Registrace užitkových vozidel: -20,3 % v první polovině roku 2022; -22,5 % v červnu

27 července 2022, 13:59

V červnu 2022 se registrace užitkových vozidel v EU propadly o 22,5 % ve srovnání s červnem 2021 a dosáhly 144.210 kusů. Tento pokles je způsoben především poklesem prodeje nových dodávkových vozidel (tento segment tvoří 80 % celkových registrací užitkových vozidel), který vyrovnal nárůst registrací nákladních vozidel. Čtyři největší trhy v EU zaznamenaly dvouciferné ztráty: Španělsko (-26,9 %), Německo (-26,1 %), Itálie (-21,3 %) a Francie (-20,9 %).

V první polovině roku 2022 registrace užitkových vozidel v Evropské unii ustoupily (-20,3 %), neboť pokles zaznamenala většina trhů EU, včetně čtyř největších: Španělsko (-30,4 %), Francie (-22,1 %), Německo (-18,8 %) a Itálie (-10,3 %).

Nová lehká užitková vozidla (LCV) do 3,5 t

Registrace lehkých užitkových vozidel v EU zaznamenaly v červnu další pokles (-26,8 %), prodalo se 115.080 kusů. Všechny klíčové trhy v regionu přispěly ke slabému celkovému výsledku tím, že zaznamenaly pokles. Nejvyšší procentuální ztrátu zaznamenalo Španělsko (-32,4 %), následované Německem (-31,6 %), Itálií (-25,3 %) a Francií (-21,9 %).

Od ledna do června se trh s novými lehkými užitkovými vozidly v EU snížil o 23,9 % na celkový počet 653.731 kusů. Negativní kumulativní výsledek se projevil na všech čtyřech klíčových trzích v EU: Španělsko (-35,4 %), Francie (-24,4 %), Německo (-22,1 %) a Itálie (-11,6 %).

Nová těžká užitková vozidla (HCV) o hmotnosti 16 t a více

V červnu vzrostly registrace nových těžkých nákladních vozidel v celé Evropské unii o 4,6 % na 22.482 kusů. Čtyři hlavní trhy v západní Evropě zaznamenaly smíšené výsledky. Nejvyšší procentní přírůstek zaznamenalo Španělsko (+30,8 %), následované Itálií (+10,2 %). Naopak Francie zaznamenala pokles o 8,2 %. Německo naopak zůstalo stabilní (+0,1 %). Polsko – které je největším trhem těžkých nákladních automobilů ve střední Evropě – přispělo k pozitivním výsledkům regionu tím, že zaznamenalo dvouciferný nárůst (+10,4 %).

Po šesti měsících roku 2022 zaznamenal prodej nových těžkých nákladních automobilů v EU mírný růst (+0,4 %) na celkový počet 128.501 kusů, který těžil z pozitivních výsledků posledních dvou měsíců. Nicméně čtyři hlavní trhy v regionu vykázaly rozdílné výsledky. Španělsko a Francie vykázaly zisky (+5,9 %, resp. +2,6 %), zatímco Německo zaznamenalo záporný růst (-3,3 %). Itálie zůstala ve srovnání s červnem 2021 beze změny.

Nová střední a těžká užitková vozidla (MHCV) nad 3,5 t

Segment nákladních automobilů vzrostl minulý měsíc v EU o 2,2 % na 26.736 registrovaných jednotek. Ze čtyř hlavních trhů zaznamenalo největší procentuální nárůst Španělsko (+25,6 %). Itálie zaznamenala mírnější nárůst (+5,0 %). Francie a Německo naopak zaznamenaly ztráty (-10,9 %, resp. -4,2 %).

V průběhu první poloviny roku 2022 se registrace středních a těžkých užitkových vozidel v EU snížily o 2,5 %. S výjimkou Španělska (+5,1 %) zaznamenaly poklesy všechny hlavní trhy: Německo (-7,6 %), Francie (-1,5 %) a Itálie (-1,1 %).

Nové střední a těžké autobusy a autokary (MHBC) nad 3,5 t

V červnu se registrace nových autobusů a autokarů v EU snížily o 8,7 %. Navzdory tomuto poklesu zaznamenaly některé trhy v regionu trojciferný nárůst, přičemž nejvyšší nárůst zaznamenalo Portugalsko (+953,1 %).

V roce 2022 zatím registrace nových autobusů v celé EU vzrostly o 2,8 %, a to díky silnému nárůstu v březnu a květnu. Ze čtyř klíčových trhů v regionu vykázalo nejsilnější výsledek Španělsko (+46,2 %). Francie zůstala stabilní (+0,2 %), zatímco Německo a Itálie ustoupily (-20,5 %, resp. -10,5 %).

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!