Iveco vítá rozhodnutí Spolkové rady Německa o prodloužení osvobození od poplatku dálničního mýta pro těžká nákladní vozidla na zemní plyn

, 10 června 2020, 9:23

Dne 5. června, v Mezinárodní den životního prostředí, IVECO vítá konečné rozhodnutí německé federální rady (Bundesrat) prodloužit osvobození těžkých nákladních vozidel nad 7,5 tuny na stlačený a zkapalněný zemní plyn (CNG a LNG) od dálničního mýtného do 31. prosince 2023.

Vůz Iveco

Jedná se o další důležitý krok k dosažení cílů v oblasti klimatu, které podporují širší využívání vyspělých alternativních tažných technologií, které jsou dnes pro přepravu těžkého zboží k dispozici. Osvobození od mýtného poskytuje dopravcům další finanční výhody a zlepšenou návratnost jejich investic, což je v současné obtížné době obzvláště vítáno. Je také důležitým nástrojem ke snížení uhlíkové stopy v dopravním odvětví.

Thomas Hilse, prezident značky IVECO, uvedl: „My v Iveco jsme velmi rádi, že můžeme přivítat konečné rozhodnutí Spolkové rady Německa, které přichází s perfektním načasováním v den letošního Mezinárodního dne životního prostředí. To znamená jasné uznání environmentálních výhod této technologie na cestě k nulovým emisím. Infrastruktura LNG roste. Spolu s rozšiřující se distribuční sítí a stávajícími vládními subvencemi podporujícími tento typ paliva toto prodloužení dává našim zákazníkům jasný signál, že přechod na přepravu LNG je nezastavitelný“.

Tímto prodloužením bude Iveco S-WAY NP poháněné zemním plynem pokračovat v cestování po Německu bez poplatků po dobu dalších tří let. S Iveco S-WAY NP, které je k dispozici ve verzích CNG a LNG, budou dopravci těžit nejen díky osvobození od mýtného do 31. prosince 2023 a výrazně nižším nákladům na pohonné hmoty, ale také díky dotacím na nové nákupy do konce roku 2020.

Iveco S-WAY NP také zvyšuje laťku v udržitelnosti: motor na zemní plyn je nejen mnohem tišší, ale také mnohem šetrnější k životnímu prostředí než ekvivalentní dieselový motor. Ve srovnání s naftovými vozidly jsou emise NO2 a pevných částic výrazně nižší. Dalším důležitým faktem je, že provozovatelům logistiky otevírá cestu k dekarbonizaci: díky biometanu je možné dosáhnout téměř úplného snížení emisí CO2 a vytvořit tak uzavřený kruh ekonomické a ekologické soběstačnosti – což je zářný příklad oběhového hospodářství. Odpověď dnes představují nákladní bio-LNG vozidla Iveco s výkonem, rozsahem autonomie a nízkými celkovými pořizovacími náklady, které přepravci potřebují pro efektivní a ziskové provozování svých zelených vozových parků.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!