TIMOCOM: Boom přeprav na závěr roku

26 ledna 2021, 15:22

Bouřlivý rok ukázal ve čtvrtém čtvrtletí svou smířlivou tvář. Dopravní barometr od TIMOCOM, který své výpočty zakládá na nabídkách přeprav ze 44 evropských zemí, vykazuje o 9 % více přeprav než v předchozím čtvrtletí roku 2020.

Dopravní barometr TIMOCOM

Ačkoliv došlo v měsících říjnu (-4 %) a listopadu (-28 %) v porovnání s velmi silným zářím (+70 %) k poklesu, v prosinci se doprava znovu výrazně zotavila. Počty přeprav se v porovnání s předchozím měsícem zvýšily o 18 %. Tento růst je mimořádně výrazný, neboť prosinec překročil listopad 2020 o dalších téměř 1,5 milionu přeprav. To je markantní číslo, neboť poslední měsíc roku bývá zpravidla slabší.

Hodnoty předchozího roku překonány – koronaviru navzdory

Porovnáme-li čísla z tohoto čtvrtletí s předchozím rokem, pak i přes pokles v říjnu a listopadu byl počet nabídek přeprav v posledním čtvrtletí roku 2020 o 53 % vyšší než v roce 2019. Stejně jako již v září 2020 bylo také v říjnu znovu překročeno 10 milionů přeprav. Říjen, listopad a prosinec navíc zaznamenaly také nejsilnější změny v porovnání s předchozím rokem za celý rok 2020. Vyjádřeno čísly vypadá porovnání se stejným čtvrtletím roku 2019 takto: říjen o 43 %, listopad o 47 % a prosinec o 76 % více nabídek přeprav než ve stejném čtvrtletí 2019.

Ozdravení i přes značnou kolísavost

Celkový obraz dopravního barometru od TIMOCOM ukazuje pro uplynulý rok značnou rozkolísanost spojenou s podstatnými dopady částečného zotavení. Rozhodujícím důvodem této situace jsou různé fáze lockdownů v Evropě.

Jeden příklad: Nabídky přeprav pro jízdy z Německa do Francie poklesly v porovnání s rokem 2019 v dubnu o 84 % a v květnu o 67 %. Po uvolnění přísného zákazu vycházení poptávka v červnu vylétla nahoru a v porovnání se stejným měsícem předchozího roku se dokonce o 16 % zvýšila. Počet nabídek přeprav v roce 2020 se v porovnání s rokem 2019 celkově zvýšil o 8 % – i přes masivní kolísání způsobené pandemií.

Silný prosinec také v Německu

Trend v Německu se podobá celoevropským číslům. Ve vnitrozemské dopravě bylo od října do prosince 2020 dosaženo dokonce o 9 % více nabídek přeprav než v předchozím čtvrtletí a o 62 % více než ve stejných měsících říjen až prosinec 2019. Porovnání s předchozími měsíci ukazuje tento vývoj: říjen -8 %, listopad -38 % a prosinec nárůst o 38 % oproti předchozímu měsíci.

Při srovnání se stejným čtvrtletím 2019 dostaneme u vnitroněmeckých přeprav tento obrázek: říjen 53 %, listopad 47 % a prosinec dokonce nárůst o 89 %. Obvykle slabý prosinec dokonce překročil nejsilnější měsíc předchozího roku (září 2019) v počtu nabídek přeprav o necelé 1 %.

Některé země dohání skluz

Pandemie měla významný vliv i na jednotlivé relace zemí sledované v dopravním barometru od TIMOCOM. Obecně je i zde znát trend, že prosinec zakončil rok jako velmi silný měsíc. Obzvláště nápadný je přitom například dovoz z Rakouska do Německa, který v posledním čtvrtletí vzrostl v průměru o 175 % v porovnání s posledním čtvrtletím roku 2019 (říjen 114 %, listopad 235 %, prosinec 175 %).

Silný růst zaznamenal dopravní barometr také u nabídek přeprav z Itálie do Německa (říjen 58 %, listopad 128 %, prosinec 139 %). Důvodem jsou pravděpodobně drastické události, které Itálii zasáhly během první koronavirové vlny. V druhé polovině roku došlo ale opět k oživení obchodu mezi Itálií a Německem. To, co bylo ztraceno ve druhém čtvrtletí, se v dalším průběhu roku znovu podařilo dohnat.

Rumunsko na chvostu

Méně výrazně bylo oživení posledního čtvrtletí 2020 znát především v Rumunsku. Nabídky přeprav, například z Německa do Rumunska, v prosinci 2020 sice vzrostly, celkově se jim ale nepodařilo zvrátit negativní trend. Konkrétně – v říjnu to bylo -40 %, v listopadu -42 % a v prosinci -10 % nabídek přeprav v porovnání se stejnými měsíci předchozího roku. Podobný obrázek vidíme u přeprav z Polska do Rumunska. Zde navíc prosinec zaznamenal opačný trend než ve zbytku Evropy (říjen -35 %, listopad -15 %, prosinec -32 %).

S pomocí dopravního barometru analyzuje FreightTech společnost TIMOCOM od roku 2009 ve 44 evropských zemích vývoj nabídky a poptávky přeprav v burze nákladů, která je součástí Smart Logistics System. Více než 135.000 uživatelů generuje denně až 750.000 mezinárodních nabídek přeprav a volných vozů. Systém pomáhá více než 45.000 zákazníků TIMOCOM dosáhnout svých logistických cílů rychleji, bezpečněji a jednodušeji.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!