Mýtus nebo pravda: Proč jsou všechna rypadla žlutá?

20 září 2023, 13:10

Většina výrobců používá pro lakování svých stavebních strojů žlutou barvu. Přes tři čtvrtiny všech rypadel na celém světě má tuto barvu. Ale z jakého důvodu? A proč jen stěží vnímáme rypadla v odlišném barevném provedení? Důvody se pohybují od bezpečnostních úvah přes historický vývoj až po hluboce zakořeněné kulturní a psychologické asociace.

Představte si, že máte balíček barevných pastelek a někdo Vás požádá, abyste nakreslili rypadlo. Jakou barvu by mělo mít? Pravděpodobně by bylo žluté. Již jako děti si mnozí z nás hráli se žlutými rypadly a na staveništi na konci naší ulice můžeme často pozorovat žluté stavební stroje. Ale proč právě tato barva tak silně dominuje ve světě stavebních strojů?

Důvod 1: Bezpečnost díky dobré viditelnosti

Staveniště není žádným bezpečným místem. Stále zde ještě dochází k příliš velkému množství úrazů. Žlutá je jednou z nejlépe viditelných barev. Jak ve dne, tak i v noci nabízí tato barva dostatečný kontrast – dokonce i v prašných podmínkách na stavbě. Je ideální jako výstražná barva označující nebezpečí. Jak pracovníci, tak i nezúčastněné osoby rozpoznají snadno stroje na staveništi, což napomáhá snížení počtu nehod.

Důvod 2: Kdo to objevil?

Průkopníkem v používání žluté barvy byla firma Caterpillar. Na začátku 20. století byly její stavební stroje ještě šedé, ovlivněné vojskem. Došla však k poznání, že pro zvýšení bezpečnosti na ulicích musí být stavební stroje natřeny signální barvou. V roce 1931 se tedy firma rozhodla pro žlutou barvu. Vedlejším efektem byl branding: Žluté stroje na sebe přitahovaly pozornost, byly nápadné a každý si hned vzpomněl na jejich výrobce. A tak netrvalo dlouho, a ostatní výrobci firmu Catepillar následovali.

Společnost Caterpillar používala barvu „Hi-Way Yellow“ až do roku 1979. Od té doby používají stavební stroje poněkud tlumenější a opticky přitažlivější barvu „Caterpillar Yellow“. A tato barva je samozřejmě zákonem chráněna jako ochranná známka. Od roku 1989 jsou barvy černá a žlutá rovněž integrovány do moderního loga Cat.

Dominance žluté barvy v informativní grafice: Přes tři čtvrtiny všech rypadel prodaných v roce 2022 se prezentovalo v této nápadné signální barvě. Ostatní barevné odstíny následují v mnohem nižším počtu.

Důvod 3: Kultura a psychologie

Žlutá je po celá desetiletí standardní barvou pro stavební stroje a lidé často spojují žlutou barvu se stavebnictvím. Proto také existují kulturní důvody k lakování rypadel na žluto. Už i děti jsou tím ovlivněny. Nebo jste snad již někdy viděli dětské rypadlo v jiné než žluté barvě?

Kromě toho s námi psychologie laškuje, takže rypadla v jiné než žluté barvě sotva registrujeme. Selektivní vnímání je označení psychologického fenoménu, kdy člověk vnímá pouze určité aspekty okolního prostředí a ostatní ignoruje. Je to výsledek našich hranic kognitivní kapacity, protože prostě nemůžeme zpracovávat všechny informace současně. To může být dále posíleno našimi zkušenostmi a psychologickými efekty, jako jsou chybná potvrzování nebo sebenaplňující se proroctví. Člověk má totiž tendenci vnímat věci takovým způsobem, který potvrzuje jejich stávající přesvědčení, zatímco protichůdné informace jsou ignorovány. Kombinace kulturních vlivů, zkušeností z raného dětství a našeho psychologického nastavení nás tak nechá pevně věřit: Rypadlo musí být žluté.

Důvod 4: Více než tři čtvrtiny všech rypadel je žlutých

Barva stavebního stroje závisí především na výrobci. Na tomto místě opomineme zcela ve smyslu selektivního vnímání, že existují stavební firmy, které si nechávají vyrábět své stroje speciálně v korporátním designu své společnosti.

Každý, kdo se pohybuje ve stavebnictví, zná „Yellow Table“ (žlutou tabulku) skupiny KHL Group. Každý rok je v květnovém/červnovém vydání časopisu International Construction uvedeno 50 největších výrobců stavebních strojů – pořadí je stanoveno podle jejich obratů v předchozím roce. A ano, skutečně se tato tabulka jmenuje „Yellow Table“ – opět žlutá barva!

Přehled rozdělení barev rypadel ve formě diagramu: V roce 2022 dominovala na trhu s rypadly žlutá barva. Barevné tóny oranžová/červená, bílá/šedá a zelená nebo modrá jsou mnohem méně rozšířené.

Pokud se podíváte pouze na výrobce rypadel a filtrujete „Yellow Table“ podle názvu společností pro mini- a midirypadla do 13 t jakož i pro velká rypadla nad 13 t, zjistíte, že 28 z 50 společností spadá do této kategorie. Spojíme-li jednotlivé podíly na trhu s korporátní barvou společnosti vyrábějící stavební stroje, zjistíme, že více než tři čtvrtiny všech prodaných rypadel v roce 2022 bylo žlutých. Abychom byli přesní: 76,2 %. S velkým odstupem byly druhou nejpoužívanější barvou oranžová nebo červená (11,9 %), následovány barvou bílou nebo šedou (6,2 %) jakož i barvami se zeleným nebo modrým odstínem (5,8 %). Tyto trendy se odrážejí i na trhu s použitými stroji. 71% použitých rypadel, která se v roce 2022 prodala prostřednictví firmy Surplex, bylo rovněž žlutých.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!