Aby nám tu tolik nebourali…

10 července 2019, 15:08

Bohužel ještě o něco rychleji než přibývá na našich silnicích zahraničních kamionů (v roce 2018 klesl podíl českých kamionů na vybraném mýtu pod 50 procent), roste jejich nehodovost. Pomoci obrátit tento trend se rozhodl i Česmad Bohemia. Za podpory České kanceláře pojistitelů tak realizují projekt na snížení nehodovosti zahraničních řidičů nákladních vozidel na vozovkách v ČR.

Česmad Bohemia

Projekt se jako první vůbec zaměřuje na ovlivnění chování zahraničních řidičů nákladních vozidel na českých silnicích prostřednictvím informační kampaně, upozorňující na zvláštní podmínky silničního provozu v ČR a také na problémy, které tito řidiči sami působí a ohrožují i ostatní účastníky provozu.

Chce oslovit max. počet zahraničních řidičů nákladních vozů pohybujících se na českých komunikacích, a to přímo, prostřednictvím jejich zaměstnavatelů a dopravních asociací. Chce je upozornit na základní problémy provozu na silnicích, odlišnosti v dopravních předpisech a přispět ke zvýšení jejich informovanosti. Zvláštní pozornost přitom bude věnovat nejpočetnějším skupinám řidičů tranzitujících přes ČR, tj. řidičům z Polska, Slovenska, Rumunska a Maďarska a SRN.

První krok, tzv. flash kampaň, již Česmad udělal. V květnu Sdružení připravilo informační leták v sedmi jazycích, který kromě zmapování rekonstruovaných dálničních úseků upozorňuje zahraniční řidiče na důležité bezpečnostní zásady a především pak na nově otevřený portál transit.tir.cz. Zde se obrací na všechny řidiče nákladních vozidel z jiných států s prosbou, aby věnovali maximální pozornost řízení, a nabízí jim důležité informace o pravidlech a podmínkách provozu na našich komunikacích.

V měsíci červnu tak již tisíce řidičů obdrželo přímo do ruky leták nazvaný HIGWAYS UNDER CONSTRUCTION i se samolepkou Jezevčíka propagující portál. Distribuce probíhala na všech našich dálnicích, a protože s ní pomáhala i krásná děvčata, setkala se s překvapivě vlídným přijetím oslovených zahraničních řidičů.

Samozřejmě si uvědomují, že jedna kampaň nemůže zcela změnit poměry na našich silnicích. Může se však stát důležitým střípkem ve skládačce opatření usilujících o zlepšení bezpečnostní situace a snížení nehodovosti zahraničních řidičů nákladních vozidel.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!