Kamiony bez řidičů, doprava bez dopravců?

22 října 2018, 8:39

Jak bude vypadat doprava budoucnosti? Jak se vypořádá se současnými trendy, jako jsou alternativní pohony, SMART technologie, sdílené služby a autonomní vozidla? Na tyto otázky hledala odpovědi konference pořádaná Sdružením automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA. Zhruba stovce účastníků nabídla svůj vhled do budoucnosti řada odborníků z různých odvětví silniční dopravy.

Konference pod záštitou ministerstva dopravy Ing. Dana ŤokaPavel Štěrba z TÜV SÜD Czech zahájil první část věnovanou legislativě: „Požadavky na emise prostupují celým spektrem vozového parku, který se pohybuje na našich silnicích, emisní legislativa je poměrně rozsáhlá a nepřehledná i pro výrobce a certifikační orgány. V posledních letech se pojmem emise začíná rozumět též hluk, který vozidla vyzařují, a spotřeba paliva, jejíž vykazování se rozšiřuje i na jiná než osobni vozidla.“

Otázku alternativních pohonů otevřel Miroslav Jurka ze společnosti IVECO: „Nákladní doprava je krví v žilách evropské společnosti, její nechtěné efekty je třeba řešit ihned. Vyzrálé řešení je použití plynových motorů, které nabízí udržitelnou mobilitu dnes i za deset let. Technika CNG, LNG pro nákladní a osobní dopravu nabízí dnes široce dosažitelný ekologický a ekonomický kompromis.“

Štěpán Venhoda ze společnosti Scania ve svém příspěvku hledal odpověď na otázky, kde se objevily dnes tolik skloňované pojmy alternativní paliva, udržitelná přeprava či elektromobilita a jaké příčiny a důsledky budou mít pro dopravu tak, jak ji dnes známe.

 Jiří Novotný z CDV ve svém příspěvku upozornil na nové skutečnosti vyplývající z legislativy EU v oblasti vážení vozidel, včetně možností jak na tyto změny reagovat tam, kde předpis nabízí několik řešení. Současně se také podělil o poznatky, které získal v oblasti vážení vozidel.

Jan Hlavatý ze společnosti TACHTEK Solutions se ve svém příspěvku zaměřil na aktuální problémy, které je třeba řešit nejen na legislativní úrovni: „Svým příspěvkem chci vnést trochu světla do světa „inteligentních“ tachografů a sdělit jejich uživatelům, že skok do proklamované budoucnosti nebude tak bolestivý, jak očekávají na základě různých rádoby odborných informací. Dle mého názoru tachografy nazýváme „inteligentními“ pouze proto, že toto kdosi napsal do zákona (Nařízení ES).“

V druhé části věnované digitalizaci a sdíleným službám se generální tajemník Sdružení ČESMAD BOHEMIA Vojtěch Hromíř zaměřil na e-CMR. „Elektronický list CMR je zajímavou inovací pro dopravce. Může odstranit ve firmě část papírování. Možná nebude hned pro každého, ale doba jde dopředu a lze očekávat, že po přistoupení Německa k příslušnému protokolu Úmluvy TIR požadavky na elektronizaci tohoto dokumentu masivně narostou. Je dobré být připravený.“

Budoucnost sdílených služeb v dopravě nastínil Zdeněk Říha z ČVUT: „Sdílená ekonomika má v dopravě obrovský potenciál a zároveň limity. Jednoznačně však může přispět k efektivnějšímu fungování celého dopravního systému, jak vzhledem k jeho uživatelům, tak ke snížení dopadů dopravy na životní prostředí. Jakákoli necitlivá regulace ze strany státu může tyto efekty významně omezit.“

Možné změny v tradiční dopravě pohledem psychologie posluchačům předestřel ve třetí části věnované autonomní jízdě Martin Pospíchal z Univerzity Karlovy: „Člověk zavedl do svého života (v posledních zhruba sto letech) velké množství nových technologií. Naše civilizace, společnost a každý z nás, si na ně jen postupně přivyká. Autonomní vozidla či kamiony nebudou výjimkou. Poselstvím mého sdělení je skutečnost, že každá změna má svoje “tempo”, jakým je přijímána. Tato rychlost souvisí jak s naší psychikou, tak i uspořádáním naší nervové soustavy.“

Konkrétní kroky, které už učinil k autonomní mobilitě, přiblížili posluchačům i zástupci výrobců. Konkrétně David Chleboun ze společnosti Merceedes-Benz  promluvil o filosofii firmy Daimler v oblasti nových trendů, konektivitě vozidel a možnostech, které přináší. V oblasti autonomie řízení seznámil přítomné se stupni autonomie, systémy podporující cestu k autonomní jízdě a aktuální nabídkou těchto systémů v nových vozidlech, neopomenul ani dnes často skloňovaný platooning, jeho probíhající vývoj a možnosti, které přináší ve stále se zahušťujícím provozu.

Poslední řečník Michal Havránek z firmy EWT zmínil jeden ze současných palčivých problémů: „V dnešní době není problém něco koupit, ale je nesnadné k tomu získat i službu, tedy péči o zákazníka, pomoc s uvedením do provozu, nastavení, vlastně realizaci až do konce.“ Ve svém příspěvku pak seznámil přítomné, jak tuto výzvu přijala firma EWT nabízející Smart návěsy a četné možnosti získání a zpracování dat spojených s jejich provozem.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!