Tatra Trucks loni dodala 1.186 vozů a splnila své závazky

19 ledna 2021, 11:42

Kopřivnická automobilka Tatra Trucks i přes pandemickou situaci a celosvětový propad automobilového průmyslu dosáhla svých výrobních cílů a splnila své závazky vůči zákazníkům. Celkem dodala zákazníkům 1.186 vozů. V roce 2020 také oslavila jubilejní 170. výročí svého založení a získala například významnou referenční zakázku v Německu.

Vozy Tatra Trucks

V souhrnu kopřivnická automobilka za rok 2020 vyrobila 1.181 a prodala 1.186 vozů, z toho téměř 60 procent mířilo na export, přes 40 procent pak na český a slovenský trh. Co se týče produkce, firma  v roce 2020 dokonce mírně překročila své plány.

„Pro rok 2021 plánuje Tatra srovnatelný objem výroby a prodejů jako v roce 2020. Neustále rozšiřujeme portfolio zákazníků a projektů tak, abychom tohoto cíle dosáhli. Nicméně pracujeme i s variantou, že zákazníci mohou z důvodu epidemie některé projekty odsunout na pozdější dobu,” sdělil Pavel Lazar, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Tatra Trucks.

V roce 2020 firma získala společně s partnerskými společnostmi i nové zakázky a vyrobila unikátní vozidla. Především šlo o dodávku 41 hasičských speciálů Tatra Force 4×4 s opcí na dalších 5 kusů pro hasičské jednotky spolkové země Braniborsko, na které firma spolupracuje se svým dlouholetým partnerem THT Polička a dealerem Metallbau & Fahrzeughandel Friedrich GmbH & Co.

Již počátkem roku společnost ve spolupráci s Excalibur Army a THT Polička dodala HZS České republiky dvě speciální hasičská vozidla – cisternovou zodolněnou stříkačku CZS 15 Triton a velkoobjemovou cisternu CV 40, která jsou ve svých kategoriích jedinečná.

Co se týče oblasti obranných technologií, v září loňského roku na obranném veletrhu MSPO v polských Kielcích podepsali zástupci společností Tatra Export a Huta Stalowa Wola smlouvu o spolupráci na projektu obrněného vozidla s podvozkem Tatra 4×4, které bude nabídnuto polské armádě.

Pokračovaly také dodávky automobilů Tatra pro Armádu České republiky na základě kontraktů podepsaných již v předchozích letech. Firma také oznámila, že plánuje expandovat na brazilském trhu. Vedle rozšíření spolupráce s brazilským obranným průmyslem by mělo letos dojít ke zřízení výrobního závodu přímo v Brazílii, který by produkoval automobily určené především pro tamní civilní trh.

Rok 2020 se nesl ve znamení pandemie koronaviru, která zasáhla velkou část ekonomiky většiny států světa. Nevyhnula se ani automobilovému průmyslu, na který měla zvláště tvrdý dopad. V této souvislosti naprostá většina automobilek v Evropě na nějaký čas přerušila výrobu a musela řešit s tím spojené problémy a propady produkce. Jednou z mála společností, které výrobu nezastavily, byla kopřivnická Tatra. Její výroba běžela po celý rok na plné obrátky, vedení společnosti zároveň zavedlo přísná hygienická a bezpečnostní opatření.

Díky tomu automobilka zajistila ochranu zdraví zaměstnanců a zároveň plnila závazky vůči svým zákazníkům.

„I když ještě nezveřejňujeme hospodářské výsledky, můžu říci, že se nám díky zavedeným organizačním opatřením a oboustranně vstřícné spolupráci se všemi obchodními partnery povedlo nejen zajistit výrobu bez přerušení, ale i překročit plánované obchodní a ekonomické cíle na rok 2020,” konstatoval Miloslav Mahut, ekonomický ředitel a místopředseda představenstva společnosti Tatra Trucks.

Firma výrobní plány i dodávky zákazníkům splnila i přesto, že musela čelit některým obtížím. Ty vznikaly především kvůli zpoždění dodávek komponentů od některých subdodavatelů, u kterých pandemie a omezení z ní plynoucí způsobily výrobní komplikace. Management problémy řešil operativním přeskupováním plánu výroby a sestavením nového pořadí produkce vozidel. Dařilo se také v plném rozsahu zajišťovat servisní a poprodejní služby pro zákazníky. Společnost navíc nastavila servisní služby tak, aby v maximální možné míře podporovala provoz automobilů značky Tatra ve službách IZS České republiky a Armády České republiky, které plnily důležité úkoly v rámci vládních opatření na ochranu zdraví obyvatel.

Loňský rok byl také 170. rokem existence kopřivnické společnosti. Ta si v červnu připomněla své založení v roce 1850, kdy Ignác Šustala zahájil svou podnikatelskou činnost. Tatra Trucks se tak může pyšnit nejdelší nepřetržitou tradicí výroby kolových dopravních prostředků na světě. V prosinci si pak v Tatrovce připomněli ještě 198. výročí narození svého zakladatele Ignáce Šustaly. Koncem roku také byla dokončena náročná několikaletá rekonstrukce národní kulturní památky Slovenská strela, motorového železničního vozu vyrobeného v kopřivnické společnosti ze 30. letech minulého století. Ten se má v prvním čtvrtletí tohoto roku vrátit do Kopřivnice, kde bude vystaven v moderním pavilonu před novým muzeem nákladních vozů Tatra.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!