pneumatiky pro sektor udržitelné dopravy

24 března 2021, 16:41

Nařízení EU o snižování emisí platí již od srpna 2019. Čas běží. Do roku 2030 se musí emise CO2 dramaticky snížit. Aby bylo možné zajistit, že se cílů v oblasti snižování emisí podaří dosáhnout i v praxi, představila Evropská komise simulační nástroj VECTO.

Seznamte se s problematikou a zjistěte, jak snížit emise CO2

Emise oxidu uhličitého u vozových parků přímo souvisejí se spotřebou paliva a valivým odporem použitých pneumatik. Valivý odpor je jedním z hlavních faktorů, které mají vliv na náklady na palivo. Může se jednat až o 30 % celkových provozních nákladů.

Výběr pneumatik je pro výrobce nákladních automobilů a provozovatele vozových parků zcela klíčový z hlediska dosažení ambiciózních cílů EU v oblasti snižování emisí.

Aby výrobci i provozovatelé mohli těchto cílů dosáhnout, vytvořila Evropská komise ve spolupráci s univerzitou ve Štýrském Hradci simulační nástroj VECTO. VECTO dokáže simulovat emise CO2 a spotřebu paliva u jednotlivých konfigurací nákladních vozidel. Společnost Continental nabízí odpovědi na zásadní otázky, vysvětluje, jak nástroj VECTO funguje, pro která vozidla je tento nástroj vhodný a jak mohou pneumatiky pomoci snížit spotřebu paliva i celkové náklady na provoz vozového parku.

Nástroj Tire Finder pomůže najít ty správné pneumatiky

Nový nástroj Tire Finder společnosti Continental nabízí zákazníkům speciální službu: Tato platforma pomůže provozovatelům vozových parků najít ty správné pneumatiky pro jejich dálkovou nebo regionální dopravu. Hlavní požadavky jejich vozového parku se analyzují ve dvou krocích, na jejichž základě nástroj Tire Finder doporučí vhodnou řadu pneumatik. V prvním kroku tento nástroj rozlišuje mezi palivovou účinností a kilometrovým výkonem pneumatik. Druhý krok zohledňuje účel a složení vozového parku: Jezdí vozidla spíše na dálnicích, nebo na okresních silnicích? Nákladní vozidla slouží spíše k dálkové dopravě, nebo k distribuci zboží na krátké vzdálenosti? Nástroj Tire Finder poskytne zákazníkovi informace o portfoliu pneumatik a o charakteristikách jednotlivých modelů. Zákazník se pak může rozhodnout, který typ pneumatik je pro jeho účely nejvhodnější.

Obecné informace: Emise CO2 a nástroj VECTO

Z dat EU vyplývá, že 25 % emisí CO2 ze silniční dopravy v celé Evropě produkují nákladní automobily. Vedle tlaku pneumatik, konfigurace vozidla a rozložení nákladu je valivý odpor pneumatik rozhodujícím faktorem z hlediska spotřeby paliva, a tedy i množství emisí CO2. Podle nařízení EU z roku 2019 o snižování emisí CO2, které stanovuje standardy pro nová nákladní vozidla, musejí výrobci automobilů u těch vozů, jichž se toto nařízení týká, snížit emise CO2 o 15 % do roku 2025 a o 30 % do roku 2030 ve srovnání se sledovaným ročním obdobím od července 2019 do června 2020.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!