Porucha expanzního ventilu

9 dubna 2019, 12:21

Expanzní ventil je jednou z klíčových součástí umožňující správnou funkci klimatizačního systému. Co dělat, pokud dojde k jeho poškození, Vám poradíme na základě informací firmy Nissens.

Provoz klimatizačního systému vozidla závisí na 2 faktorech: toku chladiva v celém okruhu klimatizace a změně stavu chladiva. Jednou z běžně používaných konstrukcí expanzního zařízení v automobilovém průmyslu, která umožňuje správnou funkci klimatizačního systému, je expanzní ventil, který je obvykle instalován na vstupu u výparníku. Jeho hlavní funkcí je přeměnit kapalné chladivo na studený nízkotlaký plyn a regulovat tok chladiva přes klimatizační systém vozidla.

Expanzní ventilExpanzní ventil měří tok chladiva podle teploty výparníku a požadavku na zatížení a chlazení klimatizačního systému. Posuvné táhlo uvnitř ventilu umožňuje ventilu otevřít a zavřít průchod, což chladivu dovolí pohybovat se uvnitř ventilu. Přesně měří správné množství potřebného chladiva podle venkovní teploty a potřeby klimatizace.

PROBLÉM

Expanzní ventil je pokročilé a křehké zařízení. Protože pracuje pod vysokými tlaky a je citlivý na teplotu, nesprávné pracovní podmínky stejně jako nečistoty uvnitř okruhu mohou způsobit jeho deregulaci a poruchu.

Pokud je expanzní ventil zaseknutý v otevřené poloze nebo ucpaný, nebude klimatizační systém správně fungovat. Ucpaný ventil povede k tomu, že množství chladiva bude příliš malé, což bude zvyšovat tlak v systému a způsobovat přehřívání kompresoru klimatizace. Pokud je ventil zaseknutý v otevřené poloze, bude systémem a do kompresoru procházet příliš mnoho chladiva.

Pokud dojde k selhání expanzního ventilu, může to způsobit problémy s funkčností a výkonem klimatizačního systému – a budou-li ignorovány, nejhorším scénářem bude nákladné a nevratné poškození dalších součástí systému, jako je kompresor klimatizace.

DOPORUČENÉ ŘEŠENÍ

Při podezření na poruchu provozu expanzního ventilu se doporučuje provést rozšířenou diagnostiku systému. Zjišťování závady provozních tlaků systému pomocí tlakoměrů může odhalit nejčastější problémy s expanzním ventilem.

Doporučujeme postupovat podle samostatných pokynů k provádění této diagnostiky. Podívejte se prosím na obrázek provozní tlaky systému Nissens (R134A).

Pokud je zjištěna porucha ventilu, je třeba součást vyměnit.

PŘÍZNAKY SELHÁVAJÍCÍHO EXPANZNÍHO VENTILU

  • Špatný výkon klimatizačního systému nebo teplý vzduch – nedostatečný výkon klimatizačního systému může být znamením problému s expanzním ventilem klimatizace. Pokud součást selže nebo u ní dojde k problému, může to narušit výkon klimatizačního systému, což způsobí jeho nedostatečnou výkonnost. Klimatizační systém může začít foukat znatelně méně chladný vzduch než předtím a v závislosti na závažnosti problému může dokonce začít foukat teplý vzduch.
  • Námraza na výparníku klimatizace nebo ventilačních otvorech – dalším příznakem potenciálního problému s expanzním ventilem vozidla je námraza vycházející z ventilačních otvorů vozidla. Porucha výparníku klimatizace může způsobit, že chladivo bude proudit nekontrolovaně klimatizačním systémem vozidla, což povede k tomu, že výparník zamrzne nebo bude z ventilačních otvorů klimatizace vozidla vycházet námraza. Kterýkoli z těchto příznaků je známkou toho, že do systému je přiváděno příliš mnoho chladiva, což nakonec snižuje jeho účinnost a výkon.
  • Nekonzistentní proudění vzduchu – někdy se bude špatný expanzní ventil projevovat nekonzistentním výkonem, pokud jde o jeho schopnost regulovat tok chladiva v celém systému. Jestliže k tomu dojde, vzduch vystupující z ventilačního otvoru může být příliš chladný nebo příliš teplý. Vzduch bude pravděpodobně neustále alternovat sem a tam mezi různými teplotami v různých časech. Pokud se vzduch mění mezi chladným a teplým, expanzní ventil by měl být ihned zkontrolován.
  • Nadměrné teploty vznikající u některých součástí okruhu – vadné nebo zablokované expanzní zařízení způsobí, že systém bude pracovat pod nesprávnými tlaky, a vytvářet tak nadměrné teploty. Nejsnadnějším způsobem, jak diagnostikovat tato místa, jsou součásti vysokotlaké strany: potrubí z výstupu kompresoru do a včetně vysoušeče klimatizace. Teploty nad 50 °C budou upozorněním na možné zablokování/poruchy expanzního ventilu.
  • Nesprávné provozní tlaky systému – příliš vysoké nebo příliš nízké odečty hodnot na tlakoměru mohou být známkou poruchy expanzního ventilu. Normální odečty hodnot na měřidle by měly být v rozmezí 2–3 barů v nízkotlaké části a v rozmezí 14–24 barů ve vysokotlaké části.

Nesprávné provozní tlaky systému klimatizace

Poznámka: Materiál a jeho obsah jsou poskytovány bez jakékoli záruky a jeho zveřejněním odmítáme jakoukoli odpovědnost. Vždy dodržujte příslušné pokyny výrobce vozidla, abyste zajistili správné postupy servisu a údržby. Společnost Nissens Automotive neodpovídá za jakékoli škody na majetku nebo zranění osob, za přímou nebo nepřímou škodu způsobenou poruchou, nebo za prodlevu v provozu vozidla způsobenou nesprávnou aplikací, instalací, nesprávným použitím a/nebo zneužitím našich výrobků.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!