Katalog náhradních dílů společnosti UFI Filters byl rozšířen o sedm vysokotlakých hydraulických filtrů řady FORTIMAX

26 ledna 2024, 15:12

Ochrana hydraulického okruhu je zásadní, protože se jedná o systém, který pracuje pod tlakem a přítomnost nečistot může způsobit značné poškození součástí systému. Kapalina v okruhu by proto měla být filtrována v každé fázi, od nádrže přes čerpadlo až po válce, a to jak na přívodním, tak na zpětném potrubí.

Existují různé zdroje kontaminace okruhu, včetně opotřebení pohyblivých částí, nedokonalého utěsnění nebo špatné údržby prováděné bez potřebné pozornosti.

Na 70 % závad hydraulických systémů se podílejí čtyři hlavní příčiny:

  • pevné částice pocházející z mechanického opotřebení součástek
  • koroze způsobená přítomností vody
  • kavitace, způsobená přítomností vzduchových bublin
  • údržba neprováděná ve stanovených lhůtách (následný provoz se znehodnoceným/zhoršeným olejem a neúčinnými filtry)

Z tohoto důvodu je z finančního hlediska nesmírně důležité zvolit ty nejlepší filtry, které ochrání hydraulický okruh a umožní vám ušetřit na nákladné údržbě a výměně dílů, což by se negativně projevilo i na odstávkách stroje.

Společnost UFI Filters představila v posledních dvou letech ve svém katalogu pro aftermarket více než 200 vysoce účinných hydraulických filtrů a nyní přišel čas na řadu FORTIMAX.

Jedná se o řadu vysokotlakých filtrů typu spin-on pro automobilové a průmyslové aplikace, vyrobených s použitím filtračních médií FormulaUFI.Micron na bázi anorganických vláken impregnovaných pryskyřicí, které nabízejí vysokou filtrační účinnost a nízké tlakové ztráty po celou dobu životnosti dílu a jsou k dispozici ve verzích 5, 7, 12, 16 a 21 µm(c).

Proto byste si měli vybírat výrobky, které zaručují stejnou kvalitu jako originální díly. Vysokotlaké hydraulické filtry UFI FORTIMAX nabízejí tři hlavní výhody:

  1. Jejich pevnost: díky horní desce z hliníkového tlakového odlitku a ocelovému tělu nabízejí robustnost a odolnost potřebnou pro použití ve vysokotlakých systémech. Jsou skutečně ideální pro aplikace s vysokým průtokem, obvykle se instalují do potrubí a lze je použít v hydraulických systémech s maximálním provozním tlakem až 35 barů a průtokem až 200 l/min.
  2. Rychlá a snadná výměna použitých kartuší a snížení nákladů na údržbu. Konfigurace spin-on má klíčový strategický význam v případech, kdy stroje zapojené do údržby musí pracovat ve zvláště znečištěných oblastech a v obtížných podmínkách prostředí.
  3. Jejich univerzálnost, jinými slovy široká škála použití pro automobilové a průmyslové aplikace. Hydraulické filtry UFI FORTIMAX jsou obzvláště vhodné pro hydrostatické převodovky, kde servořízení vyžaduje vysoce výkonnou filtraci při středních provozních tlacích. Je také ideálním filtrem pro chladicí okruhy, stejně jako pro tradiční filtraci kapaliny na zpětném potrubí do nádrže nebo na nízkotlakých pomocných rozvodech.

Filtry UFI Fortimax jsou snadno vizuálně identifikovatelné díky speciálnímu označení a od ostatních výrobků v katalogu je lze odlišit počátečním kódem 87.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!