Tipy a doporučení, jak utahovat šrouby pneumatickým klíčem

6 prosince 2021, 12:01

V dnešní době si lze jen těžko představit práci v autoservisu bez použití pneumatického klíče. Odborníci ze společnosti MOOG však varují: zatímco při povolování prokazuje tento nástroj neocenitelnou službu, při utahování je třeba jej používat s opatrností, aby se na matice a šrouby nepoužil příliš vysoký utahovací moment nebo naopak, aby se něco neutáhlo příliš volně.

Nedůvěřujte bezmezně regulaci pneumatického klíče

Nespoléhejte na nastavení utahovacího momentu pneumatického klíče. Utahovací síla samozřejmě závisí na tom, jak ji na klíči nastavíte, je ale také výrazně ovlivněna dvěma dalšími faktory. Prvním je samozřejmě typ pneumatického klíče a druhým je tlak v přívodu vzduchu. Je vysoce pravděpodobné, že solidní velký pneumatický klíč připojený k těsným rozvodů vzduchu s výkonným kompresorem utáhne matice mnohem silněji než klíč nějaké neznámé značky připojený k levnému kompresoru. Existuje zde další riziko. Nejenže můžete utáhnout příliš, ale můžete také šroub nebo matici nedotáhnout!

Neprovádějte opravy bez přemýšlení

Utažení šroubů/matic pneumatickým klíčem a následná bezmyšlenkovitá “oprava” momentovým klíčem je riskantní. Pokud je pneumatický klíč nastaven na nejlehčí nastavení a matici/šroub poté dotáhnete momentovým klíčem, vše dopadne dobře. Horší však je, když je pneumatický klíč nastaven do polohy MAX a spoj utáhne příliš. Pak bude momentový klíč pouze přeskakovat a v žádném případě nesníží utahovací moment na doporučenou hodnotu.

Toto se často stává při utahování kol. Nezkušení automechanici je utahují na maximální “pneumatický” utahovací moment a teprve pak použijí momentový klíč, aby se ujistili, že jsou šrouby dostatečně utažené, což je zjevná chyba. Kromě možného přetížení materiálu je nutné upozornit na to, že takto utažená kola obvykle nelze v terénu vyšroubovat, pokud má řidič k dispozici pouze nářadí z povinné výbavy.

Typická poškození způsobená nesprávným použitím pneumatického klíče

Typická poškození způsobená nesprávným použitím pneumatického klíče

V důsledku použití příliš vysokého krouticího momentu může dojít k přetížení závitu. V některých případech se může závit při utahování nebo při další opravě, kdy se matice/šroub vyšroubuje a znovu utáhne, strhnout. U některých modelů automobilů může takto dojít dokonce k poškození upevňovacích šroubů kol!

Vážný problém představuje poškození ložisek. Kdykoli je utahujete na doporučený utahovací moment, utahujte je ručně pomocí momentového klíče. Nadměrné utažení pneumatickým klíčem může ložisko trvale poškodit do té míry, že uvolnění a opětovné správné utažení momentovým klíčem již ložisko nezachrání.

Rameno MOOG

Pozor na kulové čepy!

I když jsou automechanici v poslední době pečlivější při utahování ložisek, stále je běžnou praxí utahovat kulové čepy na ramenech nebo spojovacích tyčích co nejpevněji pneumatickým klíčem. Zatímco samotné závitové spoje jsou navrženy s velkou rezervou (zejména v případě ramen), vložky, které drží kulové čepy uvnitř ramene, mají pouze určitou pevnost. Příliš velký kroutící moment může způsobit deformaci, která rychle vede ke vzniku vůle. Pneumatickým klíčem lze také snadno poškodit gumové manžety kulových čepů, což oslabuje jejich odolnost vůči korozi.

Kdy se má používat momentový klíč?

K utahování dílů řízení a zavěšení by se měl vždy používat momentový klíč. Momentový klíč zajišťuje větší přesnost při montáži dílů a umožňuje automechanikovi kontrolovat utahovací moment.

Při výměně kol a utahování šroubů/matic doporučují specialisté firmy MOOG používat také momentový klíč.

„Použití pneumatického (rázového) klíče výrazně zkracuje čas opravy. Vynechání ručního momentového klíče z celého postupu správného utažení matic nebo šroubů však může způsobit poškození montovaného dílu ve vozidle, protože rázový klíč je velmi silný a je snadné to přehnat. Pokud utahujete závitové spoje pneumatickým klíčem, nezapomeňte nastavit co nejnižší utahovací moment a konečné správné utažení proveďte momentovým klíčem,“  říká Adam Gołąbek, MOOG Technical Services, Training and Warranty Manager, Poland, Baltics & Finland.

Jak správně utahovat matice a šrouby pomocí momentového klíče vám přiblíží následující video.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!