Politici se shodli na potřebě změnit zákony pro urychlení výstavby

19 prosince 2017, 10:02

Zástupci parlamentních stran se shodli na tom, že je nutné přijmout legislativní změny, které zjednoduší a zrychlí přípravu klíčových dopravních staveb státu. Cílem je zamezit účelovému blokování staveb a urychlit povolovací procesy. Prvním krokem by měla být novela zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury.

Zástupci šesti parlamentních stran se shodli na tom, že je nutné přijmout legislativní změny, které zjednoduší a zrychlí přípravu klíčových dopravních staveb státu

„Potřebujeme tzv. předběžnou držbu v té podobě, abychom mohli stavět ještě před tím, než skončí spory o vyvlastnění. Chceme tedy vyloučit odkladný účinek odvolání proti rozhodnutí o vyvlastnění. Odvolání by samozřejmě bylo možné, řešila by se v něm například výše odškodnění, ale neblokovalo by již samotnou stavbu,“ vysvětluje ministr dopravy Dan Ťok.

Podle Ťoka je dále potřeba změnit způsob určení výše finančních náhrad za věcná břemena, čímž se dosáhne snazšího projednání s majiteli při adekvátní náhradě. Dále je potřeba zajistit vstup na pozemky za účelem provádění měření a průzkumných prací. Podle návrhu by pro investora bylo možné kdykoliv, vlastníkovi by to stát kompenzoval finančně.

Nejnutnější změny legislativy, které mohou v krátké době zrychlit přípravu důležitých dopravních staveb, budou podle ministra připraveny už začátkem nového roku. Předloženy mohou být prostřednictvím poslaneckého návrhu novely zákona 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury.

„Dnešní schůzka, na které jsme představili návrh urychlení výstavby, byla velmi konstruktivní. Začátkem nového roku nás čeká druhá fáze jednání, ve které budeme řešit potřebu specializovaných stavebních úřadů pro územní rozhodování a specializovaných vyvlastňovacích úřadů na úrovni jednotlivých krajů a další zjednodušování povolování staveb. To chceme prosazovat skrze vládu,“ dodává ministr. Ve třetí fázi bude Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj řešit rekodifikaci stavebního zákona.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!