Reakce sdružení AutoSAP na hlasování o snižování emisní normy

, 22 října 2018, 9:29

Ve výboru Evropského parlamentu pro životní prostředí proběhlo v těchto dnech hlasování o pozměňovacích návrzích k návrhu nařízení, které stanoví emisní normy (CO2) pro nová těžká užitková vozidla. Podobný proces, jako byl pro OA a dodávky v minulých týdnech.

Mezi hlavními prvky u TUV jsou:

  • snížení emisí CO2 oproti roku 2019 na úrovni – 20 % k roku 2025 a – 35 % k roku 2030
  • povinný podíl bezemisním „městských“ autobusů v rámci nových prodaných vozidel
  • de facto povinný podíl nízkoemisních nákladních vozidel

Nyní bude na plenárním zasedání Evropského parlamentu, aby schválilo konečnou pozici EP pro trialogy.

V Radě EU (členské státy) se očekává schválení pozice do konce roku.

Nejedná se tedy o finální podobu nařízení.

Výkonný ředitel AutoSAP Zdeněk Petzl se připojil k vyjádření ACEA a dále k tomu řekl: „Automobilový průmysl se aktivně podílí na snižování emisí CO2 z dopravy, dekarbonizace dopravy však musí být realizována postupně. Výsledek dnešního hlasování výboru ENVI Evropského parlamentu o pozměňovacích návrzích k návrhu nařízení, které stanoví emisní normy (CO2) pro těžká užitková vozidla (HDVs) je nepříznivou zprávou pro evropský i český automobilový průmysl. Česká republika je v přepočtu na obyvatele největším výrobcem autobusů na světě a tradičním výrobcem některých typů nákladních automobilů. Pokud by finální verze nařízení vycházela z dnes odhlasovaných pozměňovacích návrhů, bude mít tato legislativa na českou ekonomiku a její významné firmy nemalé dopady. Evropská komise ve svém návrhu z května tohoto roku navrhla, aby se emise CO2 z nových HDVs k roku 2025 snížily o 15 % a k roku 2030 o 30 % (oproti roku 2019).

Česká i evropská asociace automobilového průmyslu považovala již tento návrh za značně ambiciózní a jako reálné (za vysokých investic) navrhovala snížení k výše uvedeným termínům o 7 % a 16 %. Je zde zapotřebí brát ohled na to, že nákladní automobily/autobusy mají zcela jiný trh, podmínky uplatnění a životní cyklus, než osobní vozy. Výbor ENVI dnes odhlasoval snížení o 20 % k roku 2025 a o 35 % k roku 2030  a navíc de facto povinný podíl prodaných nízkoemisních nákladních vozidel, což znamená nerespektování reálných podmínek výroby, trhu i využití vozidel v tomto segmentu.“  

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!