Registrace užitkových vozidel: -17,6 % za devět měsíců roku 2022; -6,6 % v září

26 října 2022, 11:05

V září 2022 registrace nových užitkových vozidel v celé EU opět klesly a zaznamenaly patnáctý měsíční pokles v řadě.

Navzdory výraznému oživení registrací nákladních vozidel se celkový prodej užitkových vozidel snížil o 6,6 % na 133.873 kusů, což bylo způsobeno negativními výsledky v segmentu dodávek. S výjimkou Španělska (+0,1 %) zaznamenaly poklesy všechny hlavní trhy v EU: Francie (-11,0 %), Itálie (-10,7 %) a Německa (-3,1 %).

Za první tři čtvrtletí roku 2022 zůstal prodej užitkových vozidel v EU v záporných číslech (-17,6 %) a dosáhl celkového počtu téměř 1,2 milionu kusů. Všechny čtyři největší trhy v regionu vykázaly záporné výsledky, přičemž nejprudší pokles zaznamenalo Španělsko (-23,0 %).

Nová lehká užitková vozidla (LCV) do 3,5 t

Zářijové registrace nových lehkých užitkových vozidel v EU se snížily o 11,3 % na 105.790 kusů. Tento negativní trend se projevil ve slabé výkonnosti čtyř klíčových trhů v regionu, které všechny zaznamenaly pokles: Itálie (-13,5 %), Francie (-12,3 %), Německo (-7,2 %) a Španělsko (-3,5 %).

Za devět měsíců roku 2022 se registrace nových dodávek v EU snížily o 21,2 % ve srovnání se stejným obdobím před rokem. S výjimkou Kypru (+6,4 %) a Slovenska (+0,2 %) zaznamenaly pokles všechny trhy EU, včetně čtyř hlavních: Španělsko (-27,7 %), Francie (-22,4 %), Německo (-18,9 %) a Itálie (-12,4 %).

Nová těžká užitková vozidla (HCV) o hmotnosti 16 t a více

Zářijové registrace nových těžkých nákladních automobilů v celé EU byly silné a tento segment si polepšil o 21,0 %, neboť všechny trhy v regionu – s výjimkou Portugalska (-35,7 %) – zaznamenaly solidní nárůst. Zejména středoevropské země poskytly minulý měsíc silný impuls k růstu, přičemž v Chorvatsku (+173,5 %) a Litvě (+154,2 %) byl zaznamenán dokonce trojciferný procentní přírůstek.

Od ledna do září 2022 vzrostly registrace nových těžkých nákladních vozidel o 4,6 % a dosáhly 188.067 prodaných kusů v Evropské unii. Dva po sobě jdoucí pozitivní výsledky v srpnu a září pomohly zlepšit celoroční výsledky. Výsledkem je, že tři ze čtyř klíčových trhů EU dosáhly lepších výsledků než před rokem, pouze Německo zaznamenalo mírný pokles (-0,8 %).

Nová střední a těžká užitková vozidla (MHCV) nad 3,5 t

Registrace nových středních a těžkých nákladních automobilů v EU se v září zvýšily o 18,3 %. S výjimkou Portugalska (-32,6 %) se na celkovém růstu pozitivně podílely všechny trhy v regionu, včetně čtyř hlavních: Španělsko (+22,8 %), Německo (+11,9 %), Francie (+3,0 %) a Itálie (+3,0 %).

Po devíti měsících roku vzrostl počet prodaných nových nákladních automobilů v celé Evropské unii o 1,5 %, neboť díky přírůstkům zaznamenaným v posledních dvou měsících se kumulativní výsledek dostal do kladných hodnot. K tomuto pozitivnímu výsledku přispěly velkou měrou země střední Evropy (+9,6 %). Na druhé straně ze čtyř hlavních západoevropských trhů zaznamenalo růst pouze Španělsko (+10,3 %).

Nové střední a těžké autobusy a autokary (MHBC) nad 3,5 t

V září 2022 zůstaly registrace nových autobusů a autokarů v EU na stejné úrovni (-0,1 %) s 2 370 prodanými kusy. Čtyři největší trhy v regionu zaznamenaly smíšené výsledky. Nejvýraznější pokles zaznamenala Francie (-19,6 %), následovaná Německem (-5,4 %). Itálie naopak zaznamenala výrazný nárůst (+32,0 %).

V roce 2022 zatím registrace nových autobusů klesly o 4,8 % na 20.457 kusů. Ze čtyř hlavních trhů EU zaznamenalo růst pouze Španělsko (+29,3 %). Naopak Německo (-22,5 %), Francie (-14,9 %) a Itálie (-9,4 %) zaznamenaly výrazný pokles.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!