ZF Aftermarket: odborníci na opravy převodovek v užitkových vozidlech

6 listopadu 2019, 13:44

Moderní převodovky jsou efektivní a trvanlivé. Přesto se mohou vyskytnout problémy nebo dokonce závažná poškození. Aby se předešlo časově náročným a nákladným opravám, zvlášť u užitkových vozidel, je nutná účinná diagnostika závad a s tím spojené odborné znalosti. ZF Aftermarket umí všechny tyto služby nabídnout.

ZF Aftermarket oprava

ZF Aftermarket zajišťuje jak vysoce kvalitní opravy převodovek ZF, tak i opravy užitkových vozidel vybavených jinými převodovkami. Nejlepších výsledků dosahuje díky nejnovějším diagnostickým metodám a opravám pomocí originálních dílů. Rychlé a profesionální opravy převodovek zaručují stálou mobilitu vozidla.

Převodovky se vyskytují v různých typech a variantách. Pro opravy užitkových vozidel (CV) mohou nezávislí opraváři počítat s vysoce specializovanými znalostmi ZF Aftermarket v oblasti převodovek – bez ohledu na to, zda se zabývají manuálními, automatickými nebo automatizovanými převodovkami. ZF Aftermarket Service poskytuje odborné znalosti a také náhradní díly v kvalitě OE, nezbytné pro profesionální opravy téměř všech populárních převodovek renomovaných výrobců.

Standardní převodovky pro CV obvykle najezdí 700.000 – 800.000 km, což odpovídá 7 až 15 letům provozu. Avšak chyby při řazení, opotřebení a nečistoty mohou omezit jejich funkčnost, a nakonec způsobit selhání. Složitost zařízení pak vyžaduje důkladnou diagnostiku a opravu.

Příčiny poruch jsou různé

Bez ohledu na jejich typ jsou převodovky v užitkových vozidlech každý den vystaveny velkému namáhání. Proto nesprávné používání, vadné periferní díly nebo nedostatečná údržba rychle způsobí jejich poškození a nákladnou opravu. Většinou je nutné vyměnit pouze opotřebované malé součástky, jako jsou jehlová ložiska, synchronizační kroužky, kluzná ložiska nebo těsnění. Avšak 80 % problémů vyplývá ze synchronizace spojky nebo ovládání převodovky.

Jedním z možných ukazatelů vadné spojky je nestabilní řazení. Převodový stupeň opakovaně přeskakuje nebo nejde zařadit. Pokud se již řidiči podaří spojku aktivovat a nesprávně zařadí, bude motor nadále pracovat na volnoběh. Selhání převodovky může být také způsobeno mechanickým nebo elektronickým opotřebením.

Mnoho příznaků, ukazujících na poškození převodovky, je však často způsobeno součástkou, která s ní pouze spolupracuje. Může to být například vadný DMF (dvouhmotový setrvačník) nebo problém s přívodem vzduchu. Experti ZF Aftermarket zdůrazňují, že je důležité napřed vyloučit tyto možné zdroje poruch před samotnou opravou převodovky.

ZF Aftermarket oprava

Krok za krokem: Oprava převodovky u CV

ZF Aftermarket jasně definoval svůj profesionální a strukturovaný proces opravy převodovky: diagnostika poruchy, vyčištění, analýza, demontáž a oprava nebo výměna opotřebovaných dílů podle potřeby.

Krok 1: Diagnostika a interpretace údajů o vozidle

Základem spolehlivé diagnostiky je načtení paměti závad a profesionální interpretace všech příslušných údajů o vozidle. ZF používá diagnostické jednotky, které podporují profesionální a systematické řešení problémů v celém vozidle. Bez ohledu na značku vozidla poskytují tyto inteligentní diagnostická řešení, jako například Bosch KTS Truck, přístup k obecným údajům o vozidle a načtení chybových kódů všech ovládacích prvků.

Diagnostická jednotka ZF Testman, vyvinutá speciálně pro produkty ZF, se zaměřuje na technologii pohonů. Na rozdíl od jiných diagnostických řešení lze tuto jednotku použít také v již demontovaných převodovkách. Tester ZF umí načíst elektronická data převodovky, kontrolovat statistická a dynamická data vozidla, vytáhnout nefiltrované informace z paměti závad, učit součástky ZF a aktualizovat software jednotlivých komponentů.

Krok 2: Čištění převodovky pomocí pískování

Po zjištění příčin poruchy se převodovka vyčistí. To znamená, že veškeré usazeniny a zbytky nečistot se pomocí pískování odstraní.

Krok 3: Demontáž převodovky

Následně ZF Aftermarket prověří díly uvnitř převodovky. Za tímto účelem je převodovka kompletně demontována a jednotlivé díly jsou zkontrolovány a případně vyměněny. Hydrokinetická převodovka se vyprázdní, vyčistí a opraví, případně vymění za novou.

Kroky 4 a 5: Oprava a kontrola mechatroniky

Opravy a výměna převodovky patří mezi základní dovednosti ZF Aftermarket. Skupina ZF získala rozsáhlé zkušenosti a znalosti v oblasti převodovek díky mnohaletému vývoji těchto technologií. Proto může ZF nabídnout spolupracujícím servisům adekvátní opravy přizpůsobené požadavkům a aktuální hodnotě konkrétního vozidla. To zahrnuje řadu činností, od výměny vadných dílů převodovky až po kompletní montáž náhradního modulu, který splňuje nejnovější standardy. Po opravě se všechny převodovky podrobí závěrečnému testování v reálných podmínkách na zkušebním stanovišti ZF. Olej v automatických převodovkách se zahřívá na teplotu 75 °C, aby se realisticky nasimulovala správná teplota a tlak.

Kroky 6 a 7: Montáž a závěrečné testování ve zkušebně

Po sestavení je převodovka naplněna novým olejem. ZF vyvinula speciální zkušebnu pro důkladné otestování těsnosti a funkčnosti automatických převodovek. Po těchto zkouškách se software automatické převodovky resetuje, aby servis mohl znovu nahrát data vozidla a zaktualizovat software výrobce po montáži převodovky. Závěrečný test po instalaci do vozidla dokončí proces opravy.

Systémové kompetence ZF Aftermarket

Základními podmínkami pro opravy převodovek jsou komplexní odborné znalosti a vysoká úroveň diagnostických vědomostí pro převodovky všech značek. Globální síť ZF Service Partner podporuje nezávislé autoservisy při komplexních opravách převodovek jako silný partner, orientovaný na kvalitu poskytovaných služeb.

ZF Aftermarket také nabízí náhradní díly a převodové oleje v OEM kvalitě. To zajišťuje rychlé, profesionální a spolehlivé opravy včetně výměny na úrovni sériové výroby.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!