S dopravní společností Der Kurier šetříte čas i životní prostředí

, 16 října 2018, 9:58

Dopravní společnost Der Kurier se stala partnerem projektu Ekologis – jezdím čistě. V rámci projektu představitelé společnosti podepsali Deklaraci za zdravější ovzduší, čímž se firma zavazuje k šetrnému přístupu k životnímu prostředí.

Za čisté ovzduší v hlavním městě

S Der Kurier nešetříte jen čas, ale i životní prostředíDeklarace za zdravější životní prostředí je čestným prohlášením, že společnost v rámci svých možností přistupuje šetrně k ovzduší v hlavním městě, kde je zhoršující se životní prostředí stále palčivějším problémem. Společnosti, které tuto deklaraci podepsaly, se zavazují za pečlivé vyškolení řidičů k šetrnému užívání motorových vozidel. Důraz je kladen na jízdu s nízkou spotřebou a vypínání motoru vždy, když jeho spuštění není bezpodmínečně nutné.

K dopravě jsou využívány vozy ve vhodné velikostní kategorii a celý vozový park je sestaven s důrazem na nejnižší možnou spotřebu. Dokument se vztahuje také na všeobecné dodržování pravidel silničního provozu a zásad bezpečného a ohleduplného chování. „Uvědomuje si vliv dopravy na ovzduší, které je čím dál více zatíženo spalováním paliv, průmyslem, zemědělstvím a dalšími. Jako dopravní společnost se snažíme veškeré procesy přizpůsobit co nejvíce v souladu s životním prostředím a naším cílem je tedy náš dopad na ovzduší co nejvíce minimalizovat“ komentuje Přemysl Lukeš, výkonný ředitel společnosti Der Kurier

Optimalizace díky moderním technologiím

Program EkoLogis je zaměřen na zlepšení životního prostředí v Praze, pro společnost Der Kurier je ale důležité dodržování ekologických pravidel i ve zbytku České republiky a Německu. „Za tímto účelem optimalizujeme trasy a minimalizujeme nájezdy všech svých vozidel, k čemuž využíváme moderní technologie pro plánování tras na základě aktuálního provozu,“ popisuje Přemysl Lukeš, výkonný ředitel společnosti Der Kurier, Způsob jízdy řidičů je pravidelně sledován a všechna auta Der Kurier v Česku splňují emisní normu EURO 5 nebo vyšší.

Ohleduplnost k životnímu prostředí je úzce propojena s ohleduplností k ostatním i k sobě samému. Nezodpovědným jednáním stoupají ve vzduchu emise C02 a dalších škodlivých látek, které prokazatelně škodí životnímu prostředí a jsou viníky nižší kvality života a příčinou mnohých onemocnění. Zodpovědné užívání motorových vozidel navíc pomáhá chránit zdraví a bezpečnost posádky, dalších cestujících i chodců.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!