COVID-19: IVECO pomáhá místním komunitám v boji proti šíření viru v Evropě

, 30 dubna 2020, 12:15

Jelikož virus COVID-19 ovlivňuje osobní a profesní život každého člověka, stává se i humanitární výzva aktuálnější a naléhavější. Abychom tuto těžkou dobu zdárně překonali, zůstává značka IVECO ve spojení s místními komunitami v jednotlivých zemích, v nichž působí. Zde trvale a neúnavně vede otevřený dialog s cílem poskytovat efektivní podporu svým zákazníkům i jim dodávaným produktům, jenž sehrávají při zajišťování efektivního fungování celého dodavatelského řetězce důležitou roli, a to nejen nyní ale i v budoucnu.

Iveco vozy

Značka IVECO podporuje různé místní iniciativy po celé Evropě s cílem řešit problémy vyvolané touto pandemií.

Thomas Hilse, prezident značky IVECO, v této souvislosti uvedl: „IVECO, jako jeden z největších světových výrobců nákladních vozidel a autobusů, si je vědoma své společenské odpovědnosti. Naše vozidla zajišťují přepravu životně důležitých produktů, čímž chrání a zabezpečují místní komunity po celém světě, a také napomáhají zajišťovat fungování procesu celosvětové výroby potravin a výstavby životně důležité infrastruktury. S našimi komunitami zůstáváme stále a nadále je budeme podporovat, protože společnými silami všechno zvládneme.“

V Rumunsku nabídla značka IVECO orgánům místní samosprávy možnost využívat předváděcí vozidla. První tři vozidla byla dodána organizaci Rumuského Červeného kříže pro přepravu zdravotnického materiálu, z nichž dvě jsou vybavena mrazícími jednotkami a jedno boxem s tepelnou izolací. Z této dodávky jsou dvě vozidla poháněna stlačeným zemním plynem (CNG), a navíc společnost ENGIE Romania nabídla organizaci bezplatné čerpání paliva po celou dobu, kdy bude Rumunský Červený kříž tato vozidla používat. Čtvrté vozidlo bylo nabídnuto komunitě v Galati pro přepravu potravin a hygienického materiálu pro zdravotně postižené nebo jinak znevýhodněné občany.

Ve Španělsku se ve výrobních závodech IVECO tisknou na zdejších 3D tiskárnách ochranné obličejové masky. Během jednoho týdne se jich rozvezlo do nemocnic, pracovišť organizace Červeného kříže, do pečovatelských domů a také na policejní stanice více než 400 kusů. Dále společnost IVECO Spain věnovala různé osobní ochranné prostředky, například masky a rukavice, také regionálním správním orgánům v Madridu a v provincii Kastilie a León. V poslední dodávce jim každý výrobní závod věnoval 1.600 chirurgických roušek a 200 ochranných masek typu FFP2.

Iveco ambulance

V Itálii nabídla společnost pobočce Červeného kříže v Piemontu bezplatné užívání pěti vozidel Daily až do konce listopadu 2020. Vozidla byla po náležitých úpravách a dezinfekci řádně předána, takže jsou na boj proti šíření viru COVID-19 plně připravena. Zástupci společnosti IVECO navíc poskytli neziskovému sdružení „Soccorso dell’Ordine di San Giovanni in Italia“ (Sezione di Ciriè) tři vozidla, která mohou zdarma využívat pro svou činnost.

Ve Finsku prodloužili na další tři měsíce nabídku pro Univerzitní nemocnici v Helsinkách využívat bezplatně zcela nový sanitní vůz IVECO Daily k přepravě pacientů nakažených korona virem do nemocnice.

V neposlední řadě, aby mohli dále podporovat jednotlivé dopravní profesionály ve snaze udržet dodavatelský řetězec v chodu, mají zajištěnou dostupnost a disponibilitu všech svých autorizovaných prodejců a dílen. Technici a mechanici společnosti IVECO dělají maximum, aby se všem zákazníkům dostalo co nejlepších služeb.

Pokud je to možné, diagnostiku a opravy porouchaných vozidel IVECO S-WAY a New Daily provádějí na dálku, aby nedocházelo ke zbytečným prostojům, a také aby řidiči nemuseli zajíždět do servisních dílen. Z důvodu dodržování hygienických předpisů a nařízení, IVECO svým zákazníkům doporučuje, aby si vyjednali předem, nejedná-li se o urgentní situaci, s příslušnou dílnou návštěvu. Pokud se jedná o urgentní případ, servisní dílna bude reagovat neprodleně. Při těchto typech oprav bude společnost IVECO svým zákazníkům k dispozici prostřednictvím své nepřetržité služby Assistance Non Stop Service.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!