Jak funguje výměna palet v Evropě

30 listopadu 2016, 10:01

Europalety se momentálně těší velké oblibě. Avšak spíše upravené ve formě stolů, lavic a regálů v „industriálním stylu“. Ve světě dopravy, kde měly palety své původní využití, jsou spíše považovány za jablko sváru. Proč je však pověst palety tak špatná?

Dle aktuální studie obalů určených k vícenásobnému použití, kterou provedla společnost EKUPAC GmbH, vzrostlo používání palet v evropské přepravě zboží v posledních letech z 280 milionů na celých 550 milionů kusů a palety se tak staly nezbytností. V Německu je ročně v oběhu zhruba 100 milionů těchto dřevěných nosičů, což jej řadí na přední místo.

Problematičnost palety spočívá v jejím „vícenásobném použití“, což zahrnuje výměnu dodaného zboží na paletách za prázdné palety. Avšak není europaleta jako europaleta. I domněle snadný princip výměny palet v sobě skrývá řadu problémů pro všechny zúčastněné: pro dopravní firmu jako dodavatele, pro řidiče, který zakázku realizuje a pro příjemce složeného zboží.

cm-toppic_bigsize-8482

Prázdná paleta za plnou paletu za prázdnou paletu za…

Princip výměny palet lze vysvětlit snadno. Zboží, které se vyrábí, je nutno dopravit. Pro bezpečnou přepravu nákladním automobilem je zboží většinou zabaleno a upevněno na takzvanou europool paletu – dle normy UIC 435/2 – a přepraveno nákladním automobilem. V takovémto případě jede například prázdné nákladní vozidlo s prázdnými paletami na místo nakládky a prázdné palety vymění za ty, na nichž je již naloženo zboží. Následně jede řidič s takto naloženým nákladním vozidlem na domluvené místo vykládky a zboží odevzdá. Normálně by také zde měl obdržet stejný počet prázdných palet.

Tak by při neustálé výměně palet vznikl dobře fungující oběh. Kvůli zvýšeným požadavkům, stále vyššímu časovému tlaku a rostoucímu počtu rozhraní v rámci logistických procesů se i proces výměny podstatně zkomplikoval.

Obtíže v procesu výměny

Výměna, která zahrnuje subjektivní posouzení kvality, manuální evidenci počtu a zaúčtování palet, se zapisuje na formulář, takzvaný „paletový list“. A zde je řada problematických míst. Asi nejčastější problém souvisí s požadavkem na řidiče nákladního vozidla, aby s sebou měl 33 vyměnitelných europalet. Nákladní vozidlo musí totiž také současně nabízet plnou kapacitu, pokud zrovna nepřepravuje paletované zboží. Zejména v mezinárodní dopravě je potřeba počítat s proměnlivými podmínkami. Pokud řidič s sebou nemá prázdné palety na výměnu, protože například na poslední vykládce žádné palety nedostal, musí u následujících nákladů udělat „paletový dluh“ a případně se zavázat, že palety dodá později.

Také obráceně vznikají problémy, když dodavatel na rampě místa vykládky sice zboží přijme, řidiči však s sebou nedá žádné palety, nebo mu jich dá méně, nebo jsou palety rozbité a znehodnocené. Tento rozdíl je nutno zdokumentovat a následně ještě vyjasnit. Dokonce, i když počet a kvalita vrácených palet sedí, je často na rampě tak krátký časový prostor, že příjemce prázdné palety jednoduše naveze do nákladního vozidla. V takovém případě to pro řidiče znamená, že musí prázdné palety přenést na místo ve voze k tomu určené. U 33 palet o hmotnosti 23 kg čisté váhy je to slušných 760 kg. Byrokratické a právní „tahanice“, spojené se ztrátou času, nervů a peněz jsou tak naprogramovány. Marcel Frings (Company Spokesman z TimoCom) tuto zkušenost uživatelů dopravní platformy potvrzuje: „Někteří naši zákazníci píší již při zadávání svých nabídek do dopravní platformy poznámku „no change / bez výměny“, aby potenciálního obchodního partnera již předem informovali, že výměna není zapotřebí. Takovéto přepravy jsou totiž méně pracné a jsou oblíbenější.

Paleta 4.0: výměna palet s pomocí aplikace

Ve výsledku je manuální výměna palet v době automatizace a digitalizace těžkopádný, dávno přežitý proces. Této výzvy se ujal Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (Fraunhoferův institut pro materiálové toky a logistiku, zkráceně: IML) společně se spolkem pro přepravu nákladního zboží Gütegemeinschaft Paletten e.V. (zkráceně: GPAL). Jejich společná aplikace „PalletCheck Express“ má výměnu palet výrazně zjednodušit a optimalizovat. „Uživatel jednoduše vyfotí stoh svých palet, aplikace palety spočítá a vytvořený dokument automaticky odešle e-mailem. V dokumentu jsou kromě přesného počtu palet, místa a času obsaženy také přesné postupy výměny. Výměna je tak rychlá, spolehlivá a digitálně zdokumentovaná„, objasňuje Dipl.-Inform. Martin Fiedler, vedoucí týmu AutoID Technologie na IML institutu. Přesná dokumentace by měla výrazně ušetřit čas a peníze.

Aplikace bude k dispozici nejprve v němčině a bude fungovat na každém chytrém telefonu s operačním systémem Android a Apple. Do doby, než se v oboru prosadí a osvědčí mobilní řešení, však bude výměna palet i nadále velmi náročná, spojená s mnoha nedostatky a problémy. Proto by se měli dodavatelé a zadavatelé dostatečně informovat a již předem si vyjasnit, zda a jak bude výměna probíhat.

Související články

TimoCom a Daimler FleetBoard spolupracují
TimoCom a Daimler FleetBoard spolupracují

Největší evropská dopravní platforma TimoCom a Daimler FleetBoard, jeden z předních evropských poskytovatelů telematických služeb pro nákladní vozidla a autobusy, navázali spolupráci.

TimoCom s novou funkcí
TimoCom s novou funkcí

Existuje slovo o 12 písmenech, které se v dopravě a logistice používá stále častěji a brzy se stane neodmyslitelnou součástí každodenní slovní zásoby i firemní praxe. Řeč je o „digitalizaci“, která nezadržitelně postupuje.

Nová funkce v dopravní platformě
Nová funkce v dopravní platformě

Pro poskytovatele IT služeb, firmu TimoCom, má nepřetržitá optimalizace dopravní platformy vždy tu nejvyšší prioritu. Právě v době Logistiky 4.0 mají pro odvětví dopravy a logistiky velký význam témata jako automatizace, propojení a digitalizace.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!