Výměna brzdových třmenů u vozidel vybavených kotoučovými brzdami

11 září 2019, 16:12

Následující praktické rady popisují, jak vyměnit brzdový třmen TRW na nákladním vozidle. To bude nejspíš nezbytné, pokud se zjistí poškození regulátoru třmene během jeho kontroly nebo při výměně brzdových destiček.

brzdový třmen TRW

Postup výměny brzdových třmenů u nákladních vozidel vybavených kotoučovými brzdami

Po bezpečném zvednutí vozidla a sundání kol je možné vyměnit brzdový třmen.

Poznámka: Před demontáží třmene porovnejte nový díl s původním. Kromě správného čísla dílu a typu je důležité věnovat pozornost také konektorům snímače opotřebení brzdových destiček a snímače ABS.

Po odpojení snímače ABS, snímače opotřebení brzdových destiček a vyjmutí tlakové nádrže, mechanicky zatlačte pístky na brzdovém třmenu. Sejměte kryt z regulátoru a pomocí adaptéru (součást sady brzdových destiček TRW) zašroubujte pístek proti směru hodinových ručiček (když je pístek správně zasunut, uslyšíte cvaknutí), což znamená, že pístek uvolnil brzdovou destičku.

Nyní můžete odstranit upevňovací sponu, zajišťovací kolík a držák destičky. Zahýbejte třmenem, abyste uvolnili a vyjmuli destičky.

Poškozené prachovky umožňují pronikání vlhkosti do regulačního mechanismu, což může vést ke korozi jeho vnitřních částí a následně k poškození samotného regulátoru.

Nyní odšroubujte šrouby zajišťující držák třmene a celý třmen pak vyjměte.

Výměna třmene

Sejměte ochranný kryt a oba šrouby z vodítek čepů. Po demontáži očistěte držák třmene. Čím pečlivěji tuto část očistíte, tím nižší je riziko, že se destičky později zaseknou, což způsobí přehřátí brzd.

Brzdové třmeny TRW jsou dodávány se sadou příslušenství. To zaručuje snadnou opravu a spolehlivý provoz brzd. Při montáži nezapomeňte na žádné z dodaného příslušenství.

Po usazení třmene namontujte držák třmene. Při utahování všech součástí vždy používejte správné utahovací momenty.

Před instalací nového třmene zkontrolujte stav brzdového kotouče. Zkontrolujte jeho tloušťku a porovnejte ji s minimální hodnotou, která je obvykle na kotouči vyražena. Poté proveďte vizuální kontrolu, přičemž speciální pozornost věnujte případným trhlinám a korozi.

Pokud je stav kotoučů uspokojivý, můžete přistoupit k montáži třmene.

V dalším kroku nainstalujte dodané pružinky na nové destičky.

Poznámka: Značka TRW neustále vylepšuje své výrobky a v některých sadách změnila konstrukci pružinek, nicméně nové nebo starší pružinky TRW i OE pružinky lze použít zaměnitelně! Více se dozvíte ze servisní informace TRW XZS152.

Poté namontujte nové destičky TRW s veškerým montážním příslušenstvím obsaženým v sadě.

Pozor! Brzdové destičky není možné v žádném případě upravovat. Ruční úprava destiček, jako je broušení nebo pilování, vede k mechanickému a tepelnému přetížení, což snižuje brzdný výkon a zvyšuje opotřebení. Může to mít za následek nežádoucí hluk, a dokonce i zablokování vodítek třmene. Proto se nedoporučuje provádět žádné změny v brzdovém systému.

Nyní můžete namontovat tlakovou nádrž a připojit potrubí.

Precizní zakončení práce je obzvláště důležité pro následnou správnou funkci brzd.

Montáž brzdového třmene TRW

Poznámka: Přečtěte si důkladně informace od výrobce vozidla, abyste zjistili podrobné postupy, platné pro různé typy vozidel a brzdové třmeny!

Při montážní zkoušce, provedené společností TRW, se postupovalo podle postupu výrobce konkrétního brzdového systému:

  • regulátorem se otáčelo ve směru hodinových ručiček, dokud se destičky nedotkly brzdového kotouče. Je nutné dávat pozor, aby se regulátor příliš nedotáhl;
  • regulátorem se otočilo zpět o 3-4 kliknutí;
  • po sešlápnutí a uvolnění brzdy se zkontrolovalo, zda je možné ručně otočit kolem.

Chcete-li vrátit zálohu za starý třmen, připojte k němu štítek a pošlete jej zpět v originálním obalu.

Nakonec namontujte a utáhněte kolo točivým momentem stanoveným výrobcem vozidla.

Po zkušební jízdě otestujte brzdový systém na místě určeném k testování nákladních vozidel.

Výše uvedený text má pouze informační charakter a nemůže představovat podklad pro finanční nebo záruční nároky.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

dominik, 30 prosince 2019, 16:23 0 0

Děkuji za pěkný článek :)) Tak to budu radši zkontroluji v servisu :D

Odpověď