Proces přípravy řidiče kamionové dopravy

16 května 2019, 12:08

Profese řidiče kamionu je již po dlouhou dobu velmi poptávaná, zaměstnavatelé však často naráží na nedostatek kvalifikovaných uchazečů. Jen na českém trhu práce prý chybí 15.000 řidičů. Výdaje spojené s přípravou řidiče jsou poměrně vysoké. Jaký řidičský průkaz potřebujete a jak vysoká bude počáteční investice?

Proces přípravy řidiče kamionové dopravy

Kamion je zařazen do skupiny C+E, která umožňuje držiteli příslušného řidičského průkazu řídit jízdní soupravu složenou z vozidla, jehož největší povolená hmotnost převyšuje 3.500 kg, a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg. Pokud se rozhodnete oprávnění skupiny C+E získat, musíte postupně a zvlášť absolvovat autoškolu skupiny B a C. Po úspěšném složení zkoušek a vydání řidičského průkazu je možné zažádat o C+E. Pro přijetí do autoškoly je nutný posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel od praktického lékaře, který nesmí být starší než tři měsíce. Velkou roli hraje i věk žadatele.

Získání řidičského průkazu každé skupiny má zákonné povinnosti. V následujícím přehledu přinášíme sumarizaci postupu, podmínek i orientačních cen, které čekají na cestě k přípravě profesionálního řidiče:

Proces přípravy profesionálního řidiče C+E Podmínka Cena vč. DPH
Řidičské oprávnění skupiny B
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti 400 Kč
Autoškola (výuka a výcvik sk. B) min. 18 let 12.000 Kč
Závěrečná zkouška 700 Kč
Vydání řidičského průkazu 200 Kč
Řidičské oprávnění skupiny C
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti 400 Kč
Autoškola (výuka a výcvik sk. C) min. 21 let, držitel sk. B 16.000 Kč
Závěrečná zkouška (od 18 let se školením 280 h) 700 Kč
Vydání řidičského průkazu 200 Kč
Řidičské oprávnění skupiny C+E
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti 400 Kč
Autoškola (výuka a výcvik sk. C+E) min. 21 let, držitel sk. C 9.000 Kč
Závěrečná zkouška (od 18 let se školením 280 h) 700 Kč
Vydání řidičského průkazu 200 Kč
Profesní způsobilost C a C+E
Vstupní profesní školení (140 h) min. 21 let, držitel sk. C 32.000 Kč
Vstupní profesní školení (280 h) min. 18 let, držitel sk. C 50.000 Kč
Závěrečná zkouška 700 Kč
Vydání řidičského průkazu 200 Kč
Ostatní povinnosti před zahájením výkonu řidiče
Vydání paměťové karty řidiče držitel sk. C 700 Kč
Dopravně psychologické vyšetření 3.000 Kč
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti 400 Kč

Aby bylo možné vykonávat povolání profesionálního řidiče, je třeba získat profesní průkaz. Vstupní profesní školení v rozsahu 140 hodin, z čehož 130 hodin tvoří výuka a 10 hodin výcvik, lze zahájit po získání řidičského oprávnění skupiny C. Před dokončením vstupního školení je však nutné, aby byl řidič již i držitelem skupiny C+E, a to hlavně kvůli praktickému výcviku v řízení, který absolvuje se soupravou odpovídající této skupině.

„Příprava řidiče je časově náročná a vhodné plánování zahájení i ukončení vstupního školení se vyplatí. Profesní způsobilost se v řidičském průkazu zaznamenává pomocí harmonizovaného kódu 95 k příslušné skupině řidičského oprávnění na základě potvrzení o absolvování vstupního a později pravidelného školení,“ upřesňuje Martin Bednář ze společnosti DEKRA.

Běžná věková hranice pro udělení řidičského oprávnění skupiny C a C+E je 21 let. V praxi to znamená, že nejpozději v den ukončení výuky a výcviku v autoškole musí žadatel dosáhnout tohoto věku. Existuje však možnost, kdy může i 18letá osoba získat oprávnění pro řízení kamionu kdekoliv na území Evropské unie. Tato výjimka platí, pokud se osoba podrobila vstupnímu profesnímu školení v rozšířeném rozsahu 280 hodin.

Absolvování vstupního školení však nestačí, řidič se musí i nadále vzdělávat. Dle § 48 zákona č. 247/2000 Sb. se řidič zúčastní pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu. Zákon dále stanovuje, že pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin. Účastník dostane od provozovatele školicího střediska každý rok razítko do potvrzení o absolvování pravidelného školení a každý pátý rok vymění řidičský průkaz za nový. Ceny pravidelných školení se pohybují okolo 1.000 Kč.

Řidič, který řídí nákladní automobil, případně jízdní soupravu složenou z nákladního automobilu a přípojného vozidla, o největší povolené hmotnosti převyšující 7.500 kg, je navíc povinen podstoupit dopravně psychologické vyšetření. Tuto povinnost nařizuje zákon č. 361/2000 Sb. v § 87a. Nepostradatelnou položkou, kterou řidič potřebuje pro výkon povolání, je paměťová karta do digitálního tachografu. Karta se vydává na základě žádosti řidiče a umožňuje provádění záznamů o pracovní době. Slouží ke kontrole dodržování stanovených dob řízení, bezpečnostních přestávek a časů odpočinku každého profesionálního řidiče. Ten smí vlastnit pouze jednu kartu vydanou na jeho jméno a číslo řidičského průkazu.

Celkové náklady na přípravu profesionálního řidiče kamionu mohou činit nemalých 77.900 Kč. V případě vstupního školení v rozšířeném rozsahu o délce 280 hodin dokonce 95.500 Kč. Reálné náklady však mohou být ještě vyšší, pokud bude například nutné navýšit počet praktických jízd v autoškole či využít doplňovací výuku a výcvik pro zvýšení šancí na úspěch u opakované závěrečné zkoušky.

„Pokud se rozhodnete pro dráhu profesionálního řidiče kamionové dopravy, je třeba počítat s vyššími počátečními náklady. S těmi dnes umí pomoct zaměstnavatelé, pracovní úřady i dopravci. Poptávka po řidičích je vysoká a po získání všech požadavků se můžete snadno uplatnit na trhu práce,“ uzavírá dopravní specialista Martin Bednář ze společnosti DEKRA.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!