Rozšíření kontrol vstupních povolení pro zahraniční dopravce i v rámci zjednodušených postupů

27 února 2018, 14:48

Minulý týden proběhlo na Generálním ředitelství cel 27. zasedání Smíšené pracovní skupiny e-Customs. Zde jednali zástupci Generálního ředitelství cel, Ministerstva dopravy ČR a Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA, z. s. s držiteli zjednodušených postupů v režimu tranzitu a vývozu.

Rozšíření kontrol vstupních povolení pro zahraniční dopravce i v rámci zjednodušených postupů Cílem jednání bylo informovat držitele zjednodušených postupů (schválený odesílatel a schválený vývozce), že Celní správa ČR bude nově kontrolovat platnost vstupních povolení pro zahraniční dopravce i u silničních přeprav zahajovaných v rámci zjednodušených postupů, a to s účinností od 1. 3. 2018.

Podle zákona o silniční dopravě může zahraniční dopravce uskutečnit silniční přepravu zboží na/z/přes území České republiky pouze na základě platného vstupního povolení. Přepravy z/do třetích států jsou regulovány mezinárodními dohodami o silniční dopravě a zajišťují stejný podíl přepravců na přepravách. Kontrolu oprávnění k mezinárodní silniční dopravě provádějí celní úřady a orgány Policie České republiky. Od roku 2014 Celní správa ČR rozšířila provádění těchto kontrol a vykonává je v rámci celního řízení.

S ohledem na skutečnost, že téměř 90 % zahájených přeprav zboží je prováděno v rámci zjednodušeného postupu schválený odesílatel a schválený vývozce, byli držitelé uvedených povolení požádáni o  spolupráci při provádění kontrol vstupních povolení u zahraničních dopravců, a to formou poskytnutí čísla vstupního povolení při podání tranzitního nebo vývozního celního prohlášení do předložených dokladů (pro účely těchto povolení byl zřízen nový kód 1041). Celní správa ČR bude tyto informace využívat pro účely zaměření kontrol na zahraniční dopravce porušující platnou legislativu.

Celní správa ČR ubezpečuje, že v žádném případě nebude blokovat nebo přerušovat či zastavovat použití daného zjednodušeného postupu. Poskytnuté informace od zahraničních přepravců nebudou mít vliv na provádění zjednodušeného postupu a budou použity výhradně pro účely přijetí dalších opatření vůči nekalým dopravcům.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!