Reakce AutoSAP na dohodu o snižování emisí C02 z osobních aut a dodávek po roce 2020

19 prosince 2018, 15:00

Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) analyzuje detaily dohody členských zemí EU, Evropského parlamentu a Evropské komise o návrhu nařízení stanovujícího emisní normy oxidu uhličitého pro nová osobní a lehká užitková vozidla.

Reakce AutoSAP na dohodu o snižování emisí C02 z osobních aut a dodávek po roce 2020

V souladu se svými dřívějšími stanovisky AutoSAP upozorňuje na to, že stanovená výše emisních cílů bude klást velké nároky jak na výrobce a na dodavatelský řetězec, tak i na potřebné investice do dobíjecí infrastruktury a dekarbonizace zdrojů elektrické energie, bez které by čistá mobilita nedávala smysl. Potřebná bude také osvěta a motivace zákazníků. Sdružení zároveň ocenilo snahy české státní správy a českých poslanců EP o udržení konstruktivního dialogu na toto téma a o zabránění schválení ještě extrémnějších návrhů.

Dne 17. prosince 2018 došlo v rámci pátého trialogu k dohodě institucí EU na hlavních prvcích nařízení, které stanoví emisní normy CO2 z nových osobních a lehkých užitkových vozidel. K roku 2025 by mělo dojít ke snížení emisí CO2 z osobních automobilů o 15 % a k roku 2030 o 37,5 % oproti roku 2021.

Výkonný ředitel AutoSAP Zdeněk Petzl k tomu řekl: „Rozhodně nejde o dohodu, kterou by čeští výrobci osobních automobilů mohli přivítat jako rozumný kompromis a reálně stanovené cíle. Přesto automobilový průmysl udělá vše proto, aby se k těmto emisním limitům v požadovaném čase přiblížil. Velmi ambiciózní rozhodnutí evropských institucí s sebou nese také díl politické odpovědnosti za legislativní i nelegislativní kroky, které umožní tak dramatický přechod na nízkoemisní mobilitu.“

Členové AutoSAP velmi oceňují konstruktivní přístup českých poslanců Evropského parlamentu a představitelů státní správy. Díky tomu se podařilo dále nezvyšovat cíl pro rok 2025 nad úroveň navrženou Evropskou komisí a také včlenit do nařízení několik prvků odrážející realitu na trhu – lepší započítávání plug-in hybridů a současně též bezemisních a nízkoemisních vozidel při jejich registracích v zemích, kde je prozatím jejich podíl velmi nízký. Sem by měla spadat i Česká republika.

V následujících letech nás čeká na domácí politické scéně řada úkolů, které společný postup k dekarbonizaci dopravy vyžaduje. Ještě aktuálnější než dříve je implementace opatření vyplývajících z Memoranda o budoucnosti automobilového průmyslu a jeho Akčního plánu.  Bez úzké spolupráce soukromého a veřejného sektoru nebude možné schváleným závazkům na snížení emisí CO2 z vozidel dostát. A nepůjde jen o osobní auta a dodávky, na stoje je také návrh regulace emisí CO2 pro nákladní vozidla.

Author: AnM
Journalist at TruckFocus.cz

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!