DB Schenker upozorňuje na změny v Zákoně o silniční dopravě

, 5 prosince 2018, 14:47

S účinností od 1. ledna 2019 nabude účinnosti novela zákona č. 111/1994 Sb., Zákon o silniční dopravě, která v § 9a zavádí limitaci výše náhrady škody při přepravách zboží ve vnitrostátní silniční nákladní dopravě, upravuje práva a povinnosti při přepravě zboží, odpovědnost dopravce a lhůty pro podání reklamací a žalob.

DB Schenker upozorňuje na změny v Zákoně o silniční dopravě

Od tohoto data se bude výše náhrady škody a další uvedená ustanovení upravovat ve stejném rozsahu a limitaci jako v Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (Úmluva CMR).

Na základě těchto změn společnost DB Schenker mění a upravuje s účinností od 1. ledna 2019 Všeobecné obchodní podmínky, jejichž celé znění lze nalézt na jejich internetových stránkách.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!