Přehled hospodaření společnosti Scania za období leden – březen 2019

28 května 2019, 10:49

Čisté tržby společnosti Scania vzrostly na 36,1 mld. SEK a zisk v prvním čtvrtletí dosáhl historicky nejvyšší hodnoty 4.207 mil. SEK, což znamenalo provozní marži ve výši 11,7 %.

Nákladní vozy Scania

Komentář Henrika Henrikssona, prezidenta a generálního ředitele

„Čisté tržby společnosti Scania vzrostly na 36,1 mld. SEK a zisk v prvním čtvrtletí dosáhl historicky nejvyšší hodnoty 4 207 mil. SEK, což znamenalo provozní marži ve výši 11,7 procenta. Vyšší objem prodaných vozidel a služeb, měnové efekty a tržní mix pozitivně přispěly k vývoji situace. Naopak vyšší výrobní náklady v důsledku přeměny výroby v Latinské Americe a určité potíže v rámci dodavatelského řetězce měly na zisk negativní vliv. Z montážní linky společnosti Scania sjelo poslední nákladní vozidlo řady PGR a nyní jsou v celém globálním výrobním systému vyráběna pouze nákladní vozidla nové řady.

Během tohoto čtvrtletí byla rovněž dokončena poslední etapa přeměny výroby v Latinské Americe. Přesto se však potýkáme s přetrvávajícími omezeními z hlediska flexibility a kapacity našeho globálního výrobního systému. Nákladová situace je obecně u výrobků a výroby související s novou generací nákladních vozidel stále vyšší, než je běžné. Zavedená opatření pro normalizaci úrovně nákladů proto zůstávají i nadále v platnosti.

Příjmy z poskytování služeb dosáhly v prvním čtvrtletí roku 2019 rekordní výše 7.166 mil. SEK (6.500), což představuje nárůst o 10 %. Segment finančních služeb vykázal provozní výnosy ve výši 345 mil. SEK a udržel si svůj trend v podobě rostoucí ziskovosti.

Počet přijatých objednávek na nákladní vozidla klesl v prvním čtvrtletí roku 2019 o 9 % ve srovnání s vysokou úrovní ve stejném období předchozího roku. Poptávka po nákladních vozidlech v Evropě zůstává vzhledem k pozitivní ekonomické situaci i nadále silná. V Latinské Americe je trend v oblasti poptávky také pozitivní díky oživení ekonomiky v Brazílii.

Poptávka v Eurasii byla negativně ovlivněna zpomalením v Rusku. V Asii sice klesl počet objednávek ve srovnání s předchozím rokem kvůli Střednímu východu, ovšem poptávka v ostatních částech Asie zůstala silná. Autobusy a autokary byly rovněž negativně ovlivněny nižším počtem přijatých objednávek na Středním východě. Celkové objednávky autobusů a autokarů klesly oproti loňskému roku o 28 %. V segmentu motorů zůstává poptávka na vysoké úrovni.

Jsme svědky neustále rostoucího zájmu o plynová vozidla Scania. Když město Bogotá obnovilo svůj systém rychlé autobusové dopravy, vybrala si společnost TransMilenio 741 autobusů na plyn značky Scania splňujících normu Euro 6, které představují nejčistší a nejtišší autobusy na kolumbijském trhu. Společnost Scania rovněž dodá zákazníkovi v Německu 100 nákladních vozidel na plyn pro přepravu zboží v potravinářském sektoru. Bez ohledu na to, zda jsou plynové motory Scania poháněny na bioplyn nebo zemní plyn, využívají v podstatě stejné technické řešení.

Z hlediska udržitelnosti je vhodnější bioplyn, protože toto palivo snižuje emise CO2 až o 90 % (ve srovnání s 20 % u zemního plynu). Širšímu využívání bioplynu však brání nedostatek tohoto paliva. Proto společnost Scania aktivně spolupracuje v rámci různých partnerství na zajištění výroby bioplynu, což by umožnilo rozvoj udržitelných řešení využívajících plyn a vedlo ke snížení uhlíkové stopy.“

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!