Jak šetřit při jízdě? 5 základních pravidel eco-drivingu

20 března 2024, 13:15

Společnost Heppner, která se zabývá doručovacími službami a sídlí ve Francii, před necelými dvěma lety vyškolila 75 % svých řidičů v zásadách hospodárného řízení a oznámila, že bude ve svém projektu pokračovat i v dalších letech. Proč?

Společnost tak ušetřila 169.000 litrů paliva, což představuje úsporu 304.000 eur za rok (zhruba 7.600.00 Kč) a ekvivalent 450 tun emisí oxidu uhličitého.

Ze zprávy Oddyse-Mure zase vyplývá, že řidiči, kteří využívají eco-driving, mohou snížit spotřebu paliva až o 20 %. V době rostoucích nákladů dopravních společností a hospodářského poklesu přestala být ekonomická jízda příležitostnou záležitostí a stala se nutností a jedním ze způsobů, jak snížit výdaje. Jaká jsou tedy nejdůležitější pravidla pro ekonomickou jízdu?

Jízda na tempomat

Nákladní vozidla jsou vybavena tempomatem, což je zařízení, které slouží k udržování konstantní rychlosti vozidla bez ohledu na nerovnosti terénu. Řidič tak nemusí neustále ovládat spojku a plynový pedál, a hlavně šetří palivo. Proto se zapnutí tempomatu během jízdy velmi doporučuje, zejména při dlouhých cestách. Jízdu na tempomat doporučují všichni výrobci nákladních vozidel.

Vyhněte se zastávkám s běžícím motorem

Řidiči by měli vždy vypnout vozidlo, když delší čas stojí. Tento postup snižuje spotřebu paliva a opotřebení vozidla. Při zastavení by se řidiči měli také vyvarovat návyku připojovat k vozidlu nadměrné množství elektronických zařízení, což může zkrátit životnost baterie.

Rovnoměrné rozložení nákladu

Jedním z nejdůležitějších pravidel ekonomické jízdy je rovnoměrné rozložení nákladu na přívěsu tak, aby bylo vozidlo stejnoměrně zatíženo. Proč? Protože potom při jízdě klade menší odpor a v důsledku toho se snižuje spotřeba.

Při hospodárné jízdě se doporučuje, aby zatížení náprav vozidla bylo stejné. Důležité je také zajistit, aby byl náklad během jízdy dobře zajištěn proti pohybu a aby vozidlo nebylo přetížené. Nezohlednění těchto faktorů může mít za následek vyšší spotřebu paliva a v důsledku toho citelné ztráty pro přepravní společnost.

Jízda správným stylem

Přestože jsou nákladní vozidla vybavena stále větším počtem inteligentních systémů, jako jsou radary pro udržování odstupu od vozidla jedoucího před vámi a tempomat, styl jízdy řidičů je stále důležitý.

Řidiči by měli sledovat dění na silnici a s dostatečným předstihem plánovat své další manévry. Pokud si například řidič s dostatečným předstihem všimne změny na semaforu a výrazně zpomalí, je pravděpodobné, že křižovatkou projede plynule. Tímto chováním na silnici nebude muset řidič vozidlo zcela zastavit, což může znamenat větší úsporu paliva.

Plánování tras

V dopravě nezapomeňte optimalizovat trasy s ohledem na všechny silniční podmínky. Jejich dobré naplánování může snížit náklady na pohonné hmoty.

Díky využití telematiky integrované se systémem TMS mohou dopravci nebo spediční firmy přesně naplánovat trasu řidiče s ohledem na jeho osobní preference nebo aktuální dopravní situaci, jako jsou dopravní zácpy, objížďky, omezení tonáže v určitých lokalitách. Určení vhodné trasy má reálný dopad na výši účtů za pohonné hmoty.

Author: AnM
Journalist at TruckFocus.cz

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!