Téměř 80 % řidičů uvažuje o změně zaměstnání

22 listopadu 2023, 10:47

Podle průzkumu, který provedla společnost Inelo ze skupiny Eurowag Group u téměř 2 000 profesionálních řidičů, zvažovalo v posledních šesti měsících změnu zaměstnání až 76 % z nich. Důvod? Platové podmínky, touha trávit více času doma nebo problémy v komunikaci se současným zaměstnavatelem. Profesionální řidiči také trvají na vzájemném respektu v práci, plnění slibů, spravedlivém účtování v souladu s předpisy nebo přístupu k modernímu vybavení. Z jakých dalších důvodů uvažují o změně zaměstnání a co je pro ně v každodenní práci rozhodující? A proč je tak důležité reagovat na potřeby řidičů, kteří mají v dopravě cenu zlata?

Až 11 % volných pracovních míst v roce 2024

Podle zprávy Mezinárodní unie silniční dopravy (IRU) by v příštím roce mohlo zůstat až 11 % pracovních míst neobsazených kvůli nedostatku profesionálních řidičů, což je o 4 % více než v letošním roce. Důvod? Předpokládaný nárůst poptávky po dopravě v roce 2024 a také problém stárnoucích řidičů nákladních vozidel v celé Evropě. Ze stejné zprávy vyplývá, že každý třetí řidič nákladních vozidel v EU je v současné době starší 55 let a za pět až deset let odejde do důchodu, přičemž počet nově přijatých řidičů nebude schopen tuto mezeru zaplnit.

„Zdá se znepokojivé, že méně než 6 % řidičů v Evropě je mladších 25 let. To znamená, že odvětví stárne a stále méně mladých pracovníků nahrazuje ty, kteří odcházejí. A prognózy pro EU ukazují, že v příštím desetiletí nemusí být obsazeno až 1,2 milionu pracovních míst řidičů jen kvůli odchodu do důchodu. Proto je nyní tak důležité realizovat kampaně na podporu dalších zájemců o tuto profesi a také employer branding, který řidiče přiláká a následně si je udrží,“ říká Tomasz Czyż, hlavní odborník na technologická řešení společnosti Inelo ze skupiny Eurowag.

Proč řidiči stále častěji uvažují o změně zaměstnání?

Podle průzkumu, který provedla společnost Inelo ze skupiny Eurowag, je jedním z hlavních důvodů pro rozhodnutí změnit zaměstnání samozřejmě výdělek, který je pro řidiče klíčový (35 %). O něco méně respondentů, 27 procent, přiznalo, že při rozhodování hraje roli také touha trávit více času doma, s blízkými nebo rodinou. Jiní však poukazují na problém komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a také na změny týkající se podmínek při řízení vozidla.

„Práce za volantem nákladního vozidla vyžaduje, aby se řidič plně soustředil na práci, byl zkušený, houževnatý a odolný vůči stresu. Když k tomu připočtete dlouhé hodiny strávené na cestách, samotu a odloučení od blízkých, zátěž se výrazně zvyšuje a tuto práci si vybírá stále méně lidí. Není divu, že pro naprostou většinu respondentů je právě plat klíčovým faktorem při rozhodování, zda zůstat, nebo opustit stávající zaměstnání. Pro řidiče kamionů je také důležitá vyhlídka na častější pobyt doma nebo lepší kontakt se zaměstnavatelem. Budování vztahů ve společnosti prostřednictvím častých rozhovorů a otevřenost vůči potřebám řidiče, který například požaduje změnu podmínek při řízení, jsou důležitými aspekty pro dobrou spolupráci a udržení řidičů, říká Łukasz Włoch, odborník na analýzy a účtování, Inelo ze skupiny Eurowag.

Bezpečné zastávky a dobře naplánovaná práce

Na čem záleží profesionálním řidičům při jejich každodenní práci? Podle průzkumu společnosti Inelo je kromě atraktivního platu důležitý způsob, jakým je jeho práce naplánována (20 %).

„Nepřekvapuje, že řidiči tak často označovali tento aspekt za důležitý v jejich každodenní práci. Aby mohli řidiči lépe plánovat svůj pracovní den, obracejí se dopravci často na nové technologie. Telematické systémy umožňují, aby si řidič zvykl na nové postupy v dopravním podniku a aby se s ním v určitých situacích vytvořily určité rutiny. To je velmi užitečné pro systematizaci práce, zejména při jednání s novým zaměstnancem, který je do dopravní firmy teprve uváděn. Následně se to může projevit v pohodlnějším řízení pro řidiče. Moderní řešení navíc zvyšují i bezpečnost. Díky sledování trasy může spedice nasměrovat zaměstnance na lepší a rychlejší cestu, kde nejsou zácpy, nebo řidiči navrhnout, kam by si mohl jít odpočinout. Upozornění na nebezpečná parkoviště v systému GBox Assist je jednou z nejdůležitějších funkcí ovlivňujících bezpečnost řidičů kamionů,“ komentuje Tomasz Czyż.

Přístup k bezpečným odpočívadlům se sociálním zařízením

Velkým problémem v dopravě je stále nedostatek vhodných hygienických zařízení na parkovištích. Někdy je infrastruktura v nich špatně vybavena, protože někde není ani přístup ke sprchám nebo toaletám. Řidiči také nemohou využívat čistá hygienická zařízení. Z tohoto důvodu vzbuzuje otázka vhodných pracovních podmínek a bezpečných míst k zastavení mezi řidiči mnoho emocí a podle průzkumu společnosti Inelo ji 12 % respondentů považuje za klíčovou pro svou každodenní práci.

„Nedostatek bezpečných parkovacích míst nebo přístup k čistým či efektivním prostorám pro cestující jsou potíže, se kterými se každý řidič stále musí denně potýkat. To je zároveň závažný problém pro dopravní průmysl, protože je to jeden z důvodů, proč se mladí lidé na povolání řidiče dívají přes prsty. Je proto třeba podniknout rozhodné kroky, aby se současná situace změnila. Proto si velmi vážíme aktivit organizací bojujících za práva řidičů, jako je například nadace Truckerslife, se kterou jsme měli tu čest spolupracovat na kampani zaměřené na zvýšení povědomí o realitě řidičů a jejich pracovních podmínkách,” upozorňuje Łukasz Włoch.

Řidiči chtějí spravedlivé zacházení a plnění slibů

Poslední otázka položená řidičům, kteří se zúčastnili průzkumu, zněla, jaké změny by zvýšily jejich spokojenost s prací. Na druhém místě se po vyšších mzdách umístil vzájemný respekt v práci, plnění slibů a dohod a spravedlivé účtování v souladu s předpisy.

„Skutečnost, že řidiči poukazují na respekt, poctivost, komunikaci a jasné podmínky, znamená, že by se zaměstnavatelé měli na tyto prvky ve své společnosti zaměřit a zkontrolovat, zda je plní. Proč se to vyplatí? Protože právě dodržení daného slova, jasná pravidla a férové účtování jim mohou zaručit, že pro ně bude mít kdo jezdit, a to zejména v následujících letech, která ukazují, že řidičů bude stále méně a poptávka po přepravě nákladů se bude zvyšovat. Důležitý bude také moderní vozový park, který poskytne zaměstnancům odpovídající bezpečnost a komfort, což do firmy přiláká i nové lidi,“ komentuje Tomasz Czyż.

Okamžité přijetí profesionálního řidiče

Dopravci hledají zaměstnance na populárních pracovních portálech, ale své nabídky práce zveřejňují také na oborových fórech nebo v dopravních skupinách na sociálních sítích, jako je Facebook. Jaké informace by měl inzerát obsahovat, aby se zvýšila jeho účinnost?

„Z pohledu řidiče je v pracovním inzerátu důležitý nejen uváděný plat, ale i samotná náplň práce. Neměly by v něm chybět základní informace o systému práce, směru jízdy, typu nákladního vozidla, tedy stručný popis práce. Pokud si zaměstnavatel dá na tomto záležet, může urychlit proces náboru nebo ušetřit čas sobě i potenciálnímu uchazeči. Řidič pak po přečtení inzerátu dokáže posoudit, zda má o danou nabídku zájem,” říká Natalia Łatka, koordinátorka obchodního oddělení (Malopolsko), Aplikuj.pl.

„Pokud má řidič z dané dopravní společnosti dobrý pocit, bude ji samozřejmě dále doporučovat svým známým. To je pak hlavní zdroj informací o konkrétním zaměstnavateli. Proto se vyplatí pečovat o dobrou pověst zaměstnavatele tím, že se zajímáme o své zaměstnance a poskytujeme jim odpovídající péči,” říká Iwona Blecharczyk, Trucking Girl, majitelka společnosti Imagination Group.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!