Zelená energie do CNG autobusů. Ministerstvo podpoří využití bioplynu v dopravě

2 srpna 2017, 17:33

Ministerstvo průmyslu a obchodu spustí podporu bioplynu na pohon městských autobusů. Výhody jízdy na zelenou energii mohou užívat třeba i zemědělci.

Zelená energie do CNG autobusů

Nově vyhlášená podpora umožní městům využít vlastní odpady k pohonu městských autobusů na CNG. Využití biometanu v dopravě je ideální řešení pro města, která již dnes provozují bioplynovou stanici. Města ušetří za nákup zemního plynu a zvýší svou energetickou soběstačnost. Podporu však mohou využít také zemědělci s bioplynkou.

Impuls pro další využití biometanu 

V České republice byla v minulosti hojně podporovaná výroba bioplynu, avšak jedinou formou podpory byly v minulosti vypsané výkupní ceny pro elektřinu a teplo vyrobené pomocí kogeneračních zařízení spalujících bioplyn. Nyní přichází také podpora pro další alternativní využití bioplynu v dopravě ve formě biometanu nebo jako součást plynárenských sítí, kde může doplnit zemní plyn.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vypsalo dotační výzvu na podporu zařízení, které dokáže upravit bioplyn na biometan – biologický ekvivalent zemního plynu. Jde o ideální řešení vhodné například pro města, která provozují zařízení, v rámci nichž vzniká bioplyn – čistírnu odpadních vod, odpadovou bioplynovou stanici apod. – a zároveň provozují autobusy na stlačený zemní plyn.

Města pak mohou využít vlastní bioplyn k výrobě biometanu a ten použít k pohonu vlastních autobusů na CNG. Díky této technologii bude možné lépe využít energii obsaženou v odpadech pro vlastní energetické potřeby. Města tak mohou ušetřit náklady za nakupovaný plyn, protože si ho budou produkovat z vlastních surovin.

Žadatelem nemusí být jen městské firmy, mohou to být i zemědělci či jiní podnikatelé provozující bioplynovou stanici.

Co nabízí nový dotační program? 

Ministerstvo průmyslu a obchodu přes svůj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ve 3. prioritní ose vyhlásilo v rámci programu Nízkouhlíkové technologie výzvu na Úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě.

V rámci této výzvy je možné podpořit investici do zařízení, které je schopno přeměnit bioplyn na biometan s kvalitou zemního plynu. Výzva není omezena na žádnou konkrétní technologii, může být tedy podpořena jak moderní membránová technologie, tak i technologie takzvané vodní vypírky. Podpora je určena pro projekty, které budou vzniklý biometan vtláčet do plynové rozvodné sítě, ale také pro řešení, ve kterých bude tlakován a použit k přímému tankování do vozidel na CNG.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!