Tatra Trucks vyvíjí a testuje novou Tatru Force se systémem automatizovaného řízení

27 září 2023, 13:51

Kopřivnická společnost Tatra Trucks se vedle vývoje a výroby standardních modelových řad nákladních vozů věnuje i vývoji alternativních pohonů a dalších moderních technologií pro automobily. Proto se zapojila společně se svými partnery i do výzkumu na poli automatizovaného řízení vozidel a vývoje potřebného softwaru.

Na zkušebním polygonu automobilky Tatra Trucks je v současnosti možné vidět automobil Tatra Force, v jehož kabině při jízdách nesedí řidič, ale ovládá jej operátor pomocí dálkového ovládání. Jde o prototyp vozidla s automatizovaným řízením (AD – automated driving). Projekt je rozdělen do tří fází, přičemž v současné době probíhá jeho první fáze, která představuje validaci systémů. Finálním cílem projektu je připravit nákladní vůz s automatizovaným řízením 3. úrovně, který bude schopen autonomní jízdy. V současnosti zkoušený prototyp s dálkovým ovládáním, je předobrazem vozidel, které mohou najít uplatnění u záchranářských jednotek i v průmyslu.

První fáze projektu zahrnuje integraci senzoriky do vozidla a zprovoznění asistenta odbočení a asistenta pasivní změny pruhu. Ve druhé fázi bude vozidlo opatřeno Lidarem pro informativní detekci překážek. Ve třetí fázi už bude senzorika pomocí implementovaného softwarového a hardwarového rozhraní vozidlo sama směrově řídit, ovládat rychlost jízdy a také chod motoru nebo funkce převodovky i brzdového systému atd. To umožní navíc zprovoznit další pokročilé asistenční systémy (ADAS – Advanced Driver Assistance Systems) jako adaptivní tempomat, asistenty nouzového brzdění nebo změny pruhů a jiné.

Prototyp je už od počátku vyvíjen i pro použití ve specifických podmínkách s ohledem na typická prostředí provozu automobilů Tatra.

„Snažíme se vyvinout vůz připravený i do nejtěžších provozních podmínek, kde se tatry běžně pohybují, musí mít tedy například senzory s vyšší odolností nebo disponovat systémem kybernetické bezpečnosti. Právě ohled na provoz v náročných terénech nebo u uživatelů s vysokými nároky je hlavním přínosem řešení kopřivnické Tatry oproti jiným systémům automatizovaného řízení vozidel. Například záchranářské a hasičské sbory ve stále větší míře poptávají vozidla s automatizovaným řízením či dálkovým ovládáním, která by mohla být bez osádky vysílána do nebezpečných zón. Takový vůz Tatra, jenž může být opatřen i pancéřovanou kabinou chránící systém automatizovaného řízení, by mohl doprovázet i bezpilotní létající prostředek, který by napomáhal orientaci v nebezpečných a rizikových oblastech. Další uplatnění by vozy Tatra s automatizovaným řízením mohly najít v uzavřených průmyslových a těžebních areálech,“ vysvětlil Radomír Smolka.

Na projektu implementace systému automatizovaného do vozu Tatra Force nejnovější třetí generace společně s kopřivnickou automobilkou spolupracuje tým Mobility Lab Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) a společnost Valeo. Vedle odborníků je do projektu zapojena řada studentů doktorského a magisterského studia v pozici výzkumník junior. Vývoj automobilu běží od roku 2021, přičemž záměrem je implementovat senzory i softwarové řídicí a asistenční systémy do nákladního vozu tak, aby mohly být implementovány vyšší úrovně automatizace řízení v různých režimech jízdy. Vůz bude využíván jako technologický demonstrátor, a přispěje tak k rozvoji trhu v oblasti pokročilých asistenčních systémů pro řidiče (ADAS) a systémů automatizovaného řízení (AD) vyvíjených a vyráběných v České republice.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!