Světový den zdraví a bezpečnosti při práci s Mewou

10 května 2019, 13:06

28. dubna tohoto roku se již po sedmnácté uskutečnil “Den zdraví a bezpečnosti při práci”. Tento den zavedla International Labour Organisation (ILO) s cílem podpořit bezpečnou, zdravou a lidsky důstojnou práci. Na celém světě jsou lidé v rámci své pracovní činnosti vystavování bezpečnostním a zdravotním rizikům, mnoha nehodám se však dá správnými preventivními opatřeními předcházet.

Bezpečné kontejnery Mewa

Rizika na pracovišti jsou různé

Zaměstnancům v řemeslných a průmyslových provozech hrozí na pracovišti o něco více bezpečnostních rizik než zaměstnancům, kteří pracují výhradně v kanceláři. Rizika na pracovišti a bezpečnostní opatření, která zaměstnanci musí dodržovat, mohou být podle oblasti jejich pracovního zařazení a podle pracovní náplně různorodé.

Při čištění strojů a nářadí sahají zaměstnanci pravidelně po čisticích utěrkách. Textilní víceúčelové utěrky výborně sají a mohou být použity vícekrát. Bez problémů čistí zbytky oleje, barev, ředidla a chladicích maziv. Avšak ten, kdo skladuje použité čistící utěrky ve své dílně v otevřené nádobě, porušuje protipožární předpisy. Protože při kontaktu s kyslíkem se může tento znečištěný materiál vznítit.

Výsledek: materiál na čištění začne hořet. Aby se předešlo tomuto riziku, musí zaměstnavatel na ochranu svých zaměstnanců zavést vhodná preventivní opatření.

Správné zacházení se znečištěnými čistícími utěrkami

Pro manipulaci s nebezpečnými látkami je proto zákonem stanoveno, že se tyto smí skladovat výlučně ve vzduchotěsných uzavíratelných nádobách. Poskytovatel textilních čistících utěrek MEWA nabízí bezpečné a praktické řešení. Jsou to Sacon® Safety kontejnery, ve kterých jsou utěrky bezpečně skladovány i přepravované. S praktickým uzavíracím systémem SaCon Fix® jsou v kontejnerech SaCon® čistící utěrky MEWA bezpečně uzavřeny a díky inovativní technice se kontejnery dají rychle otevřít i uzavřít.

Víko kontejneru se praktickým pedálem otevírá zcela jednoduše. Automatický zvedací systém zajistí víko kontejneru samostatně opět uzavřel. Prostřednictvím integrovaných koleček a řídítek se kontejnery MEWA Safety dají flexibilně přemísťovat. Podstavec je pokrytý práškovým nástřikem a je zvlášť robustní. SaCon Fix® představuje ověřený ochranný systém podle Směrnice 94/9 / EG s osvědčením o přezkoušení typu č. IBExU05ATEX2137 X G IIA. Spolu s SaCon® tvoří SaCon Fix® silný tým certifikované bezpečnosti na pracovišti.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!