ZF dosahuje ročních cílů a zvyšuje konkurenceschopnost

21 března 2024, 17:34

Technologická společnost ZF Friedrichshafen AG dosáhla svých finančních cílů stanovených pro rok 2023. Uprostřed vysoce nestabilní globální ekonomiky zvýšila společnost své tržby o 6,5 % na 46,6 miliardy eur (2022: 43,8 miliardy eur). Upravený zisk EBIT dosáhl výše 2,4 miliardy eur (2022: 2,0 miliardy eur); upravená marže EBIT činila 5,1 procenta (2022: 4,7 procenta). Na základě pozitivního vývoje volných peněžních toků ve druhé polovině roku splatila společnost ZF závazky ve výši přibližně 2 miliard eur a snížila čistý dluh o 400 milionů eur pod 10 miliard eur.

„Rok 2023 byl pro společnost ZF rokem rozsáhlých rozhodnutí: Přenastavili jsme směr proměny společnosti a zaměřili se na konkurenceschopnost a ziskovost,” uvedl ve čtvrtek ve Friedrichshafenu při představení bilance generální ředitel společnosti ZF Dr. Holger Klein. “Díky velkému nasazení celého týmu ZF jsme dosáhli našich finančních cílů. Nyní budeme v této cestě pokračovat. Rok 2024 bude rokem realizace a my budeme směřovat k většímu úsilí, efektivitě a konkurenceschopnosti.”

Jak Klein zmínil, v roce 2023 byla učiněna některá důležitá rozhodnutí. Jedním z nich byla příprava sloučení divize Car Chassis Technology a divize Active Safety Systems do nové divize Chassis Solutions, ke kterému došlo 1. ledna letošního roku. Kromě toho bylo zahájeno vyčlenění divize pasivních bezpečnostních systémů.

„Vyčlenění divize pasivních bezpečnostních systémů probíhá dobře,” řekl Klein. “Zvažujeme možnosti jejího budoucího rozvoje, které by mohly zahrnovat úplný nebo částečný prodej nebo IPO.”

Dalším významným krokem bylo založení společného podniku pro podvozkové systémy osobních automobilů, ZF Chassis Modules GmbH, se společností Foxconn, největším světovým výrobcem elektroniky.

Přelomové pro dlouhodobou orientaci společnosti ZF Group bylo také rozhodnutí upustit od výroby autonomních vozů shuttle a místo toho se zaměřit na prémiového dodavatele technologií autonomního řízení a inženýrských služeb.

„Takové rozhodnutí umožňuje společnosti ZF jednat ze silné pozice a pokračovat v realizaci své strategie,” vysvětlil Klein. „Naše široké portfolio nám umožňuje cíleně investovat do ziskových růstových oblastí a elektromobility – v závislosti na poptávce zákazníků – dodávat produkty pro plně elektrické, hybridní i konvenční pohony.“

Aby se společnost ZF stala celosvětově konkurenceschopnější a reagovala na oslabené trhy, bude využívat výkonnostní programy a ještě více se zaměří na zlepšení své cenové situace a struktury. Do konce roku 2025 má být cenová základna v celém koncernu snížena o 6 miliard EUR. K tomuto cíli přispěje svými opatřeními pět klíčových oblastí. Patří k nim vytváření cenových efektů při nákupu materiálu, zvyšování produktivity a zvyšování nákladů na výzkum a vývoj, jakož i struktura nákladů v podnikových funkcích a podrobná revize investic pro jejich cílené využití.

Snížení zadluženosti skupiny – nově vydané dluhopisy v poptávce 

Ve fiskálním roce 2023 dosáhla společnost ZF tržeb koncernu ve výši 46,6 miliardy eur (2022: 43,8 miliardy eur), což představuje nárůst o 6,5 % oproti hodnotě z předchozího roku. Organický růst činil 9 %, přičemž rozdíl byl způsoben zejména měnovými vlivy. S organickým růstem tržeb o přibližně 20 % na 8,7 miliardy eur (2022: 7,5 miliardy eur) překonala divize Commercial Vehicle Solutions celkový trh užitkových vozidel, který v předchozím roce vzrostl o 15 %. Nejprodávanějším regionem byla opět Evropa s podílem 44 %, následovaná Severní Amerikou s 28 % a asijsko-pacifickým regionem s 24 %.

Upravený EBIT skupiny ZF činil 2.367 milionů EUR (2022: 2 038 milionů EUR), což odpovídá upravené marži EBIT ve výši 5,1 % (2022: 4,7 %). Volný peněžní tok očištěný o aktivity v oblasti fúzí a akvizic činil 1 382 milionů eur (2022: 544 milionů eur). Čistá pasiva činila na konci loňského roku 9.982 milionů eur (2022: 10.378 milionů eur); poměr vlastního kapitálu se oproti předchozímu roku snížil z 22,1 na 19,7 %, a to zejména v důsledku negativních měnových a hodnotových vlivů.

Na základě rámce ZF Green Finance Framework byly vydány tři emise dluhopisů: V únoru 2023 vydala společnost ZF v rámci programu emise dluhopisů (DIP) zelené eurové dluhopisy s pevným úrokem ve výši 650 mil. eur. V dubnu 2023 společnost ZF úspěšně znovu vstoupila na americký trh s dluhopisy v objemu 1,2 miliardy USD. Další zelený eurový dluhopis byl na trh uveden v září 2023 s pevně úročenou individuální tranší ve výši 650 milionů eur.

Společnost ZF rozšířila své aktivity v oblasti výzkumu a vývoje (R&D): Výdaje na výzkum a vývoj ve výši 3,5 miliardy eur byly mírně vyšší než v předchozím roce, kdy činily 3,4 miliardy eur. Podíl na výzkumu a vývoji činil 7,6 % (v roce 2022: 7,8 %). Investice do nemovitostí, strojů a zařízení dosáhly 2,2 miliardy eur (2022: 1,9 miliardy eur), což odpovídá poměru investic 4,8 procenta (2022: 4,3 procenta).

K 31. prosinci 2023 měla společnost ZF celosvětově 168.738 zaměstnanců (2022: 164.869).

Výhled na fiskální rok 2024

Výhled na fiskální rok 2024 zůstává nejistý. Vyhlídky jsou stále charakterizovány slabým ekonomickým prostředím s inflací a geopolitickými konflikty. Vzhledem ke stabilním směnným kurzům a s přihlédnutím k plánovaným podnikovým transakcím očekává společnost ZF v roce 2024 tržby koncernu ve výši více než 45 miliard eur. To odpovídá organickému růstu o 5 %. Při očekávaném vývoji prodejních a nákupních trhů ve spojení s odpovídající kontrolou nákladových struktur považuje ZF za dosažitelnou upravenou EBIT marži mezi 4,9 a 5,4 %. Volný peněžní tok očištěný o podnikové transakce by měl přesáhnout 800 milionů eur.

Miliardové investice do bezpečné a čisté mobility

Klein potvrdil plán společnosti ZF investovat do budoucna celosvětově téměř 18 miliard eur do konce roku 2026. Z toho přibližně 10,6 miliardy eur má být vynaloženo na výzkum a vývoj a více než 7 miliard eur má být investováno do nemovitostí, strojů a zařízení. Díky zvýšené konkurenceschopnosti mají německé závody ZF získat až 30 % těchto investic.

Author: AnM
Journalist at TruckFocus.cz

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!