Společnost ZF urychluje změny a těží z nových technologií

18 března 2021, 15:08

V roce 2020 technologická společnost ZF pokračovala v soustředění se na transformaci mobility. Ukázkovým příkladem je založení divize Electrified Powertrain Technology, integrace společnosti Wabco, zabývající se technologiemi užitkových vozidel, prodej nezávislého softwarového řešení, stejně tak i spuštění nového softwarového centra. V ekonomicky náročném prostředí, byla společnost ZF schopna zabezpečit významné objednávky zákazníků v oblasti nových technologických odvětvích.

ZF společnost

Ty také potvrzují strategii ZF „Next Generation Mobility“ a zajišťují budoucí růst. Současně měla na výsledky společnosti ZF za rok 2020 dopad pandemie koronaviru. Obrat 32,6 miliard EUR byl 11 % pod údaji z loňského roku (36,5 miliard EUR). Upravený EBIT činil 1,0 miliard EUR (v roce 2019: 1,5 miliard EUR); upravená marže EBIT byla 3,2 procent (v roce 2019: 4,1 procent). Čistý zisk po zdanění činil mínus 741 miliónů EUR.

“2020 byl ambivalentní rok. Nicméně my jsme krizi zvládli společně, pokročili jsme v transformaci společnosti a zajistili nové podstatné objednávky ve strategicky důležitých oblastech pro technologie budoucnosti,“ uvedl Chief Executive Officer Wolf-Hennig Scheider na čtvrteční výroční tiskové konferenci 2021 společnosti ZF.

Na začátku roku 2021 společnost ZF založila novou divizi Electrified Powertrain Technology, která svazuje konvenční, hybridní a čistě elektrické technologie pohonu pro osobní auta. Tímto se společnost ZF úspěšně posunula v transformaci na e-mobilitu.

Scheider pokračuje: „Jsme v dobré pozici, abychom mohli našim zákazníkům nabídnout celou řadu řešení z oblasti e-mobility z jediného zdroje, a to ve všech oblastech dopravy.“

Klíčovým prvkem produktové řady je střídač jako centrální součástka výkonové elektroniky.

„V tomto segmentu se chceme stát obchodním lídrem v Evropě a předním světovým dodavatelem,“ zdůraznil Scheider.

Ke konci roku 2020 ZF získala zakázky na komponenty elektrického hnacího ústrojí v hodnotě prodeje 14 miliard EUR v příštích několika letech. Tento pozitivní trend pokračoval i v prvních měsících roku 2021 s dalšími novými objednávkami. Se založením divize společnost ZF také zlepšila spolupráci v rámci své organizace a zkracuje dobu koordinace a rozhodování.

Nová divize technologie komerčních vozidel se stává předním dodavatelem systémů

Společnost ZF se také zaměřuje na sjednocenou, efektivní a kooperativní organizaci v sektoru komerčních vozidel. Společnost Wabco, zabývající se technologiemi užitkových vozidel, bude na konci tohoto roku sloučena s již existující divizí ZF Commercial Vehicle Technology. Akvizice společnosti Wabco proběhla 29. května 2020; její data jsou zahrnuty v konsolidované účetní uzávěrce po dobu sedmi měsíců po akvizici.

Scheider vidí skvělý pokrok v integračním procesu: „Každým dnem se ukazuje, že Wabco do naší organizace pasuje. Vyvinuli jsme počáteční společné projekty a proměňujeme je v objednávky zákazníků. Již nyní můžeme vidět výhody spolupráce z hlediska produktu, nových zakázek i financí.“

Software a centrální počítače jsou zavedeny jako nové oblasti podnikání

Dlouhodobé strategické sladění společnosti ZF se nyní dále zrychlí v oblastech elektroniky, softwaru a autonomního řízení. Poprvé také společnost ZF nabízí softwarové produkty, které si zákazníci mohou objednat nezávisle na hardwaru. Pro tento účel založila ZF Globální softwarové centrum, aby tak urychlila vývoj softwarových řešení a proměnila datové produkty a služby v ziskové obchodní modely. To nese vysoký potenciál, protože podíl softwaru ve vozidle se bude i nadále zvyšovat a stále více komponent je vybaveno senzory, které jsou potenciálním zdrojem dat. ZF Globální softwarové centrum funguje podle nejmodernějších metod vývoje softwaru a nedávno představilo middleware software pro vysoce výkonné centrální počítače ve vozidlech budoucnosti.

Kromě softwaru jsou také hardwarové komponenty velmi žádané, jako je například modulární ZF ProAI vysoce výkonný počítač, protože výkonné centrální počítače nahradí mnoho malých řídicích jednotek v automobilech nové generace. Ve své nejnovější konfiguraci nastaví ZF Pro AI nové standardy pro digitalizaci a propojení automobilu. ZF bude zásobovat několika milióny jednotek ZF Pro AI globální výrobce osobních i užitkových vozidel. „Našim cílem je zajistit a dále rozšiřovat naši pozici v oblasti softwaru a vysoce výkonných počítačích prostřednictvím komplexní digitalizační kampaně. ZF zamýšlí být předním poskytovatelem centrálních řídících jednotek a softwarových produktů,“ řekl Scheider.

Technologie větrné energie se pozitivně vyvíjí

Divize Industrial Technology byla v roce 2020 také úspěšná: například produkty obchodní jednotky Wind Power Technology byly velmi žádané. Prodej v této jednotce se od roku 2013 zčtyřnásobil, z cca 230 miliónů EUR na rekordní úroveň 1 miliardy EUR v loňském roce. Návrh převodovky od ZF je založen na metodě nové platformy se standardizovanými komponenty a nabízí tak maximální flexibilitu výrobcům větrných turbín. To umožňuje rychlou adaptaci nových modelů turbín a zkracuje potřebný čas pro uvedení na trh.

Ukazatelem nových trendů je strategické partnerství nedávno dohodnuté mezi společností ZF a dánským výrobcem větrných turbín Vestas. Společně vyvinou převodovky pro novou a největší třídu 15MW větrných turbín na světě pro použití na moři. Poprvé tak může jedna z těchto turbín generovat přibližně 80 gigawatthodin zelené elektřiny ročně. Jediná větrná turbína je dostatečná k pokrytí napájení asi 20 000 evropských domácností a k úspoře více než 38 000 tun CO2. To zdůrazňuje příspěvek společnosti ZF k rozšiřování obnovitelných energií a snižování skleníkových plynů.

Ambiciózní cíl: společnost bude klimaticky neutrální do roku 2040

Zásady udržitelného podnikového řízení jsou pevně zakotveny ve strategii ZF. Úsilí o udržitelnost se zaměřuje na čtyři oblasti – produkty, výroba, zaměstnanci a dodavatelský řetězec.

„Naším ambiciózním cílem je stát se do roku 2040 klimaticky neutrálním – o deset let dříve, než bylo plánováno podle Pařížské dohody,“ uvedl CEO ZF Scheider. „Mimo jiné chceme systematicky snižovat naše emise CO2 v celém dodavatelském řetězci.“ Společnost ZF proto zavedla kritérium udržitelnosti, aby zvýšila povědomí mezi obchodními partnery a představila očekávání, pokud jde o udržitelnost a dekarbonizaci. Společnost ZF se také připojila k „Alliance of CEO Climate Leaders“ od World Economic Forum, protože ochranu životního prostředí lze úspěšně řídit pouze společným úsilím.

Klíčové ukazatele: silné oživení ve druhé polovině roku 2020

Společnost ZF vykazuje za rok 2020 tržby ve výši 32,6 miliard EUR (v roce 2019: 36,5 miliard EUR), což je o 11 % méně než předchozí rok.

Upravený EBIT činil 1.047 miliónů EUR (v roce 2019: 1.503 miliónů EUR); upravená marže EBIT spadla na 3,2 procent (v roce 2019: 4,1 procent). Volný peněžní tok upravený pro aktivity fúzí a akvizicí činil 994 miliónů EUR (v roce 2019: 803 miliónů EUR). Čistý zisk po zdanění ve výsledku mínus 741 miliónů EUR je v zásadě způsoben rezervami na restrukturalizaci a značnými počátečními výdaji na budoucí úkoly, kterým se chce ZF věnovat i přes přísnou nákladovou disciplínu.

Stabilní výhled na rok 2021

S ohledem na dlouhodobé strategické přeladění, expanzi budoucích technologických oborů i nově uzavřené objednávky z loňského roku se společnost ZF dívá s důvěrou vpřed. Na základě očekávaného dalšího oživení globální ekonomiky a aktuálních odhadů pro jednotlivé divize očekává společnost ZF letošní tržby ve výši 37 miliard EUR až 39 miliard EUR.

Společnost ZF očekává upravenou marži EBIT v rozmezí 4,5 až 5,5 procent; upravený volný peněžní tok se očekává mezi 0.8 miliard EUR až 1,2 miliard EUR. Kvůli nejistotám vyplývajícím z pandemie Covid-19 a jejího nejistého rozsahu a době trvání příslušných uzávěr nelze vyloučit ovlivnění tohoto odhadu. Současný nedostatek dodávek polovodičů představuje výzvu a ovlivňuje celý dodavatelský průmysl, včetně ZF. V tomto okamžiku však zatím nelze posoudit dopad na celý rok 2021.

ZF 2020 klíčové ukazatele

2020                                       2019                                      
Tržby 32,6 miliard EUR 36,5 miliard EUR
Počet zaměstnanců 153 522 147 797
EBIT (upravený) 1 047 miliónů EUR 1 503 miliónů EUR
EBIT marže (upravená) 3,2% 4,1%
Čistý zisk nebo ztráta po zdanění  –741 miliónů EUR 400 miliónů EUR
R&D výdaje 2,5 miliard EUR 2,7 miliard EUR
Investice do majetku, budov a zařízení 1,4 miliard EUR 1,9 miliard EUR
Poměr vlastního kapitálu 12,1% 22.0%
Volný peněžní tok (upravený) 994 miliónů EUR 803 miliónů EUR
Tržby Evropa 14,8 miliard EUR 16,7 miliard EUR
– z toho v Německu 6,4 miliard EUR 7,1 miliard EUR
Tržby Severní Amerika 8,6 miliard EUR 10,4 miliard EUR
– z toho v US 7,3 miliard EUR 8,8 miliard EUR
Tržby Jižní Amerika 752 miliónů EUR 1,1 miliard EUR
Tržby Asie a Tichomoří a Indie 8,1 miliard EUR 7,8 miliard EUR
– z toho v Číně 6,4 miliard EUR 5,8 miliard EUR
Tržby Afrika 315 miliónů EUR 469 miliónů EUR

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!