Interaction radí, jak na čištění a údržbu stříkacích pistolí

11 března 2019, 16:07

Společnost Interaction zpracovala postup, jakým by se měly čistit a udržovat stříkací pistole.

Mezičištění pomocí SATA clean RCS

 1. Vyčistěte a opláchněte barvový kanál a vzduchovou trysku.
 2. Vyfoukejte pistoli a barvový kanál do sucha.
 3. Po cca 25-30 vteřinách je možné provést výměnu barvy.

Automatické čistění – finální čištění se SATA multi clean 2

 1. Nasaďte dělo pistole.
 2. Nasaďte vzduchovou násadku do otvoru pro vstup vzduchu do pistole.

Vždy dbejte na správnou polohu stříkací pistole při použití uzavřených myček stříkacích pistolí. Nikdy nesmí dojít k průniku čistícího prostředku do vzduchových kanálů pistole.

Demontáž a manuální čištění

Demontáž tryskové sady

 1. Nejdříve odmontujte barvovou jehlu.
 2. Poté následuje demontáž vzduchové trysky.
 3. Odšroubujte barvovou trysku pomocí klíče.

Čištění a osušení pistole

Interaction radí, jak na čištění a údržbu stříkacích pistolí

Stříkací pistoli neponořujte do čistícího prostředku. Nikdy se nesmí dostat do vzduchových kanálů stříkací pistole.

Všechny používané kartáčky nebo štětečky musí být bez přesahujících kovových drátků, které by mohly poškodit stříkací pistoli. Pro čištění používejte pouze doporučené pomůcky.

Montáž a údržba

 1. Namontujte barvovou trysku.
 2. Barvovou trysku dotáhněte pomocí klíče.
 3. Nápis na vzduchové trysce musí být čitelný.
 4. Namažte barvovou jehlu v oblasti těsnění na jehlu.
 5. Vložte barvovou jehlu.
 6. Namažte tukem pružinu na jehlu a nasaďte.
 7. Namažte tukem šroub na regulaci množství materiálu.
 8. Namontujte regulaci množství materiálu.
 9. Namažte tyčku na vzduchovém pístu.

Celý postup i s vyobrazením jednotlivých kroků k nahlédnutí či ke stažení ve formátu JPEG.

Komentáře

Komentář musí být delší než 5 znaků!

Potvrďte prosím předpisy!

Ještě nikdo tento článek nekomentoval. Buďte první!