Nejčastější chyby automechaniků při výměně tlumičů

8 listopadu 2021, 11:23

Výměna tlumičů je jedním ze základních servisních úkonů, avšak i zde se někdy objevují chyby. Firma Monroe upozorňuje na ty největší, ke kterým nejčastěji neúmyslně v servisech dochází. Zde je 7 prohřešků mechaniků při výměně tlumičů.

Tlumiče Monroe

Nedbalá demontáž bez označení polohy šroubů

Některé tlumiče nelze namontovat špatně. Ale bohužel pro velkou část z nich existuje určitá pravděpodobnost, v rámci které můžete udělat chybu. Nepíšeme o tak spektakulárních chybách, jako je montáž tlumiče vzhůru nohama. Tentokrát se jedná o nepřesné uložení v těhlici (v systémech McPherson). Mechanik si ve spěchu neoznačí polohu seřizovacích šroubů a pak je zašroubuje tak, jak mu to nejvíce vyhovuje. V důsledku toho vozidlo ztrácí parametry geometrie kol. Samozřejmě je vhodné zkontrolovat geometrii po každé výměně určitých dílů zavěšení, ale chybná montáž může způsobit, že odchylky přesáhnou možnosti typické korekce odklonu nebo sbíhavosti.

Nevymění se prachovky a dorazy

Spěch při objednávání dílů vede k tomu, že se objednají pouze tlumiče bez prachovek a dorazů. Samozřejmě je možné namontovat nové tlumiče i se starým příslušenstvím nebo dokonce bez něj, tím ale trpí jejich životnost a bezpečnost jízdy. Absence prachovek urychluje korozi a znečištění prachem a případné prudké najetí na nerovnosti bez funkčních dorazů mohou tlumič poškodit.

Zanedbaná kontrola ložisek horního uložení

Výměna předních tlumičů v systémech McPherson by měla povinně zahrnovat kontrolu a případnou výměnu horního uložení. Pokud tento postup vynecháte, může se to projevit nepříjemným hlukem po instalaci a zákazník přijde opravu reklamovat. Je třeba mít na paměti, že tlumiče by se měly měnit v průměru po 80.000 km, takže je nutné je montovat i s ložiskem, které má podobný doporučený interval výměny.

Neodborná manipulace s tlumiči

Většina běžných tlumičů je konstruována tak, že by neměly být stlačovány nebo roztahovány ve vodorovné poloze. Nerespektování tohoto doporučení může vést k poškození tlumiče nebo urychlit jeho opotřebení. Je třeba poznamenat, že tlumiče jsou obvykle baleny ve stlačené poloze a takto by měly zůstat až do instalace, přičemž by před ní měly být několikrát napumpovány.

Chybějící vhodné nářadí

Tyto problémy jsou nyní už méně časté, ale stále se vyskytují. Jde především o správné stlačení pružin při výměně tlumičů na vzpěrách McPherson nebo o zablokování chromované pístnice tlumiče kleštěmi s ostrými hranami, aby se při utahování horní matice neprotáčela. Kromě poškození pístnice může dojít k poškození závitu na pístnici tlumiče, protože se mechanik snaží za každou cenu uchytit matici na misce pružiny.

Špatný výběr tlumiče

Ve fázi objednávání tlumičů je vhodné podrobně prostudovat katalog, abyste se vyhnuli chybám při výběru dílů. V mnoha automobilech, zejména v dodávkách, jsou tlumiče k dispozici v několika verzích, které jsou tvarově shodné, ale mají různé vlastnosti.

Nesprávné utažení

U některých modelů automobilů se doporučuje, aby se součásti zavěšení dotahovaly až poté, co automobil stojí na kolech. To se týká i tlumičů. Existuje potenciální riziko poškození pryžových částí v upevňovacích bodech tlumičů, které mohou být při nesprávném utažení přetíženy a po spuštění vozu mohou prasknout.

Na webových stránkách společnosti Monroe je k dispozici průvodce výměnou tlumičů. Zde jsou vybrané klíčové body:

  1. Pečlivě si přečtěte návod a pokyny k montáži, které jsou součástí balení tlumiče.
  2. Očistěte místo, kde bude tlumič přišroubován.
  3. Ujistěte se, že u vašeho modelu vozu se utahování tlumičů provádí na zvedáku nebo až po spuštění vozu na kola.
  4. Věnujte pozornost všem orientačním bodům, které určují způsob montáže tlumiče, abyste se vyhnuli chybám, jako je “obrácená instalace”, “špatný úhel” atd.
  5. Při utahování tlumiče používejte správné nářadí a pístnici nikdy nechytejte kleštěmi!
  6. Po opravě seřiďte geometrii zavěšení nebo požádejte uživatele, aby si ji co nejdříve nechal zkontrolovat.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!