Důležité změny v dopravě v Maďarsku a na Slovensku v důsledku pandemie

17 listopadu 2020, 12:00

Stále více zemí zavádí nové předpisy, které mají za cíl omezení dopadů pandemie koronaviru. Tyto předpisy se obvykle nevztahují na nákladní dopravu. V tomto odvětví, které je pro národní ekonomiky nesmírně důležité, je pravdou opak – některé předpisy a ustanovení se uvolňují. Příkladem jsou aktuální opatření Maďarů a Slováků.

V Maďarsku byl 11. listopadu zaveden nouzový stav, který potrvá tři měsíce. Od 13. listopadu 2020 byla až do odvolání pozastavena veškerá omezení pohybu vozidel nad 7,5 tuny celkové hmotnosti.

Na Slovensku se v důsledku pandemie uvolnily předpisy o dobách řízení a odpočinku řidičů zapojených do vnitrostátní a mezinárodní dodávky zboží. Výjimka vešla v platnost 11. listopadu a bude platit po dobu 30 dnů a zahrnuje mimo jiné:

  • prodloužení maximálního denního limitu doby řízení z 9 hodin na 11 hodin (výjimka z článku 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 561/2006)
  • prodloužení maximálního týdenního limitu doby řízení z 56 hodin na 60 hodin (výjimka z článku 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 561/2006)
  • prodloužení maximální dvoutýdenní doby řízení z 90 hodin na 96 hodin (výjimka z článku 6 odst. 3 nařízení (ES) č. 561/2006)
  • řidič má možnost neabsolvovat 45minutovou přestávku po 5 a půl hodinách jízdy (výjimka z článku 7 nařízení (ES) č. 561/2006)
  • minimální denní odpočinek se snižuje z 11 na 9 hodin (výjimka z článku 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 561/2006)

Slovenské orgány, které zavádějí změny v předpisech, zdůraznily, že používání nových limitů nesmí ohrozit zdraví a život řidičů a ovlivnit bezpečnost silničního provozu. Zaměstnavatelé zůstávají odpovědní za zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců a ostatních účastníků silničního provozu.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!