SISA informuje: Nařízení o blokové výjimce pro motorová vozidla

20 listopadu 2019, 18:22

Po více než deset let stanoví nařízení o blokové výjimce pro opravy a servis motorových vozidel (MV-BER) právní rámec, který umožňuje distribučním a opravárenským společnostem v této oblasti poskytovat konkurenční služby na trhu, a to v přímém konkurenčním prostředí s výrobci vozidel a jejich zástupci. Tento rozhodující právní předpis však v květnu 2023 vyprší.

Evropská komise zpochybňuje obnovu tohoto právního předpisu a v současné době vyhodnocuje výsledky legislativy MV-BER a posuzuje její budoucnost.

Existuje tedy velké riziko, že MV-BER jednoduše zmizí. Alternativně by mohl být jako takový rozšířen a zachovat tak status quo. Nakonec by mohla být aktualizována dvěma odlišnými podscénáři: mohla by být zředěna příp. eliminována některá ochranná opatření týkající se konkurence schopnosti nezávislého trhu, nebo naopak by mohly být aktualizována, aby zohlednila nové vývojové trendy.

Jak by to mohlo ovlivnit váš obchod, autoservis a vaše podnikání?

Konec nebo ponížení MV-BER by mohlo vaše společnosti dát do posílené závislosti s výrobci vozidel, protože by bylo opuštěno mnoho ochranných opatření pokrývajících širokou škálu služeb na trhu. MV-BER zaručuje, mimo jiné, čtyři hlavní soubory opatření k zajištění konkurence schopnosti:

  • výrobci vozidel nesmějí bránit svým dodavatelům dílů a komponentů, aby dodávali své výrobky jako náhradní díly nezávislým distributorům
  • nezávislé autoservisy mohou volně nakupovat a používat náhradní díly nebo vybavení pro opravy a údržbu vozidel a zároveň autorizované autoservisy mohou používat „originální díly“ a „díly odpovídající kvality“ od dodavatelů dílů a nezávislých distributorů
  • výrobci vozidel nesmějí podmínit záruku opravou a údržbou vozidel pouze v jejich síti,

používání náhradních dílů od nezávislých distributorů a majitelé automobilů si mohou svobodně zvolit autoservis a to i během zákonné nebo prodloužené záruční lhůty

  • výrobci vozidel nesmějí zadržovat technické informace pro opravy vozidel, přístup k informacím by měl být dán bez zbytečného odkladu v použitelné formě za cenu, která by neměla bránit přístupu, a výrobci vozidel musí poskytnout nezávislým přístup k opravárenským informacím ve stejné lhůtě jako jej poskytují svým autorizovaným autoservisům

Právě naopak, aktualizovaná Bloková výjimka by měla umožnit nezávislým autoservisům a distributorům využívat spravedlivější podmínky tak, aby byli schopni konkurovat výrobcům automobilů v nových službách, které vyplývají ze zvýšené digitalizace vozidla.

Mezinárodní organizace FIGIEFA, jejímž členem je česká SISA prosazuje, aby Evropská komise stávající verzi Blokové výjimky rozšířila a inovovala. Zejména se podílí na konzultačním procesu zahájeném Evropskou komisí a pravidelně se setkává s úředníky v rámci generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž, které je pověřeno touto legislativou. Výsledek politických diskusí bude mít rozhodující dopad na nezávislý aftermarket.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!