DKV informuje: na italských dálnicích budou akceptovat mýtné boxy DKV, v Bulharsku je zaveden nový mýtný systém

, 22 dubna 2020, 14:30

Společnost Autostrade per l’Italia S.p.A., provozovatel největší dálniční sítě v Itálii, podepsala smlouvu o digitálním vyúčtování mýta prostřednictvím mýtných boxů DKV BOX ITALIA pro nákladní vozidla s celkovou hmotností nad 3,5 tuny.

Autostrade per l’Italia provozuje silniční síť o délce více než 3.000 kilometrů, takže má pod svou správou více než polovinu zpoplatněných dálnic v Itálii. Společnost DKV Euro Service bude díky uzavření této smlouvy definitivně potvrzena italským svazem provozovatelů dálnic a tunelů (AISCAT) jako certifikovaný poskytovatel služeb. V blízké budoucnosti bude možné používat také DKV BOX EUROPE.

Mýtný systém v Bulharsku

Bulharsko zavedlo od března nový satelitní mýtný systém pro výběr mýta na dálnicích a státních silnicích. Mýtná povinnost se vztahuje na všechna vozidla. Zpoplatněné úseky mají celkovou délku 3.115 km, z nichž 803 km připadá na dálnice a 2.312 km na silnice první třídy.

Pro vozidla do 3,5 tuny jsou stejně jako doposud potřeba elektronické viněty. Mýtné pro vozidla nad 3,5 tuny lze nově hradit dvěma způsoby. V prvním případě probíhá úhrada poplatku pro stanovenou trasu předem (Route Pass). Alternativou je uzavření smlouvy a používání palubní jednotky, která zaznamenává průjezd zpoplatněnými úseky. Vyúčtování probíhá následně podle ujetých kilometrů. Sazby za kilometr jsou závislé na celkové hmotnosti nákladního vozidla či soupravy, počtu náprav, emisní třídě, kategorii vozidla (nákladní vozidlo nebo autobus) a kategorii pozemní komunikace (silnice nebo dálnice).

„Route Pass je vhodný pro dopravce, kteří se do Bulharska vydávají pouze příležitostně. Pro častější jízdy doporučujeme palubní jednotku. Významnou výhodou následné úhrady mýtných poplatků je zlepšení likvidity. Zákazníci DKV navíc obdrží ke konci měsíce jednu souhrnnou fakturu s mýtnými poplatky z téměř 30 zemí. Pro dopravce to znamená značnou časovou úsporu a snížení administrativy,“ vysvětluje Lukáš Ondráček, ředitel české a slovenské pobočky DKV Euro Service.

DKV usnadňuje používání bulharského mýtného systému oběma skupinám. Prostřednictvím registračního portálu na stránkách společnosti se mohou zákazníci DKV rychle a pohodlně zaregistrovat a objednat si pro bulharské mýtné jak palubní jednotku, tak Route Pass. Výhledově bude možné objednávat prostřednictvím registračního portálu DKV také elektronické známky pro vozidla s celkovou hmotností do 3,5 tuny.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!